piątek, 31 marca 2017

BÓG MYŚLI O TOBIE

Mam krótkie przesłanie dla tych, którzy przeżywają bolesne, porażające sytuacje. Nie mówię do tych, którzy teraz cieszą się czasem odpocznienia od cierpienia, którzy nie przeżywają żadnego bólu czy smutku. Dzięki Bogu za te chwile spokojnego odpocznienia.
Ja raczej otrzymuję wiele listów od cennych naśladowców Jezusa, którzy żyją z niesamowitym wewnętrznym smutkiem i w kryzysowych sytuacjach: rozwód, dzieci uzależnione narkotyków, albo w więzieniu, śmierć współmałżonka. Kobieta gorąco kochająca Pana opłakuje śmierć swoich dzieci, które udusiły się w pożarze. Pastor płacze z powodu swojej żony, która go zostawiła z dziećmi dla lesbijki. 
Mam przesłanie dla was, bogobojni ludzie, którzy cierpicie. W Psalmie 40 Dawid wołał: "Spadły na mnie bowiem rozliczne nieszczęścia; . . . O Panie, zechciej mnie wybawić, Panie, pośpiesz mi na pomoc" (Psalm 40:13-14).  Niech zaś radują się Tobą i cieszą wszyscy, co Cię szukają.. . .  Ja jestem wprawdzie poniżony i biedny, lecz Pan ma nade mną pieczę. Ty jesteś dla mnie pomocą i wybawieniem, Boże mój, przyjdź i nie zwlekaj" (40:17-18).
Bardzo mnie pocieszyła i ubłogosławiła ta ostatnia linijka w wersecie 18: "Pan myśli o mnie." Wyobraźcie to sobie! Pan, który wszystko stworzył, Bóg wszechświata, myśli o mnie.  Nawet teraz w twojej godzinie potrzeby On myśli o tobie.
Kiedy Izrael był w niewoli Babilońskiej, opłakiwał utratę domów i rodzin, Bóg posłał do nich słowo przez Jeremiasza: "Gdyż Ja znam myśli, które myślę o was, mówi Pan, myśli o pokoju, a nie utrapieniu, żeby wam dać przyszłość i nadzieję" (Jeremiasza 29:11). Bóg powiedział do Swojego ludu, "Wasza udręka się skończy. Ja mam tylko dobre myśli o miłości do was, jeżeli będziecie Mnie szukać całym sercem, to znajdziecie Mnie."
Wylej swoje serce przed Panem. On myśli o tobie!

czwartek, 30 marca 2017

ON NAS CZYNI ODWAŻNYMI

Duch Święty pobudził mnie żebym przeczytał 2 Mojżeszową 12, gdzie jest opisane wyprowadzenie Izraela z Egiptu.
Na drzwiach każdego domu Izraelitów była krew baranka, na obu odrzwiach i nadprożu. To miało na celu ochronę ludu Bożego przed przechodzącym aniołem śmierci. Kiedy nadszedł ten dzień, mnóstwo Izraelitów wyszło z niewoli, włączając w to 600.000 mężczyzn plus kobiety i dzieci. "dokładnie w dniu, kiedy ten czas mijał, wyruszyły wszystkie zastępy Pana z Egiptu" ( 2 Mojż. 12:41).
W następnym rozdziale zatrzymałem się na wersecie 3, gdzie jest napisane:  "To Pan swoją mocną prawicą wyprowadził was stamtąd" (13:3). Lud Boży został wybawiony tylko mocą Pana, a nie przez ludzkie wysiłki.
Dawid oświadcza, " Bóg jest moją twierdzą warowną, prowadzi mnie bezpiecznie przez życie. Wyciągnął z wysoka swą rękę i pochwycił mnie, i wydostał z wodnej otchłani. Uwolnił mnie od groźnego wroga, od tych, co mnie nienawidzili, a byli mocniejsi ode mnie. . . Tyś tarczą dla wszystkich, którzy Ci ufają" (2 Samuela 22:33,17,18,31).
Nasza wiara i siła mogą słabnąć, ale w naszych chwilach słabości Bóg dał nam cudowne obietnice, że odnowi nas i wzmocni.
Umiłowani, czy wierzycie, że nasz Bóg jest mocny? Jeżeli On jest mocny, to żadna moc nie może się ostać przed Nim. Dlatego powierzcie wszystko w Jego potężną rękę siły i mocy. On otworzy drogę. Ponad wszystko, wierzcie Jego Słowu: " Wysłuchałeś mnie w dniu, gdy do Ciebie wołałem, i umocniłeś bardzo moją duszę" (Psalm 138:3)
Niech ci Bóg błogosławi!

środa, 29 marca 2017

OGNISTE STRZAŁY Z PIEKŁA

Paweł radzi, „A przede wszystkim, weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego” (Ef  6:16). Opisuje jak mamy walczyć z nieprzyjacielem, który wysyła nam dręczące myśli i strach.
„Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich” (6:11-12).
Kochani, konflikt, w którym jesteśmy, to nie ludzkie zmagania, które można pokonać w sferze ziemskiej. Ta walka toczy się w sferze ponadnaturalnej. Prawdą jest, że jeżeli jesteś w Chrystusie, to jesteś narażony na gniew szatana. Nie pomyl tego demonicznego gniewu z sądem Bożym. Gniew skierowany przeciw tobie pochodzi od rozgniewanego diabla, ponieważ on wie, że jego czas ataku na lud Boży, jest krótki.
Ataki szatana są skierowane szczególnie na tych, którzy poświęcili się, by chodzić wiernie w Panu. Ciągle na nowo Psalmista chwali się, „Ja mam schronienie w Panu.” Oto obraz sprawiedliwego świętego, który wiernie ufa Bogu. Jednak z powodu tego świadectwa zaufania jest on atakowany przez szatana. Jego wiara jest powodem, dlaczego te ogniste strzały są kierowane na niego z piekła. „Bo oto bezbożni (szatan i jego słudzy) napinają łuk, Przykładają strzałę do cięciwy, aby ukradkiem miotać ją na prawych” (Psalm 11:3).
Czym więc są te ogniste strzały z piekła, wymierzone w ciebie i we mnie? To napawające strachem, niepokojące myśli o naszą przyszłość i Bożą troskę o nas. Diabeł jest kłamcą i oskarżycielem i jego atak jest skierowany bezpośrednio na naszą wiarę.

ŻNIWO DOJRZAŁEJ WIARY

Jezus powiedział do Swoich uczniów, "Pola są dojrzałe, gotowe do żniwa." Żniwo jest to zbieranie dusz w ostatecznych dniach, a prawo żniwa jest takie, że im ciemniejsze dni tym bardziej dojrzałe żniwo. Obecnie, wiele dusz jest dojrzałych do żniwa po całym świecie.
Ale w tym czasie jest też inne żniwo. Pan mówił proroczo o tym co widział, że nadejdzie w naszych czasach: żniwo dojrzałej wiary w sercach Swojego ludu. Nasz Pan chce wypróbowanych, cierpiących ludzi, którzy powstaną wpośród niepokoju i kłopotów i będą ogłaszać, "Ja ufam mojemu Bogu!"
Jezus nie oczekuje wiary od tłumów tego świata. Kiedy na głos zastanawiał się: "Czy znajdę wiarę na ziemi, kiedy powrócę?", to nie mówił o grzesznikach. Ale do nas, którzy Go kochamy jest również powiedziane, "Łaska otacza tego, kto ufa Panu: (Psalm 32:10). Bóg obiecuje, że Jego dobroć jest "zachowana . . . dla tych, którzy ufają Mu w obecności synów ludzkich" (31:19).
Mogę powiedzieć wraz z Psalmistą Dawidem, "Poznałem kłopot, wiele cierpień, potrzeby finansowe, smutek z powodu śmierci najbliższych, zniewagę ze strony tych, których kochałem a oni odwrócili się przeciwko mnie. Zaznałem osobistego bólu. Były sytuacje, kiedy myślałem, że sytuacja jest beznadziejna. Chwile pokusy. Chwile takiego płaczu, że brakowało już łez."
Niektóre z moich cierpień sam na siebie ściągnąłem i były wynikiem ignorancji lub głupoty. Ale teraz mogę z odwagą zaświadczyć: Bóg mnie nigdy nie zawiódł. Poprzez wszystkie kłopoty, ból i cierpienia przeszedłem z radością i mocną ufnością w dobroć i wierność Pana. On lubi słyszeć takie świadectwo od wszystkich Swoich doświadczanych dzieci: "Cieszcie się w Panu i radujcie . . . i krzyczcie z radości wszyscy prawego serca" (32:11).
Radujemy się w wierności naszego Pana.

