BÓG JEST CZYSTĄ, SUROWĄ MOCĄ

Bóg błogosławił i zaopatrzył Izrael, dając im domy, których nie budowali i winnice, których nie sadzili. Wzbudził bogobojnych ludzi, którzy przemawiali jako prorocy i przekazywali ludziom słowa rady. Przez lata ludzie ci udowodnili, że Bóg jest wierny, słuchali Jego rad i nigdy nie zwracali się do ciała. Kiedy Bóg do nich mówił, oni słuchali i byli posłuszni, i byli cudownie ratowani od potężnych wrogów.
Jednak Izrael ogarnęło odstępstwo i Pan oskarżał ich o bezbożność. Prorok Ozeasz opisuje straszne żniwo, które zebrali ci, którzy odrzucili panowanie Boga i zwrócili się do siły ciała. Kiedy Ozeasz pisał to prorocze przesłanie, skierował je do ludzi, których Pan nosił na swoich ramionach przez lata.
„Są zepsuci do głębi . . Wszyscy ich książęta to buntownicy (Ozeasz 9:9 i 15). Jaki straszny grzech popełnili ci ludzie Boży? Pijaństwo? Perwersje seksualne? Chciwość? Cudzołóstwo? Morderstwo? Nie, Bóg powiedział, że ich bezbożność, to odwrócenie się od Jego rady, ignorowanie Jego słowa i słuchanie człowieka.
„Mój Bóg odrzuci ich, gdyż go nie słuchali” (w. 17). W oczach Bożych największe zło, jakie wierzący może popełnić, to, to nie ufanie Jemu!
W gruncie rzeczy Pan mówił do Izraela, „Wy już Mi nie ufacie. Już nie jestem waszym przewodnikiem i szukacie mądrości ludzkiej. Zwracacie się do Egiptu po pomoc, do miejsca, z którego was wyzwoliłem, odrzucając Moje słowo i odwracając się ode Mnie.”
Wielki purytański prorok kiedyś napisał: „Czysta moc nigdy nie szuka kooperacji. Ona wymaga.” Innymi słowy, Bóg nie mówi do ciebie, „Ty zrób swoje, a Ja też zrobię Swoje. Tylko czasami to ze mną skonsultuj.” Nie, absolutnie nie! Bóg jest czystą, surową mocą i wymaga, byśmy szli za Nim, przede wszystkim i we wszystkim, co robimy. Wszystko, co jest poza tym, umniejsza Jego królowanie w naszym życiu.