OGNISTE STRZAŁY Z PIEKŁA

Paweł radzi, „A przede wszystkim, weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego” (Ef  6:16). Opisuje jak mamy walczyć z nieprzyjacielem, który wysyła nam dręczące myśli i strach.
„Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich” (6:11-12).
Kochani, konflikt, w którym jesteśmy, to nie ludzkie zmagania, które można pokonać w sferze ziemskiej. Ta walka toczy się w sferze ponadnaturalnej. Prawdą jest, że jeżeli jesteś w Chrystusie, to jesteś narażony na gniew szatana. Nie pomyl tego demonicznego gniewu z sądem Bożym. Gniew skierowany przeciw tobie pochodzi od rozgniewanego diabla, ponieważ on wie, że jego czas ataku na lud Boży, jest krótki.
Ataki szatana są skierowane szczególnie na tych, którzy poświęcili się, by chodzić wiernie w Panu. Ciągle na nowo Psalmista chwali się, „Ja mam schronienie w Panu.” Oto obraz sprawiedliwego świętego, który wiernie ufa Bogu. Jednak z powodu tego świadectwa zaufania jest on atakowany przez szatana. Jego wiara jest powodem, dlaczego te ogniste strzały są kierowane na niego z piekła. „Bo oto bezbożni (szatan i jego słudzy) napinają łuk, Przykładają strzałę do cięciwy, aby ukradkiem miotać ją na prawych” (Psalm 11:3).
Czym więc są te ogniste strzały z piekła, wymierzone w ciebie i we mnie? To napawające strachem, niepokojące myśli o naszą przyszłość i Bożą troskę o nas. Diabeł jest kłamcą i oskarżycielem i jego atak jest skierowany bezpośrednio na naszą wiarę.