wtorek, 28 marca 2017

ZDETRONIZOWANY PRZEZ CIERNIE

Coraz więcej chrześcijan nie jest już w pełni zadowolonych z Chrystusa. Pan jest detronizowany przez to, co On sam nazwał cierniami - które określił jako troski tego świata, oszukaństwo bogactwa, pożądanie innych rzeczy, które wchodzą do serca. Chrystus powiedział, że są to ciernie, które  zaduszają Słowo i powodują to, że staje się ono bezowocne (zobacz Marka 4:7).
Czy Pan jest w twoich myślach więcej dzisiaj niż rok temu? Czy spędzasz więcej czasu w Jego obecności dzisiaj niż rok temu? Czy twoja pasja dla Niego rośnie, czy usycha?
Wielu z tych, którzy kiedyś byli zakochani w Chrystusie, teraz są zabiegani w pogoni za swoimi sprawami. Są przytłoczeni przez stres i problemy, uganiając się za bogactwem i rzeczami tego świata. Oziębli, albo stali się letni i mają coraz mniej czasu dla Jezusa. Pan i Jego kościół teraz otrzymują tylko godzinę ich czasu - w niedziele rano.
Jezus powiedział, "Jeśli ktoś nie trwa we Mnie, zostanie wyrzucony precz jak latorośl i uschnie" (Jana 15:6). Innymi słowy, ten człowiek usycha, nie czerpiąc już życia z prawdziwego krzewu winnego. Jest oszukiwany myśląc, że wszystko jest w porządku, bo nadal mówi językiem intymności, jaką się kiedyś cieszył z Chrystusem.
Duch Święty wzywa lud Pana z powrotem do ich pierwszej miłości. Z powrotem do pragnienia i głodu aby mieć więcej Chrystusa. Z powrotem do spędzania wartościowego czasu w Jego obecności; kochania Jego Słowa; zrzucenia wszelkich trosk na Niego; polegania na Nim i na Jego prowadzeniu.
Chrystus pragnie, aby Jego umiłowani powrócili do Niego z miłością i posłuszeństwem. Duch Święty porusza nasze serca, aby nas pociągnąć bliżej do Siebie.

poniedziałek, 27 marca 2017

MUSIMY MIEĆ BOŻĄ OBECNOŚĆ - Gary Wilkerson

Bóg powiedział do proroka Amosa: "Świąt waszych nienawidzę i brzydzę się nimi, nie chcę mieć nic wspólnego z waszymi obchodami. . . . A więc pójdźcie precz z waszych pieśni wrzawą nie chcę już dłużej słuchać waszej gry na harfach. Niech zaś sprawiedliwość popłynie jak rzeka, a prawość niech się wyleje jak niewysychający potok"( Amosa 5:21, 23,24). Bóg mówi do każdego pokolenia, "Ja nie oczekuję od was pieśni czy dźwięku. Ale sprawiedliwości, która płynie z waszego uwielbienia i uczynków, do których ona pobudza was w Moim Imieniu."
Nie możemy już mierzyć mocy pieśni poprzez jej wartość uciechy czy jakiegokolwiek innego ludzkiego standardu.  Mierzymy ją tym czy wzywa do tego, czego chce Duch Święty dla Jego Ciała w tym momencie. Nasze uwielbianie ma być przelewającym się strumieniem Jego sprawiedliwej obecności. Tak więc nie odważamy się dopuszczać na podium tych, "którzy śpiewają puste pieśni do dźwięku harfy . . . którzy . . . namaszczają się sami najlepszymi olejkami" (Amosa 6:5-6).To jest mowa o liderach, których namaszczamy w oparciu wyłącznie o ich talent, zdolności i spryt. Bóg nas wzywa do oczyszczenia sceny ze wszystkich standardów  oprócz tego: "Zaprawdę jesteś na tym miejscu, Boże!"
Ja mówię do siebie, kiedy mówię do pastorów, "Czy pokładamy więcej ufności w strategiach, strukturach i programach niż w Bożym prowadzeniu? Jeżeli tak, to potrzebujemy oczyścić scenę z takich rzeczy."
Kościoły mogą mieć wszystkie cechy dynamicznego ciała. Możemy się postarać, aby każde kazanie było ściśle wyartykułowane, każda pieśń doskonale zagrana, każdy ekspres do kawy może napełniać kubki ludzi - ale jest to bezwartościowe, jeżeli nie ma w tym Bożej obecności.
Już czas, aby wyrzucić ankiety, które pytają ludzi czego oczekują od kościoła, zamiast pytać czego chce Bóg. Jeżeli statystyki dyktują nasz kierunek, to możemy równie dobrze zdjąć nasz znak, który informuje że to jest KOŚCIÓŁ gdyż nim nie będziemy. Będziemy profesjonalną organizacją, która stara się o sukces w oparciu o wymagania rynku. A to nie jest ewangelia!

sobota, 25 marca 2017

MÓW DO LISÓW - Carter Conlon

Jeżeli zdecydujesz się uporządkować swoje życie, nie zdziw się, jeżeli wróg przyjdzie i powie ci, że ci się nie uda. Nawet Jezus musiał stawić czoła takim kłamstwom, ale On wiedział, że to tylko lis, próbujący zniszczyć owoc winnicy, który Bóg Mu dał.
Pismo mówi nam, że „W tym czasie przybyli niektórzy faryzeusze, mówiąc do niego: Wyjdź stąd i oddal się, gdyż Herod chce cię zabić. I rzekł do nich: Idźcie i powiedzcie temu lisowi: Oto wypędzam demony i dokonuję uzdrowień dziś i jutro, a trzeciego dnia dokończę” (Łk 13:31-32).
„Dokończę” oznacza, że On osiągnie Swój cel. Diabeł niewątpliwie będzie próbował cię odciągnąć od tego, mówiąc, „Ta droga jest dla ciebie za trudna. Obierz łatwiejszą drogę. Nie musisz robić wszystkiego po Bożemu!” Ale zauważcie odpowiedź Jezusa, „Nie!. Ja wyganiam demony i uzdrowienie płynie, a trzeciego dnia osiągnę mój cel przez moc Bożą!”
Ty też masz moc, by mówić do tych lisów w twoim życiu: „Już dłużej nie będę cię tolerował w moim życiu! Przez łaskę Bożą, pozbędę się ciebie. Otrzymałem moc, by sprzeciwić się złemu i przez moje życie przepływa uzdrowienie. Nie wezmę do mojego miejsca pracy niczego, co nazywa się chrześcijańskim, ale z daleka cuchnie. Nie, ja wezmę z sobą słodką obecność Bożą wszędzie, gdzie pójdę! Dokończę moją podróż i osiągnę pełny potencjał tego, do czego jestem w życiu powołany! Żaden mały lisek nie odpędzi mnie od Bożego planu dla mojego życia!”
Mów do lisów, a potem zaufaj łasce i zaopatrzeniu Pana!

Carter Colon dołączył do zespołu pastorów kościoła Times Square w 1994r. na zaproszenie pastora założyciela, Dawida Wilkersona i został wyznaczony na głównego pastora w 2001r. 

piątek, 24 marca 2017

CZY BYŁEŚ ZRANIONY?

