ZWYCIĘSTWO JUŻ ZOSTAŁO ODNIESIONE

Czy budzisz się każdego ranka w obawie z powodu osaczającego nałogu lub pożądliwości w twoim życiu? Bóg wie wszystko o grzechu, jaki pozostał w twoim sercu. Wie, że tego nienawidzisz i płakałeś z tego powodu i chce, żebyś usłyszał to słowo: "Pan jest moją siłą i moja tarczą; moje serce ufa Mu i doznaję pomocy" (Psalm 28:7).
Szatan chce, żebyś się bał, że nigdy nie będziesz uwolniony i wolny.  Ale Dawid powiedział: "Zła się nie ulęknę" (Psalm 23:4).
Bóg mówi do wszystkich zasmuconych, zranionych świętych, "Nie bój się! Ja widzę i znam wszystkie twoje cierpienia i nie pozwolę szatanowi, żeby ciebie zniszczył."
Może zapytasz, "Ale co ja mam zrobić? Jak mogę mieć Boży pokój w tym wszystkim?" Odpowiedź znajduje się w Bożym Słowie do Mojżesza i Izraela. Kiedy przed nimi było morze, a za nimi wróg i nie mieli się gdzie zwrócić, "Nie bójcie się. Stójcie i oglądajcie zbawienie od Pana, które On okaże dla was dzisiaj . . . Pan będzie za was walczył, a wy zaś milczcie" (2 Mojż. 14:13-14).
Ten ostatni zwrot, "Wy zaś milczcie" oznacza żadnego więcej zmartwienia, żadnych prób rozszyfrowywania wszystkiego po swojemu. Zamiast tego, zaufajcie Bogu, że On uczyni dla was drogę.
Jozue i jego armia musieli iść przez całą noc do Gibeonu, gdzie napotkali wielką armię. Jozue spojrzał w dół na to pole bitwy i zobaczył dolinę wypełnioną potężnymi wozami bojowymi i wyszkolonymi wojownikami - a on miał tylko grupę zmęczonych, niewyszkolonych ludzi.
Pan powiedział do Jozuego, Nie bójcie się ich, gdyż Ja ich wydałem w wasze ręce; nikt się przed wami nie ostoi" (Jozuego 10:8).
Bóg ogłosił zwycięstwo zanim Jozue wyruszył do walki! Zwycięstwo już zostało odniesione. Teraz idźcie i walczcie, wiedząc, że ja wam obiecałem zwycięstwo."
To jest poselstwo krzyża! Zwycięstwo już zostało odniesione dla nas.