OBIETNICA

"Nie bój się ich" (5 Mojżeszowa 7:18). Dla Izraela "oni" reprezentowali wielkie, dobrze uzbrojone pogańskie narody, jakim stawiali czoła. Dla nas dzisiaj "oni" reprezentują każdy problem, kłopot i przytłaczające trudności, jakie napotykamy w życiu.
Bóg mówi nam, żebyśmy się nie bali! A ponieważ On tak mówi, nie trzeba żadnego innego wyjaśnienia. On ma wszelką moc i jest zupełnie świadomy tego, jakie warownie szatana napotykamy. On zna każde doświadczenie i pokusę jakie szatan kiedykolwiek rzuca na nas. Ale nadal daje polecenie: "Nie bójcie się ich!"
Abraham żył w obcym kraju, otoczony potężnymi królami, nie wiedząc dokąd idzie. Ale pierwsze słowo do niego było takie, "Nie bój się Abrahamie, Ja jestem twoją tarczą, twoją wielką nagrodą" (1 Mojżeszowa 15:1).
Ten werset ma takie znaczenie: "Ja będę murem wokół ciebie, twoim obrońcą, twoją ochroną," W skrócie, Bóg mówił Abrahamowi, "Będziesz napotykał trudności, ale Ja ciebie będę ochraniał przez to wszystko." Abraham odpowiedział uwierzeniem w Boże Słowo, jakie otrzymał: "Uwierzył Panu, i zostało mu to poczytane za sprawiedliwość" (werset 6).
Syn Abrahama, Izaak też żył we wrogim środowisku, otoczony przez Filistynów, którzy go nienawidzili, dokuczali mu i chcieli go usunąć ze swojego kraju. Pismo mówi, że za każdym razem, kiedy Izaak wykopał studnię, żeby mieć zapatrzenie w wodę, Filistyni ją zasypywali (zobacz 1 Mojż. 26:15).
Wszędzie, gdzie szedł Izaak, odczuwał tylko kłótnie i spory. Zebrała się nad nim chmura zwątpienia i zastanawiał się czy to wytrzyma. Ale Bóg dał Izaakowi takie samo słowo jakie dał Abrahamowi: "Nie bój się, bo Ja jestem z tobą. Będę ci błogosławił i rozmnożę twoje potomstwo ze względu na Mojego sługę Abrahama" (1 Mojż. 26:24).
Dzisiaj, tak jak Izaak, jesteśmy dziećmi Abrahama i Bóg daje nam te same obietnice: "Jeżeli należysz do Chrystusa, to jesteś potomstwem Abrahama i dziedzicem obietnicy" (Galacjan 3:29).