W czasie mojej modlitwy Duch Święty poprowadził mnie do Psalmu 56. Jest to słowo do tych, którzy zostali zranieni – czy to przez rodzinę, przyjaciół, czy też słowami lub czynami bezbożnych.
Jest to również słowo do tych, którzy kochają Pana, ale płaczą i niosą ciężary, które wydają się być coraz większe z każdym dniem. Niektórzy wierzący budzą się każdego ranka pod chmurą strachu i rozpaczy. Problemy finansowe mogą przygniatać i straszyć. Inni mają poważne problemy zdrowotne i ból nie do zniesienia. Niektórzy smucą się z powodu członków rodziny, którzy mają poważne problemy, może buntują się przeciw Panu.
Słuchaj błogosławionego Słowa Bożego, skierowanego bezpośrednio do ciebie w godzinie  twojej potrzeby:
Psalm 56:4: „Ilekroć lęk mnie ogarnia, W tobie mam nadzieję.”
Psalm 56:5: „Bogu, którego słowo wysławiać będę, Bogu ufam, nie lękam się; Cóż mi może uczynić człowiek?”
Psalm 56:9: „Tyś policzył dni mojej tułaczki, Zebrałeś łzy moje w bukłak swój. Czyż nie są zapisane w księdze twojej?”
Psalm 56:10: „Wtedy cofną się wrogowie moi, gdy zawołam: To wiem, że Bóg jest ze mną.”
Psalm 56:14: „Boś od śmierci ocalił duszę moją, Nogi moje od upadku, Abym chodził przed Bogiem w światłości życia.”
To są namaszczone słowa od Ducha Bożego. Zachęcam, byś modlił się nad każdym z tych wersetów i przyjął je wiarą. Pan wie wszystko o twoich walkach i bólu. On zna każdy szczegół twojej sytuacji i słyszy nawet niewypowiedziane wołanie twojego złamanego serca.

czwartek, 23 marca 2017

PRAWDZIWE ODŚWIEŻENIE

W Dziejach Apostolskich 3:19 Piotr mówi o „czasach ochłody”, które przyjdą, kiedy będziemy w obecności Pana. Jestem przekonany, że nawet teraz, w czasie globalnego zamieszania, Kościół przeżywa czas odświeżenia. Jest to wydarzenie, w którym Jezus manifestuje Swoją obecność po całym świecie.
Wiem, że w wielu kościołach jest duchowa martwota i susza. Wielu wierzących poszło na kompromis, zamiast chodzić z Jezusem, a inni uganiają się za świeckimi przyjemnościami.
Jednak coś chwalebnego dzieje się po całym świecie, nawet w narodach islamskich. Jest niepodważalny dowód, że Duch Święty unosi się nad narodami i niesamowita obecność Chrystusa manifestuje się potężnie. Tak dzieje się po całej Rosji, w Chinach, w Południowej Ameryce, Afryce, Azji i prawie w każdym narodzie na ziemi. Bóg porusza ludzi w Mongolii i w dawnych Republikach Sowieckich. W Indiach Duch Boży działa potężnie.
Słyszę o takich czasach odświeżenia w różnych miastach Stanów Zjednoczonych. Pastorzy gorliwie szukają prawdziwej manifestacji Bożej obecności w swoich kościołach.
To odświeżenie obecności Chrystusa jest rezultatem wywyższania tylko Jego – nie znaków i cudów, nie duchowych darów, nie „przebudzenia”, które szybko wygasa. To jest objawienie chwały i mocy Chrystusa w dniach ostatecznych. Wielu pisze do mnie, mówiąc, że idą do kościoła, pragnąc prawdziwej obecności Jezusa. Chcą słyszeć pasterza, który zamyka się sam na sam z Panem. Nie chcą już zabawy, pokazów i pustych metod. Teraz wołają, „Dajcie mi Chrystusa. Dajcie mi tej roztapiającej, uzdrawiającej, niesamowitej obecności Jezusa.”
Niech to będzie wołaniem serc wszystkich ludzi Bożych w obecnych dniach.

środa, 22 marca 2017

BÓG JEST BARDZO CIERPLIWY

Jestem głęboko błogosławiony Bożym przesłaniem do Jego ludu w Psalmie 37. Zalecam, byś przeczytał ten Psalm zanim skończy się dzień dzisiejszy. Jest to jeden z najbogatszych, najbardziej zachęcających urywków Słowa Bożego. Bez względu na to, co przeżywasz, jak trudna jest twoja sytuacja, ten Psalm będzie dla ciebie źródłem wielkiej siły i zachęty.
Psalm 37:7 jest dla mnie szczególnie interesujący w świetle tego, co dzieje się w społecznościach gejów. Stany uchwalają prawa, które torują drogę dla małżeństw homoseksualnych i setki homoseksualistów zawarło związki małżeńskie. Jestem tak głęboko zasmucony z powodu tego bezprawia i szyderstwa z prawdziwego, stworzonego przez Boga małżeństwa, że wołam, „O, Panie, oni kradną nasz naród. Szydzą z Twojego Świętego Słowa. Ameryka pogrąża się teraz w grzechu, który nie był nawet znany w Sodomie i Gomorze. Biblia nawet nie wspomina o homoseksualistach zawierających związki małżeńskie w tamtych grzesznych społeczeństwach.”
Wtedy czytam Psalm 37:7” „Nie gniewaj się na tego, któremu się szczęści, Na człowieka, który knuje złe zamiary!” Innymi słowy, „Niech to nie opanuje twojego ducha. Nie zadręczaj się tym. Bóg słyszy głębokie, wewnętrzne wzdychania Jego ludu i On jest bardzo cierpliwy.”
Niech żaden czyniciel zła nie myśli nawet przez moment, że Bóg przymknie oko na jawne nieposłuszeństwo i szydzenie z Jego Słowa. Przez całą Biblię widzimy, że Bóg zsyła sąd, kiedy społeczeństwo pogrąża się w bezprawiu.
Módl się o nasz naród w tych czasach. Bóg słyszy modlitwy Jego ludu!

wtorek, 21 marca 2017

WYLEWANIE SERCA

Następujące słowo, które dał mi Duch Święty, jest dla tych, którzy potrzebują odpowiedzi na modlitwę, którzy potrzebują pomocy w kłopotach i którzy są gotowi i ochotni, by poruszyć serce Boga zgodnie z Jego Słowem.
Uchwyć się obietnicy przymierza z Psalmu 46:2: „Bóg jest ucieczką i siłą naszą, Pomocą w utrapieniach najpewniejszą.”
Zwrot najpewniejszą oznacza „zawsze obecną, natychmiast dostępną.” Wiara musi polegać na pewności, że Duch Boży przebywa w nas każdej godziny dnia i nocy, stale. Ponieważ On zamieszkał w nas, to słucha każdej naszej modlitewnej myśli i wołania. Możemy być pewni, że jeżeli On nas słyszy, to spełni nasze prośby. Rzeczywiście Duch Święty poruszy niebo i ziemię dla dziecka Bożego, które poświęci czas na wylanie swojego serca przed Ojcem.
Wierz i czytaj Psalm 62:5-7. To jest modlitwa Dawida, która dotykała serca Bożego. Dawid w gruncie rzeczy powiedział, „Oczekuj tylko na Boga! Nie oczekuj pomocy z żadnego innego źródła. Tylko On musi być twoim zaopatrzeniem, twoją jedyną nadzieją i obroną. Tylko On może dać ci siłę, byś wytrwał, aż przyjdzie odpowiedź.
To jest sedno wszystkiego, tajemnica usilnej modlitwy, której nauczył się każdy święty w historii: wylewanie serca przed Panem. „Ufaj mu, narodzie, w każdym czasie, Wylewajcie przed nim serca wasze: Bóg jest ucieczką naszą!” (Psalm 62:9). Przykładem dla nas jest Hanna. Zdesperowana, pragnęła mieć dziecko i „wylewała” swoją duszę przed Panem (patrz 1 Sam 1:15). I pismo mówi, „A nie wyglądała już na przygnębioną” (1:18).

