PRAWDZIWE ODŚWIEŻENIE

W Dziejach Apostolskich 3:19 Piotr mówi o „czasach ochłody”, które przyjdą, kiedy będziemy w obecności Pana. Jestem przekonany, że nawet teraz, w czasie globalnego zamieszania, Kościół przeżywa czas odświeżenia. Jest to wydarzenie, w którym Jezus manifestuje Swoją obecność po całym świecie.
Wiem, że w wielu kościołach jest duchowa martwota i susza. Wielu wierzących poszło na kompromis, zamiast chodzić z Jezusem, a inni uganiają się za świeckimi przyjemnościami.
Jednak coś chwalebnego dzieje się po całym świecie, nawet w narodach islamskich. Jest niepodważalny dowód, że Duch Święty unosi się nad narodami i niesamowita obecność Chrystusa manifestuje się potężnie. Tak dzieje się po całej Rosji, w Chinach, w Południowej Ameryce, Afryce, Azji i prawie w każdym narodzie na ziemi. Bóg porusza ludzi w Mongolii i w dawnych Republikach Sowieckich. W Indiach Duch Boży działa potężnie.
Słyszę o takich czasach odświeżenia w różnych miastach Stanów Zjednoczonych. Pastorzy gorliwie szukają prawdziwej manifestacji Bożej obecności w swoich kościołach.
To odświeżenie obecności Chrystusa jest rezultatem wywyższania tylko Jego – nie znaków i cudów, nie duchowych darów, nie „przebudzenia”, które szybko wygasa. To jest objawienie chwały i mocy Chrystusa w dniach ostatecznych. Wielu pisze do mnie, mówiąc, że idą do kościoła, pragnąc prawdziwej obecności Jezusa. Chcą słyszeć pasterza, który zamyka się sam na sam z Panem. Nie chcą już zabawy, pokazów i pustych metod. Teraz wołają, „Dajcie mi Chrystusa. Dajcie mi tej roztapiającej, uzdrawiającej, niesamowitej obecności Jezusa.”
Niech to będzie wołaniem serc wszystkich ludzi Bożych w obecnych dniach.