sobota, 21 stycznia 2017

MOJE NAJWAŻNIEJSZE PRZESŁANIE - Nicky Cruz

Moja pierwsza książka Run Baby Run (Nicky Cruz Opowiada), to historia o tym, jak Bóg zbawił mnie z życia nienawiści i przemocy w gangach ulicznych Nowego Jorku. Ta książka dalej się sprzedaje, usługując stale najbardziej beznadziejnym i cierpiącym w naszym społeczeństwie.
Po Run Baby Run napisałem wiele innych książek, chcąc pokazać przemoc i beznadziejność życia w centrum miast. Każda oferuje konkretne rozwiązanie tych problemów, a Pan łaskawie błogosławił te wysiłki. Z tym poselstwem nadziei zdołaliśmy dotrzeć do milionów.
W ostatnich kilku miesiącach Bóg dał do mojego serca nowe poselstwo nadziei, oraz głębokie pragnienie, by tym się dzielić. To poselstwo mówi o wolności i duchowej obfitości; o prowadzeniu życia w całkowitej łączności z Jezusem; o przełamywaniu naszych ziemskich ograniczeń i wywieraniu potężnego wpływu na otaczający nas świat. To jest o tobie i o mnie, kiedy wreszcie znajdujemy nasze miejsce w Bożym, cudownym królestwie na ziemi. To o patrzeniu na ludzi tak, jak patrzy Bóg. Nade wszystko chodzi o nauczenie się raz na zawsze, jak posiąść ponadnaturalną siłę Ducha Świętego i pozwolić Mu, by uwalniał Jego mądrość i moc w nas. Będziemy przeżywać wielką przemianę, odkrywając i przyjmując Bożą niepojętą i niezmierzoną moc w naszym życiu.
„Ja przyszedłem, by miały życie i obfitowały” (J 10:10).
Dzisiaj świat już nie przyjmuje systemu wierzenia opartego na tradycji i samozadowoleniu – chodząc do kościoła tak, jak to zawsze robiliśmy. Następna generacja albo zobaczy działającą w ich życiu, realną moc Bożą, albo nie będą chcieli naszych kazań i nie będą zainteresowani naszym Zbawicielem. Oni chcą widzieć zgodność naszego życia z naszą wiarą. Jeżeli tego nie będzie, odrzucą nas, jak również naszego Pana.

Nicky Cruz, znany w wielu krajach ewangelista i płodny autor, nawrócił się do Jezusa Chrystusa z życia przemocy i przestępstw, po spotkaniu Dawida Wilkersona w Nowym Jorku w roku 1958. Historia jego dramatycznego nawrócenia została opowiedziana najpierw przez Dawida Wilkersona w książce Krzyż i Sztylet, a później w jego własnej książce Nicky Cruz Opowiada, która stała się bestsellerem.

piątek, 20 stycznia 2017

NIEZAŁATWIONE SPRAWY

Biblia przedstawia nasze wysiłki, aby podobać się Jemu w naszym ciele: " bo nie znając usprawiedliwienia, które pochodzi od Boga, a własne usiłując ustanowić, nie podporządkowali się usprawiedliwieniu Bożemu" (Rzymian 10:3). Próba ustalenia naszej własnej sprawiedliwości jest to właściwie praca naszego ciała!
Próba podobania się Bogu w naszej ludzkiej sile okrada nas z naszej radości i pokoju z Nim. Wszelkie zwycięstwa będą na krótką metę i znowu wpadniemy w pokusę. Nieprzyjaciel będzie nas nadal niepokoił, a nasze rozmowy z nim mogą wyglądać mniej więcej tak:
Szatan szepce, "A co z twoim grzechem, który popełniłeś wczoraj? Jesteś winien!"
"Nie" odpowiesz, ja już prosiłem o przebaczenie za to. To wszystko jest pod przykryciem krwi i prosiłem Boga, żeby sprawił we mnie nienawiść do tego grzechu, aby mnie zachował od popełnienia go znowu."
"Ale jesteś nadal kuszony."
"Prawda, ale Jezus zapewnił mi drogę ucieczki. Jego Słowo mówi, że będę w stanie znosić pokusy i że On mnie wyrwie" (zobacz 1 Kor. 10:13).
Szatan upiera się, "W twoim życiu są nadal niezałatwione sprawy."
Kiedy oskarżyciel wyciąga "niezałatwione sprawy" - jakąś wojnę, która nadal się w tobie toczy - możesz odpowiedzieć tym fragmentem Pisma: " I was, którzy niegdyś byliście mu obcymi i wrogo usposobionymi, a uczynki wasze złe były,  teraz pojednał w jego ziemskim ciele przez śmierć, aby was stawić przed obliczem swoim jako świętych i niepokalanych i nienagannych" (Kolosan 1:21-22).
Nawet kiedy Go zawiedziemy, Bóg nas kocha; szuka nas i jedna ze Sobą. Kocha nas nawet kiedy my się zmagamy i poprzez Chrystusa mamy z Nim pokój.