poniedziałek, 20 marca 2017

DLACZEGO JESTEŚMY BŁOGOSŁAWIENI? - Gary Wilkerson

Bóg chce cię błogosławić. On chce ubogacać twoje życie, twoje małżeństwo i twoje życie duchowe. Chce dać ci mądrość, zrozumienie i rozsądek, by twoje decyzje prowadziły do błogosławieństwa w twoim życiu.
Kiedy otrzymujemy błogosławieństwa Boże, musimy uważać, by nie zmieniać ich w coś samolubnego.
Łukasz 12:16 mówi nam o człowieku, który był błogosławiony. „I [Jezus] powiedział im podobieństwo: Pewnemu bogaczowi pole obfity plon przyniosło.”
Bóg jest hojny i chce wylewać dary na Swoje dzieci. Jednak ta historia szybko przybrała niewłaściwy obrót, ponieważ ten człowiek „Rozważał w sobie: Co mam uczynić, skoro nie mam już gdzie gromadzić plonów moich?” (w 17).
Czyje to były plony? Wszystko należy do Boga, więc ten człowiek pokazał swoją samolubną naturę. Zaczął widzieć wszystkie swoje talenty, swoje relacje, wszystkie swoje dary od Boga jako coś, co może użyć dla swojej korzyści. Ten egoizm zaczął przesiąkać każdą nitkę jego osoby.
„I rzekł: Uczynię tak: Zburzę moje stodoły, a większe zbuduję i zgromadzę tam wszystko zboże swoje i dobra swoje. I powiem do duszy swojej: Duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat; odpocznij, jedz, pij, wesel się” (w 18-19).
Bóg chce błogosławić Swoje dzieci, ale zainteresowany jest tym, co ty zrobisz z tymi błogosławieństwami. Jaki jest cel tego błogosławieństwa? Czy po to, byś mógł gromadzić dla siebie i otoczyć się doskonałym kokonem wygody, której zawsze pragnąłeś? Nie! Jak widzimy od samego początku Jego przymierza z człowiekiem, jesteś błogosławiony, by być błogosławieństwem dla innych!

sobota, 18 marca 2017

DOBRA NOWINA DLA WSZYSTKICH - Nicky Cruz

Wiele lat temu na wieczorze otwierającym ewangelizację w Londynie, w Anglii, zebrany tłum był różnorodny – hipisi, punkowie, narkomani, Gotowie, bezdomni i wiele innych. Były to dzieciaki z włosami w kolorze fioletowym, zielonym i pomarańczowym. Większość z nich nosiła czarne ubiory z satanistycznymi symbolami, a ich ciała były poprzekłuwane w każdym możliwym miejscu. Nigdy nie widziałem tylu skonfundowanych i załamanych młodych ludzi.
Moja żona Gloria siedziała ze mną w pierwszym rzędzie audytorium. Kiedy przygotowywałem się do wejścia na podium, spojrzałem w jej kierunku i zobaczyłem młodego człowieka, który usiadł koło niej. Wyglądał groźnie – Got ze wszystkimi symbolami! Kiedy ona odsunęła się na bok, zauważyłem, że coś wślizguje się na jej kolana Przyglądałem się i zobaczyłem, że był to czarny szczur na krótkiej smyczy.
Gloria boi się szczurów, ale najpierw tego nie zauważyła; a ja miałem nadzieję, że tak zostanie. Ale kiedy ten młody człowiek odwrócił swoją twarz od niej, zauważyłem jej spojrzenie w jego kierunku, właśnie w czasie, kiedy szczur przechodził po jej kolanach.
Gloria wie, że ją kocham i nigdy bym nie pozwolił, by coś jej się stało, ale nie wyrzucę nikogo z ewangelizacji, szczególnie kogoś, kto oczywiście potrzebuje Jezusa. Spotkałem jej wzrok i dałem znak, by siedziała spokojnie. Nie jestem pewien, czy zrozumiała moją sugestię, ale pozostała na swoim miejscu sztywna, jak deska przez całe nabożeństwo – prawdziwy żołnierz.
Później, w czasie wezwania do modlitwy ten młody człowiek był pierwszym, który wyszedł do przodu i przyjął Chrystusa. Stanął z przodu ze szczurem w rękach i pochyloną głową. Łzy spływały po jego twarzy, kiedy doradca położył swoje ręce na niego i modlił się z nim o przyjęcie Chrystusa.
„I rzekł im: Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu” (Mar 16:15).

Nicky Cruz, znany w wielu krajach ewangelista i płodny autor, nawrócil się do Jezusa Chrystusa z życia przemocy i przestępstw, po spotkaniu Dawida Wilkersona w Nowym Jorku w roku 1958. Historia jego dramatycznego nawrócenia została opowiedziana najpierw przez Dawida Wilkersona w książce Krzyż i Sztylet, a później w jego własnej książce Nicky Cruz Opowiada, która stała się bestsellerem

piątek, 17 marca 2017

STRÓJ OCHRONNY

Kiedy Mojżesz usłyszał Boży głos z płonącego krzaka, był zaskoczony tym, co Bóg mu kazał zrobić "Zdejm sandały ze swoich nóg, gdyż miejsce na którym stoisz jest ziemią świętą" (2 Mojż. 3:5).Bóg dzisiaj mówi każdemu chrześcijaninowi to samo, co powiedział Mojżeszowi: "Jest tylko jedna święta ziemia, na której możesz przyjść do Mnie, a jest nią ziemia święta. Nie możesz pokładać ufności w twoim ciele, gdyż żadne ciało nie może stać w mojej obecności."
Dlaczego Bóg skoncentrował się na obuwiu w tym fragmencie z 2 Mojżeszowej? Co to ma wspólnego z odrzuceniem swojego ciała? Nasze stopy są delikatnymi częściami naszego ciała i buty są ochroną naszego ciała. Chronią nas przed elementami, kamieniami, wężami, przed brudem i kurzem, przed gorącym chodnikiem.
Tak więc w stosunku do Mojżesza Bóg używał codziennej, zwykłej rzeczy, żeby go nauczyć duchowej lekcji tak, jak to zrobił Jezus, używając monet, pereł, wielbłądów i ziarnka gorczycy. Bóg mówił, "Mojżeszu, ty nosisz strój ochronny, żeby ochraniać swoje ciało przed zranieniem, ale żadna cielesna ochrona nie jest w stanie ciebie zachować. Tam gdzie Ja ciebie posyłam, będziesz potrzebował cudu wybawienia."
Dokąd Bóg wysyłał Mojżesza? Do Egiptu - tej jaskini bezbożności - żeby stawił czoła zatwardziałemu dyktatorowi. Mojżesz musiał odłożyć wszelkie poleganie na swoim ciele: swojej łagodności, gorliwości i uniżeniu. Wszystkie jego zdolności byłyby bezwartościowe, gdyby Bóg ich nie uświęcił. Mojżesz musiał położyć całkowitą ufność w Bożym imieniu i mocy.
I rzeczywiście Mojżesz stawiał czoła wszelkim doświadczeniom i próbom. Miał prowadzić jakieś trzy miliony ludzi na pustynię, gdzie nie było miejsca, żeby kupić żywność, albo nabyć wodę. Musiał polegać całkowicie na Bogu we wszystkim!
Bóg nam zadaje takie samo pytanie, jakie zadał Mojżeszowi. Czy jesteśmy gotowi, aby odłożyć nasze własne zdolności i ambicje i zaufać całkowicie Jemu? Czy położymy w Nim naszą ufność, zamiast w naszych zdolnościach i planach?

czwartek, 16 marca 2017

CZYŚCI I BEZ NAGANY

Ja wierzę, że każdy epizod czy historia w Starym Testamencie są pełne prawdy dla wierzących w Nowym Testamencie. Kiedykolwiek mam trudności ze zrozumieniem prawdy w Nowym Testamencie, to wracam do jej odbicia w Starym Testamencie. Jeden z takich przykładów dotyczy Mojżesza przy płonącym krzaku. Ja wierzę, że ta niesamowita historia jest pełna wielkiej Nowotestamentowej prawdy dotyczącej uświęcenia.
Samotny na Górze Horeb Mojżesz pilnował owiec swojego teścia, kiedy nagle jego uwagę przykuł dziwny widok. Pobliski krzak palił się jasno - ale się nie spalał!
"Powiedział sobie Mojżesz: Muszę podejść bliżej i zobaczyć to wszystko dokładniej. Czemu ten krzak się nie spala, chociaż płonie? Kiedy Jahwe zobaczył, że Mojżesz zbliża się, aby się dokładniej przyjrzeć, zawołał do niego z samego środka krzaka" (2 Mojż. 3:3-4). Podchodząc bliżej, żeby zobaczyć, Mojżesz usłyszał Boży głos z krzaka - żywy dowód, że Bóg był obecny, widzialna reprezentacja Jego świętości. I tam gdzie On jest, to miejsce jest święte!
W całym waszym postępowaniu starajcie się być świętymi na wzór Świętego, który was powołał. Napisane jest bowiem: Świętymi bądźcie, bo i Ja jestem Święty" (1 Piotra 1:15-16). Innymi słowy, "Jest napisane, utrwalone, ustalone raz na zawsze, że mamy być świętymi tak, jak święty jest nasz Bóg."
"Gdyż Bóg nie powołał nas do nieczystości, ale do uświęcenia" (1 Tesaloniczan 4:7). Bóg nas nie powołał tylko do zbawienia, czy do nieba, albo żebyśmy otrzymali Jego przebaczenie. Raczej, są to korzyści prawdziwego powołania - którym jest to, abyś my byli świętymi tak jak On jest święty.
Każdy wierzący w Jezusa Chrystusa jest powołany, aby być święty - być czysty i bez nagany w oczach Boga. Tak więc, jeżeli narodziłeś się na nowo, to świętość musi był wołaniem twojego serca: "Boże, chcę być taki jak Jezus. Naprawdę chcę chodzić święcie przed Tobą przez wszystkie dni mojego życia."

