CZY BYŁEŚ ZRANIONY?

W czasie mojej modlitwy Duch Święty poprowadził mnie do Psalmu 56. Jest to słowo do tych, którzy zostali zranieni – czy to przez rodzinę, przyjaciół, czy też słowami lub czynami bezbożnych.
Jest to również słowo do tych, którzy kochają Pana, ale płaczą i niosą ciężary, które wydają się być coraz większe z każdym dniem. Niektórzy wierzący budzą się każdego ranka pod chmurą strachu i rozpaczy. Problemy finansowe mogą przygniatać i straszyć. Inni mają poważne problemy zdrowotne i ból nie do zniesienia. Niektórzy smucą się z powodu członków rodziny, którzy mają poważne problemy, może buntują się przeciw Panu.
Słuchaj błogosławionego Słowa Bożego, skierowanego bezpośrednio do ciebie w godzinie  twojej potrzeby:
Psalm 56:4: „Ilekroć lęk mnie ogarnia, W tobie mam nadzieję.”
Psalm 56:5: „Bogu, którego słowo wysławiać będę, Bogu ufam, nie lękam się; Cóż mi może uczynić człowiek?”
Psalm 56:9: „Tyś policzył dni mojej tułaczki, Zebrałeś łzy moje w bukłak swój. Czyż nie są zapisane w księdze twojej?”
Psalm 56:10: „Wtedy cofną się wrogowie moi, gdy zawołam: To wiem, że Bóg jest ze mną.”
Psalm 56:14: „Boś od śmierci ocalił duszę moją, Nogi moje od upadku, Abym chodził przed Bogiem w światłości życia.”
To są namaszczone słowa od Ducha Bożego. Zachęcam, byś modlił się nad każdym z tych wersetów i przyjął je wiarą. Pan wie wszystko o twoich walkach i bólu. On zna każdy szczegół twojej sytuacji i słyszy nawet niewypowiedziane wołanie twojego złamanego serca.