czwartek, 19 stycznia 2017

BEZUŻYTECZNE ZMAGANIE SIĘ

Wszyscy możemy powiedzieć, "Jestem odkupiony przez krew mojego Zbawiciela, ale jeszcze nie osiągnąłem pełni. Śpiewamy i wykrzykujemy uwielbienie dla Boga, ale wielu z nas nadal zmaga się, aby się Jemu podobać.
Możesz odnosić okazjonalne zwycięstwa i czuć się tak dobrze z tego powodu. Mówisz sobie, "Udało się. Wiedziałem, że jeżeli przyłożę do tego moje serce i umysł, to odniosę zwycięstwo." Twoją tendencją jest to, żeby się czuć dumny z tego, co zrobiłeś i wtedy chodzić i osądzać innych, którzy nie odnoszą zwycięstwa.
Kiedy byłem młodszy, jeżeli potrzebowałem zwycięstwa czy czegoś innego, to przekonywałem samego siebie, "Zrobię to nawet gdyby mnie to miało zabić." I wydawało się, że tak rzeczywiście może być! Minął może miesiąc lub dwa i ja sobie myślałem, "Te pożądliwe rzeczy już są za mną. Jestem wolny!" Ale zawsze okazywało się to częściowym zwycięstwem i ogarniało mnie zniechęcenie.
"Ach Boże," wołałem, "Błagałem Ciebie, żebyś mnie uwolnił, ale tak się nie stało. Te uczucia są nadal we mnie." I wtedy obwiniałem Boga.
Co się działo? Byłem tak bardzo zajęty zmaganiem się w ciele, żeby być sprawiedliwy, że utraciłem zrozumienie prawdziwej sprawiedliwości - jedynej sprawiedliwości przyjmowanej przez Ojca - to jest Jego Syna, Jezusa. Kiedy staniemy przed Ojcem, On nas przyjmuje tylko przez Chrystusa, poprzez Jego sprawiedliwość i zwycięstwo.
Może się zastanawiasz, "Co muszę zrobić?" Po pierwsze, przestań słuchać kłamstw diabła. Po drugie, stań na swoich duchowych nogach i zacznij ogłaszać, "Przez wiarę w krew Jezusa przyjmuję sprawiedliwość Chrystusa." Potem raduj się!
" W którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów" (Kolosan 1:14). Odkupienie po prostu znaczy "Uwolnienie" i my zostaliśmy uwolnieni  przez drogocenną krew Jezusa. Możemy stanąć przeciwko każdemu oskarżeniu i powiedzieć, "Szatanie, oskarżałeś mnie ostatni raz. Moja Biblia mówi, że jestem odkupiony ponieważ wierzę w to, co Jezus uczynił dla mnie na krzyżu."