środa, 15 marca 2017

UTRZYMUJ CZUJNOŚĆ

"Dlatego radujcie się, niebiosa i wszyscy ich mieszkańcy, a ziemi i morzu biada, bo zstąpił na was diabeł, pałający wielkim gniewem; wie bowiem, że niewiele zostało mu czasu" (Objawienie Jana 12:12).
Ten fragment z Objawienia mówi nam, ze szatan wypowiedział otwartą wojnę ludowi Bożemu. Wspomina również o tym, że diabeł ma wyznaczony czas, żeby dokończyć swojego działania: Wie bowiem, że niewiele czasu mu zostało.
Jako naśladowcy Jezusa Chrystusa, musimy być stale świadomi tego, że diabeł chce nas zniszczyć. Dlatego Paweł mówi, że musimy wiedzieć tyle ile to jest możliwe na temat taktyki i planów wroga: " Ażeby nie uwiódł nas szatan, którego knowania dobrze są nam znane" (2 Kor. 2:11).
" Bądźcie trzeźwi, czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć: (1 Piotra 5:8).To nie znaczy, że diabeł unosi się gdzieś w kosmosie i daje rozkazy swoim demonicznym zastępom. Wiemy, że szatan został zrzucony na ziemię, kiedy Chrystus pokonał go na krzyżu. Tak więc królestwo diabła jest ograniczone do tu i teraz (zobacz Objawienie Jana 12:12).
Niektórzy chrześcijanie wierzą, że szatan jest wszechmogący (posiadający wszelką moc), ale on został pokonany przez Jezusa i pozbawiony wszelkiego autorytetu. I szatan nie jest wszystkowiedzący (on nie może czytać myśli!), ani nie jest wszechobecny. Nie może być wszędzie w tym samym czasie.
Ale szatan ma zwierzchności moce umiejscowione po całej ziemi i te zastępy demonów dostarczają mu informacje na jego wezwanie. One ciebie słyszą kiedy się modlisz i widzą twoje posłuszeństwo dla Boga. To powoduje gniew szatana przeciwko tobie!
Kiedy Słowo mówi, że szatan ma tylko krótki czas, to nie odnosi się to do czasu przed powrotem Chrystusa. Dotyczy to ostatecznego czasu, serii krótkich czasów jakie on ma na dokończenie swojego działania i prowadzenia wojny przeciwko świętym Boga.

wtorek, 14 marca 2017

SCHRONIENIE W CZASIE KŁOPOTU

Szczerzy chrześcijanie pytali mnie, "Komu mamy wierzyć? Czytałem wiele opracowań wielu kaznodziejów przez wiele lat, którzy byli przekonani, że koniec jest już bardzo blisko. Ale ciągle się to nie sprawdzało. Myślę, że niektórzy po prostu chcieli sprzedawać swoje książki, a inni naprawdę myśleli, że Bóg im mówił, że nadchodzi koniec."
Czasami byłem całkiem złamany przed Bogiem i głośno wołałem, "Panie, przez wiele lat głosiłem, że sąd jest już u drzwi. Przekazywałem ostrzeżenia na temat kryzysu ekonomicznego, a widzę tylko, że dzieje się coś odwrotnego. Widzę, że Ameryka ma się dobrze i cieszy się powodzeniem, kiedy zabija niemowlęta w łonie, zsuwa się w głębiny brudu i wyrzuca Ciebie z każdej instytucji. Jak długo jeszcze, Panie?"
Jeremiasz spędził całe lata wiernie prorokując o wydarzeniach, które się jeszcze nie wypełniły. Wołał, " Namówiłeś mnie, Panie, i dałem się namówić; pochwyciłeś mnie i przemogłeś. Stałem się pośmiewiskiem na co dzień, każdy szydzi ze mnie. Gdyż ilekroć przemawiam, muszę krzyczeć i wołać: Gwałt i zniszczenie! I tak słowo Pana stało mi się hańbą i pośmiewiskiem na co dzień" (Jeremiasza 20:7-8).
Ale Jeremiasz nie mógł przestać ostrzegać Boży lud. Chociaż jego proroctwa wydawały się być nieuzasadnione, on jednak nadal prorokował. Ja odczuwam taki sam ogień w mojej duszy, jaki odczuwał Jeremiasz i jestem przekonany bardziej niż kiedykolwiek, że Bóg "zwrócił Swoją twarz" przeciwko temu narodowi z powodu przelewu krwi i arogancji w stosunku do Niego i Jego sąd się zbliża!
Z drugiej strony dziękuję Bogu za wiele obietnic w Jego Słowie, że będzie ochraniał i błogosławił Swój lud w czasie i poprzez wszystkie burze. Boży lud, który się modli, nie musi się bać, ani nie powinniśmy się martwić czy smucić.
"Pan stanie się schronieniem uciśnionemu, Schronieniem w czasie niedoli. Ufać będą tobie ci, którzy znają imię twoje, bo nie opuszczasz, Panie, tych, którzy cię szukają" (Psalm 9:10-11).

poniedziałek, 13 marca 2017

BOŻA ŁASKA DAJĄCA MOŻLIWOŚĆ - Gary Wilkerson

" W nim mamy odkupienie przez krew jego, odpuszczenie grzechów, według bogactwa łaski jego, której nam hojnie udzielił" (Efezjan 1:7-8).
My w kościele jeszcze nawet nie zaczęliśmy dotykać powierzchni łaski. Bierzemy tylko malutkie łaski z kubka łaski od czasu do czasu w naszej drodze z Bogiem, zanim znowu zaczniemy polegać na naszych własnych możliwościach.
Kiedy Jezus mówi, że mamy się na nowo narodzić, mieć wiarę, modlić się, szukać Jego oblicza i kochać naszych bliźnich, to każde Jego przykazanie jest tak amen. Oczekuje się od nas, że zrobimy to, do czego On nas wzywa, a nie będziemy sobie wybierać naszej dziedziny posłuszeństwa.
Niektóre kościoły wolą pewne dziedziny posłuszeństwa bardziej niż inne. Podkreślają ewangelizację, sprawiedliwość społeczną, aktywność polityczną, pomaganie biednym, czy modlitwę. Ale żaden kościół nie podoba się Bogu, kiedy pracuje na jednym cylindrze, zamiast ośmiu. Każda osoba lub kościół, który nie jest posłuszny Bożym przykazaniom żyje w nieposłuszeństwie! On nam nie pozwoli ignorować niektórych Jego przykazań.
Ale doskonałe posłuszeństwo nie jest możliwe; to nie jest w zakresie naszych zdolności. Powodem dlaczego wybieramy niektóre dziedziny posłuszeństwa jest to, że są one łatwiejsze do wykonania niż inne.
Życie radości i zwycięstwa nie polega na tym czy odniesiemy sukces, czy zawiedziemy w posłuszeństwie Bożym przykazaniom; chodzi o to jak podchodzimy do posłuszeństwa Jego przykazaniom. Kiedy byłem młody, jeden z moich liderów młodzieżowych powiedział mi, "Możesz się zmienić tak, aby pokusy nie powracały. Masz możliwość wycofania się ze wszystkiego." Czy naprawdę? Nie trzeba długo czekać, żeby się przekonać jak to jest naprawdę daremne.
My nie potrafimy dokonać zmiany w sobie. Musimy pozwolić, żeby Boża łaska nas uzdolniła do dokonania przemiany - w nas samych i w naszym świecie.

sobota, 11 marca 2017

SYMBOLE DUCHA ŚWIĘTEGO - Jim Cymbala

Biblia ma kilka symboli dla Ducha Świętego. Jednym jest wiatr, co w oryginale greckim w Nowym Testamencie jest tym samym słowem co tchnienie. Wiatr pomaga nam wyobrazić sobie niewidzialne i tajemnicze działanie Ducha (zobacz Jana 3:8).
Gołębica symbolizuje Ducha podczas chrztu Jezusa. " I zaraz, kiedy Jezus wychodził z wody, ujrzał rozstępujące się niebiosa i Ducha nań zstępującego jako gołębica" (Marka 1:10). Duch Święty jest mocny, ale przy tym dziwnie łagodny i wrażliwy w postępowaniu z nami. Możemy Go również łatwo zasmucić.
Olej jest symbolem często używanym dla Ducha Świętego w Starym Testamencie. Namaszczenie Duchem Świętym jest porównane z olejem, który był wylewany prawie na wszystko w przybytku. Kiedy był on zbudowany jako miejsce czci dla Boga, to nie tylko przedmioty w świątyni były namaszczane olejem, ale również kapłani. Później starsi pierwszego kościoła mieli polecenie, żeby modlić się za chorymi i namaszczać ich olejem, jako symbol Ducha Świętego (Jakuba 5:14).
Ogień jest jednym z moich ulubionych symboli Ducha Świętego. Jest używany do reprezentowania mocy i obecności Bożej. Kiedy pojawił się na scenie przed Jezusem Jan Chrzciciel, powiedział on, ja was chrzczę wodą. Ale za mną idzie Ten, który jest mocniejszy niż ja . . . On was będzie chrzcił Duchem Świętym i ogniem(Łukasza 3:16, dodane podkreślenie).

Jim Cymbala założył Brooklyn Tabernacle z mniej niż dwudziestu członkami w małym, zaniedbanym budynku w trudnej części miasta. Urodzony w Brooklynie, jest od wielu lat przyjacielem Dawida i Garego Wilkersonów.

piątek, 10 marca 2017

„TU NIKT NIE BŁYSZCZY”

Chociaż nasza organizacja używa wiele nowoczesnych metod i zdobyczy techniki, nie bierzemy naszych wytycznych z tych „narzędzi służby”. Spędzamy czas na kolanach, szukając Pana odnośnie kierunku w każdej dziedzinie naszej służby.
Dzisiaj kierowanie kościołem przejęli „eksperci”. Grzech jest postrzegany w terminach psychologicznych i jest nazywany chorobą. Prorocy głoszący świętość są zastępowani przez psychologów i pracowników socjalnych, używających najnowszego żargonu, a ołtarz modlitwy jest zastąpiony przez pokoje poradnictwa. Jezus jest zdetronizowany, a wywyższany jest Freud.
Wiele lat temu Bóg poprowadził mnie, bym rozpoczął służbę wśród narkomanów i alkoholików. Bez pieniędzy i podręczników „jak to się robi” – tylko przy całkowitym poleganiu na Duchu Świętym – wywiesiliśmy w naszym biurze napis: „TU NIKT NIE BŁYSZCZY – TYLKO DUCH ŚWIĘTY!” Podczas nabożeństw w naszej kaplicy modliliśmy się, „Panie, nasza pomoc nie jest w psychologii, ale w Duchu Świętym. Nie możemy pracować z głową, jeżeli Ty nie zmienisz najpierw serca.”
Nicky Cruz, jeden z członków gangu, którego spotkaliśmy w Nowym Jorku, był w sercu mordercą. Pewien psychiatra zainteresował się jego przypadkiem i po całym dniu spędzonym z nim uznał, że Nicky był przypadkiem beznadziejnym i niemożliwym do zmiany. (Nicky lubił wprawiać w zakłopotanie wszystkich „doktorów leczących głowy.)
Jednak Jezus miał plan dla Nicky’ego! Przy ołtarzu modlitwy Chrystus osiągnął w ciągu pięciu minut to, co eksperci uznali za niemożliwe. Bóg posłał strzałę prosto w jego serce, strzałę prawdy, która wołała, „Nicky, Jezus cię kocha!”
W jednej chwili kamienne serce Nicky’ego zostało zamienione na serce mięsiste. Płakał i przytulał wszystkich wokoło, i został ponadnaturalnie przemieniony przez moc Bożą, chociaż eksperci socjalni spisali go na straty!
Przez ostatnie lata obserwowałem ze zgrozą, jak kościół powoli, ale stale usuwa Chrystusa z tronu, a intronizuje mądrość tego świata. Jednak jeszcze raz, Jezus musi stać się siłą stojącą za ludem Bożym.

czwartek, 9 marca 2017

JEST DZIEŃ ZAPLATY

Podam wam cztery tragiczne rezultaty detronizowania Pana.
„Izrael to pusty krzew winny, wydający owoce dla siebie” (Ozeasz 10:1). Każdy w Izraelu szukał swego i rezultatem tego była kompletna pustka. Ozeasz mówi tu do wierzących, pokazując im obraz tego, co stanie się ze wszystkimi, którzy wypychają Pana ze swojego życia. Tacy ludzie stają się samolubni i pożałowania godni – a każde ich dążenia kończą się pustką.
„Nieszczere było ich serce . .. On sam zburzy ich ołtarze, rozbije ich posągi” (w 2). Serce naszego narodu jest nieszczere. Amerykanie pustymi słowami służą Bogu i kościołowi, ale nie czczą Boga prawdziwie. To doprowadziło bezpośrednio do załamania naszych lubianych instytucji. Nasze społeczeństwo już nie ufa Bogu, zwracając się natomiast do rządu oraz systemu edukacji i Ubezpieczeń socjalnych – wszystko po to, by zapewnić sobie jakąś stabilność. Bóg mówi,  „Jeżeli Mi nie zaufacie, to wszystkie wasze instytucje, którym ufacie, upadną. Nie pozostanie wam nic, by w to wierzyć.
„Lecz wy oraliście bezbożność, żęliście niegodziwość.  … ponieważ polegałeś na swoich rydwanach” (w 13). Ozeasz mówi, „Przestałeś ufać Panu, a teraz będziesz zbierał owoc nieprawości!” Dzisiaj ludzie są wykształceni, ale odrzuciliśmy Biblię i modlitwę. Dokąd te wymyślne nauki nas doprowadziły?
„Nie mamy króla, gdyż nie baliśmy się Pana” (w 3).  Serce króla Izraela było pełne bałwochwalstwa. Dlatego kiedy zaczęło się odstępstwo Izraela, był bezsilny, by zatrzymać upadek wiary. Jego słowa nie miały autorytetu i ludzie szemrali, „Nie mamy przywódcy, ani rady. Dryfujemy!”
To samo dzieje się dzisiaj w kościołach. Wielu chrześcijan szydzi z pastorów, podważając ich autorytet. Dlaczego? Ponieważ ich słowa nie mają mocy! Ludzie mówią, „Nie mamy już przywództwa w zborze. Jesteśmy zagubieni i zdezorientowani.” Niestety, jest to dzień zapłaty za detronizację Pana.

środa, 8 marca 2017

BÓG JEST CZYSTĄ, SUROWĄ MOCĄ

Bóg błogosławił i zaopatrzył Izrael, dając im domy, których nie budowali i winnice, których nie sadzili. Wzbudził bogobojnych ludzi, którzy przemawiali jako prorocy i przekazywali ludziom słowa rady. Przez lata ludzie ci udowodnili, że Bóg jest wierny, słuchali Jego rad i nigdy nie zwracali się do ciała. Kiedy Bóg do nich mówił, oni słuchali i byli posłuszni, i byli cudownie ratowani od potężnych wrogów.
Jednak Izrael ogarnęło odstępstwo i Pan oskarżał ich o bezbożność. Prorok Ozeasz opisuje straszne żniwo, które zebrali ci, którzy odrzucili panowanie Boga i zwrócili się do siły ciała. Kiedy Ozeasz pisał to prorocze przesłanie, skierował je do ludzi, których Pan nosił na swoich ramionach przez lata.
„Są zepsuci do głębi . . Wszyscy ich książęta to buntownicy (Ozeasz 9:9 i 15). Jaki straszny grzech popełnili ci ludzie Boży? Pijaństwo? Perwersje seksualne? Chciwość? Cudzołóstwo? Morderstwo? Nie, Bóg powiedział, że ich bezbożność, to odwrócenie się od Jego rady, ignorowanie Jego słowa i słuchanie człowieka.
„Mój Bóg odrzuci ich, gdyż go nie słuchali” (w. 17). W oczach Bożych największe zło, jakie wierzący może popełnić, to, to nie ufanie Jemu!
W gruncie rzeczy Pan mówił do Izraela, „Wy już Mi nie ufacie. Już nie jestem waszym przewodnikiem i szukacie mądrości ludzkiej. Zwracacie się do Egiptu po pomoc, do miejsca, z którego was wyzwoliłem, odrzucając Moje słowo i odwracając się ode Mnie.”
Wielki purytański prorok kiedyś napisał: „Czysta moc nigdy nie szuka kooperacji. Ona wymaga.” Innymi słowy, Bóg nie mówi do ciebie, „Ty zrób swoje, a Ja też zrobię Swoje. Tylko czasami to ze mną skonsultuj.” Nie, absolutnie nie! Bóg jest czystą, surową mocą i wymaga, byśmy szli za Nim, przede wszystkim i we wszystkim, co robimy. Wszystko, co jest poza tym, umniejsza Jego królowanie w naszym życiu.

wtorek, 7 marca 2017

DETRONIZACJA JEZUSA

„Ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, …  czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności; wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone” (Kol 1:16).
„On także jest Głową Ciała, Kościoła;  …  aby we wszystkim był pierwszy” (w 18).
Bóg Ojciec ukoronował Chrystusa jako króla nad wszystkimi narodami i całą naturą, jako Pana kościoła. Paweł mówi, „Nie ma znaczenia, jak sprawy wyglądają na zewnątrz. Wszystko może wydawać się poza kontrolą, jakby diabeł przejął panowanie. Ale prawda jest taka, że Bóg poddał wszystko pod stopy Jezusa. Chrystus dalej jest królem nad wszystkim!”
Te słowa dowodzą, że wszechmocny Bóg dał Jezusowi Chrystusowi panowanie nad wszystkim. Ale wszędzie wokół nas widzimy społeczeństwo i rządy, którzy nie uznają autorytetu i królowania Chrystusa. Usuwamy Boga z naszych szkół i sądów, i ignorujemy Go przy ustanawianiu naszych praw.
Ja wierzę, że odrzucenie przez Amerykę panowania Chrystusa jest powodem przelewu krwi, przemocy, nienawiści rasowej, upadku moralności, narkomanii, a nawet wybuchu śmiertelnych chorób seksualnych w naszym społeczeństwie. Stanowiący prawo, nauczyciele i media spowodowali, że o Bogu nie należy mówić.
Nawet gorzej, Jezus jest detronizowany w kościołach po całym kraju i w życiu wielu wierzących. Zrozumiałe jest to, że bezbożni ludzie będą chcieli detronizować Chrystusa, ale jak bardzo musi to smucić Ojca, kiedy widzi, że jest detronizowany przez tych, którzy nazywają się od Jego imienia!
Ponieważ Bóg postanowił, by Chrystus był dla kościoła wszystkim, nie mamy mieć innego źródła, odniesienia lub doradcy, przed Jezusem. Cały ustrój kościoła, prowadzenie i rada ma pochodzić od Niego: „Spocznie władza na jego ramieniu, i nazwą go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju”  (Izajasz 9:5).

poniedziałek, 6 marca 2017

CZY STARASZ SIĘ ZA BARDZO? - Gary Wilkerson

Wielu chrześcijan dzisiaj jest wyczerpanych wysiłkami, by ustrzec się grzechu. Są pozbawieni każdego grama radości, a zwycięstwo Chrystusa wywalczone dla nich zagubiło się w ich wysiłkach, by ustanowić swoją własną sprawiedliwość.
Sprawiedliwość, która jest uzyskana przez cokolwiek innego, a nie przez wiarę, zawsze zawiedzie. Widzicie, nie może być sprawiedliwości Bożej i naszej własnej. To by znaczyło, że są dwie ewangelie: Jego i nasza. Nie możemy mieszać naszej własnej sprawiedliwości z Bożą świętą sprawiedliwością.
Ale czy nie powinniśmy dokładać do tego trochę wysiłku? Czy Biblia nie mówi, że mamy unikać grzechu? Tak, ale jest dla nas tylko jeden sposób, by unikać grzechu, a to przez Jezusa. On jest nie tylko prawdą, którą przyjmujemy, On jest żywym Bogiem i Jego uświęcające dzieło nigdy nie ustaje, ani w dzień, ani w nocy.
Paweł odpowiada na pytanie o własne wysiłki w Rzymian 9. Mówi o ludziach, którzy w zasadzie osiągnęli sprawiedliwość: „Poganie, którzy nie dążyli do sprawiedliwości, sprawiedliwości dostąpili, sprawiedliwości, która jest z wiary” (9:30). Ci ludzie nie byli wyczerpani przez swoje wysiłki; nie byli przygniecieni przez swoje upadki. Oni złożyli swoją ufność w dziele Jezusa na krzyżu za nich – i byli podtrzymywani przez Jego obfite życie.
„Albowiem końcem zakonu jest Chrystus, aby był usprawiedliwiony każdy, kto wierzy” Rzym 10:4). Te werset przyniósł wolność dla wszystkich pokoleń wierzących. Chrystus jest końcem. Nie ma nic więcej! „A zatem nie zależy to od woli człowieka, ani od jego zabiegów, lecz od zmiłowania Bożego” Rzym 9:16).
Przyjacielu, czy jesteś wyczerpany tym, że chcesz być lepszy? Czy jesteś zmęczony ciągłymi postanowieniami i upadkami? Odrzuć to za siebie; niech twoje zmagania się skończą. Twoja sprawiedliwość przez Panem nie polega na twojej woli, ale na Bogu, który ma dla nas litość.

sobota, 4 marca 2017

LISY W WINNICY - Carter Conlon

Większość się zgadza, że Pieśń nad Pieśniami jest reprezentacją Chrystusa i Jego Oblubienicy. W tej księdze znajdujemy ciekawy werset, prośbę do Oblubienicy pochodzącą od tych, którzy Go znają: " Połapcie nam lisy, małe liski, które psują winnice, a winnice nasze zakwitają" (Pieśń nad Pieśniami 2:15).
Kiedy weźmiemy pod uwagę rozmiar winnicy, to lis wydaje się czymś mało znaczącym. Ale mały lis ma potencjał, żeby zjeść i umniejszyć piękno kwitnącej winnicy. W taki sam sposób ty i ja możemy się znaleźć w owocnym okresie - czasie, kiedy to o co się modliliśmy i wierzyliśmy, wypełnia się. Ale musimy uważać, gdyż często w naszym życiu są takie małe rzeczy, które pozostawione, mogą poważnie umniejszyć nasze świadectwo. Widzimy przykład tego w Ewangelii Mateusza.
" A gdy [Jezus i Jego uczniowie] przyszli do Kafarnaum, przystąpili do Piotra poborcy dwudrachmowego podatku i rzekli: Nauczyciel wasz nie płaci dwu drachm?  Rzecze Piotr: Owszem. Rzecze Piotr: Owszem" (Mateusza 17:24-25). Do tego punktu wszystko w chodzeniu Piotra z Jezusem szło dobrze. Był to owocny okres! Jednak Jezus wiedział, że muszą być w życiu Piotra załatwione te małe rzeczy, aby jego przyszła owocność nie została umniejszona.
Kiedy do Piotra podeszli poborcy podatku, on skłamał! Ani on, ani Jezus właściwie nie płacili podatku świątynnego. Później Jezus wyjaśnił Piotrowi, że oni nie nie muszą płacić tego podatku (zobacz Mat. 17:25-26). "Tylko obcy płacą podatki. My jesteśmy synami Tego, który jest właścicielem świątyni! Dlatego dla nas nie ma kary."
Jest to obraz ciebie i mnie i zdajemy sobie sprawę, że nasze grzechy zostały przykryte. Ponieważ przyszliśmy do Chrystusa, otrzymaliśmy przebaczenie. Wszystkie nasze upadki i niedociągnięcia są w pełni pokryte przez ofiarę Jezusa na Golgocie.

Carter Colon dołączył do zespołu pastorów kościoła Times Square w 1994r. na zaproszenie pastora założyciela, Dawida Wilkersona i został wyznaczony na głównego pastora w 2001r.

piątek, 3 marca 2017

ZWYCIĘSTWO JUŻ ZOSTAŁO ODNIESIONE

Czy budzisz się każdego ranka w obawie z powodu osaczającego nałogu lub pożądliwości w twoim życiu? Bóg wie wszystko o grzechu, jaki pozostał w twoim sercu. Wie, że tego nienawidzisz i płakałeś z tego powodu i chce, żebyś usłyszał to słowo: "Pan jest moją siłą i moja tarczą; moje serce ufa Mu i doznaję pomocy" (Psalm 28:7).
Szatan chce, żebyś się bał, że nigdy nie będziesz uwolniony i wolny.  Ale Dawid powiedział: "Zła się nie ulęknę" (Psalm 23:4).
Bóg mówi do wszystkich zasmuconych, zranionych świętych, "Nie bój się! Ja widzę i znam wszystkie twoje cierpienia i nie pozwolę szatanowi, żeby ciebie zniszczył."
Może zapytasz, "Ale co ja mam zrobić? Jak mogę mieć Boży pokój w tym wszystkim?" Odpowiedź znajduje się w Bożym Słowie do Mojżesza i Izraela. Kiedy przed nimi było morze, a za nimi wróg i nie mieli się gdzie zwrócić, "Nie bójcie się. Stójcie i oglądajcie zbawienie od Pana, które On okaże dla was dzisiaj . . . Pan będzie za was walczył, a wy zaś milczcie" (2 Mojż. 14:13-14).
Ten ostatni zwrot, "Wy zaś milczcie" oznacza żadnego więcej zmartwienia, żadnych prób rozszyfrowywania wszystkiego po swojemu. Zamiast tego, zaufajcie Bogu, że On uczyni dla was drogę.
Jozue i jego armia musieli iść przez całą noc do Gibeonu, gdzie napotkali wielką armię. Jozue spojrzał w dół na to pole bitwy i zobaczył dolinę wypełnioną potężnymi wozami bojowymi i wyszkolonymi wojownikami - a on miał tylko grupę zmęczonych, niewyszkolonych ludzi.
Pan powiedział do Jozuego, Nie bójcie się ich, gdyż Ja ich wydałem w wasze ręce; nikt się przed wami nie ostoi" (Jozuego 10:8).
Bóg ogłosił zwycięstwo zanim Jozue wyruszył do walki! Zwycięstwo już zostało odniesione. Teraz idźcie i walczcie, wiedząc, że ja wam obiecałem zwycięstwo."
To jest poselstwo krzyża! Zwycięstwo już zostało odniesione dla nas.

czwartek, 2 marca 2017

OBIETNICA

"Nie bój się ich" (5 Mojżeszowa 7:18). Dla Izraela "oni" reprezentowali wielkie, dobrze uzbrojone pogańskie narody, jakim stawiali czoła. Dla nas dzisiaj "oni" reprezentują każdy problem, kłopot i przytłaczające trudności, jakie napotykamy w życiu.
Bóg mówi nam, żebyśmy się nie bali! A ponieważ On tak mówi, nie trzeba żadnego innego wyjaśnienia. On ma wszelką moc i jest zupełnie świadomy tego, jakie warownie szatana napotykamy. On zna każde doświadczenie i pokusę jakie szatan kiedykolwiek rzuca na nas. Ale nadal daje polecenie: "Nie bójcie się ich!"
Abraham żył w obcym kraju, otoczony potężnymi królami, nie wiedząc dokąd idzie. Ale pierwsze słowo do niego było takie, "Nie bój się Abrahamie, Ja jestem twoją tarczą, twoją wielką nagrodą" (1 Mojżeszowa 15:1).
Ten werset ma takie znaczenie: "Ja będę murem wokół ciebie, twoim obrońcą, twoją ochroną," W skrócie, Bóg mówił Abrahamowi, "Będziesz napotykał trudności, ale Ja ciebie będę ochraniał przez to wszystko." Abraham odpowiedział uwierzeniem w Boże Słowo, jakie otrzymał: "Uwierzył Panu, i zostało mu to poczytane za sprawiedliwość" (werset 6).
Syn Abrahama, Izaak też żył we wrogim środowisku, otoczony przez Filistynów, którzy go nienawidzili, dokuczali mu i chcieli go usunąć ze swojego kraju. Pismo mówi, że za każdym razem, kiedy Izaak wykopał studnię, żeby mieć zapatrzenie w wodę, Filistyni ją zasypywali (zobacz 1 Mojż. 26:15).
Wszędzie, gdzie szedł Izaak, odczuwał tylko kłótnie i spory. Zebrała się nad nim chmura zwątpienia i zastanawiał się czy to wytrzyma. Ale Bóg dał Izaakowi takie samo słowo jakie dał Abrahamowi: "Nie bój się, bo Ja jestem z tobą. Będę ci błogosławił i rozmnożę twoje potomstwo ze względu na Mojego sługę Abrahama" (1 Mojż. 26:24).
Dzisiaj, tak jak Izaak, jesteśmy dziećmi Abrahama i Bóg daje nam te same obietnice: "Jeżeli należysz do Chrystusa, to jesteś potomstwem Abrahama i dziedzicem obietnicy" (Galacjan 3:29).

środa, 1 marca 2017

BÓG JEST ZATROSKANY

Szatan ma strategię, żeby oszukać wierzących, aby zwątpili w Bożą wierność w odpowiadaniu na modlitwy. On chce, żebyśmy wierzyli, że Bóg zamknął Swoje uszy na nasze wołanie i pozostawił nas, żebyśmy sami sobie radzili.
Wielka tragedia w dzisiejszym kościele polega na tym, że tak niewielu wierzy w moc i skuteczność modlitwy. Nie mając na myśli bluźnierstwa, tak wiele dzieci Bożych narzeka, "Modlę się, ale nie otrzymuję odpowiedzi. Modliłem się szczerze przez długi czas bez żadnych rezultatów. Chcę tylko widzieć jakiś mały dowód, że Bóg zmienia rzeczy. Jak długo muszę czekać?" Ci wierzący już więcej nie przebywają w swojej komorze modlitwy, bo są przekonani, że ich prośby zanoszone w modlitwie są gdzieś zapomniane przed Jego tronem. Inni są przekonani, że tylko "duchowi olbrzymowie" mogą przenieść swoje modlitwy do Boga.
Z całą szczerością, wielu świętych Bożych zmaga się z wątpliwościami: "Jeżeli Boże ucho jest otwarte na moje szczere modlitwy, to dlaczego mam tak mało dowodów na Jego odpowiedzi?" Czy modliłeś się o coś przez długi czas i nie otrzymałeś odpowiedzi? Czy minęły nawet lata, a ty nadal czekasz, masz nadzieje . . . ale zastanawiasz się?
Uważajmy, żeby nie oskarżać Boga o to, że jest leniwy, że nie jest zainteresowany naszymi potrzebami i prośbami, tak jak to robił Job. Job narzekał, " Krzyczę do ciebie, lecz mi nie odpowiadasz; stoję, lecz Ty nie zważasz na mnie" (Joba 30:20).
Wizja Bożej wierności była u Joba zaciemniona przez obecne trudności i doszło do tego, że oskarżał Boga, że zapomniał o nim.
Już czas, żeby chrześcijanie szczerze popatrzyli na powody dlaczego ich modlitwy są bez odpowiedzi. Możemy być winni oskarżania Boga o zaniedbanie, kiedy cały czas odpowiedzialne za to jest nasze zachowanie.
" Miej nadzieję w Panu i strzeż drogi jego, A On cię wywyższy, abyś odziedziczył ziemię" (Psalm 37:34)