środa, 18 stycznia 2017

NIE MOŻESZ SIĘ SAM ZAKWALIFIKOWAĆ

Kiedy szatan próbuje cię przekonać, że jesteś niegodny aby chodzić z Panem i służyć Mu, wiesz, że to nie jest prawda. Możesz jednak mieć trudności, żeby uzyskać pewność, że On ciebie uczynił czystym i godnym, aby stać przed Nim i wiernie Mu służyć. Ale Słowo Boże mówi, że On to uczynił!
" Abyście postępowali w sposób godny Pana ku zupełnemu jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznawaniu Boga, utwierdzeni wszelką mocą według potęgi chwały jego ku wszelkiej cierpliwości i wytrwałości, z radością dziękując Ojcu, który was zdolnymi uczynił do uczestniczenia w dziedzictwie świętych w światłości, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa Syna swego umiłowanego, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów" (Kolosan 1:10-14).
Greckie znaczenie Kolosan 1:10-14 jest takie: "Ojciec uczynił nas sposobnymi, godnymi, kwalifikowanymi w charakterze, wystarczająco dobrymi, aby być uczestnikami w dziedzictwie świętych światłości."
To co Jezus uczynił na krzyżu zakwalifikowało ciebie do wiecznego dziedzictwa i jeżeli Bóg ciebie zakwalifikował do wiecznego życia, to również uczynił ciebie dopasowanym w charakterze. Możesz wziąć wolne od służby na jakiś czas, starając się dopasować siebie do Niego, ale nigdy to się nie uda. Bóg nigdy nie przyjmie czyjejś sprawiedliwości - z wyjątkiem Swojego Syna Jezusa Chrystusa.
Ty nigdy nie będziesz w stanie osiągnąć sprawiedliwości Chrystusa przez pracowanie na to, więc po prostu uwierz i zaufaj w tym Bogu. To do ciebie przychodzi poprzez wiarę. Jesteś nie tylko zbawiony przez wiarę, ale jesteś też usprawiedliwiony przez wiarę, uświęcony przez wiarę, uzdrowiony przez wiarę, zachowany przez wiarę.
To wszystko się stanie poprzez uwierzenie w to, co Jezus uczynił dla ciebie.

wtorek, 17 stycznia 2017

JESTEŚ NIEGODNY - KŁAMSTWO DIABŁA

Kto ci mówi, że jesteś niegodny, bez wartości, bezużyteczny, nie nadający się dla Boga? Kto ci przypomina, że jesteś słaby, bezradny i całkowicie do niczego? I kto ci mówi, że nigdy nie osiągniesz Bożych standardów?
Kto mówi członkom grupy uwielbiającej, że nie są godni śpiewać uwielbienia w domu Bożym, albo muzykom, że nie są godni grać uwielbienia na instrumentach? Kto mówi porządkowym, starszym, nauczycielom Szkółki Niedzielnej, wolontariuszom, ludziom w ławkach, że są niegodni?
To nie jest tajemnica. Wszyscy wiemy skąd pochodzą te głosy - od samego diabła. On chce cię trzymać w przekonaniu, że Bóg się na ciebie gniewa.
Diabeł, oskarżyciel braci przypomina ci każdy grzech i upadek. Mówi ci: "Bóg nie może ciebie używać dotąd, aż to wszystko rozwiążesz i zasłużysz sobie, żeby być godnym." Nie daj się złapać w to kłamstwo z czeluści piekła.
Wielu ludzi czytających to przesłanie zostało przekonanych przez diabła, że są niegodni, aby Bóg mógł ich kiedykolwiek użyć. Czy to opisuje ciebie? Może czujesz się niegodny żeby nawet się nazywać dzieckiem Pana. Patrzysz na swoje życie  i widzisz brak stabilności i zawód.
Pozwól, że ci coś wyznam: Ja nigdy się nie czułem godny mojego najwyższego powołania jako kaznodzieja. Poprzez wszystkie lata mojej służby dla Pana byłem atakowany oskarżeniami, że nie jestem godny, aby przemawiać dla Boga, głosić kazania, nauczać innych, być liderem.
Tak więc prawda jest taka, że nie jestem godny pisać tego przesłania, a ty nie jesteś godny, aby podnosić swoje ręce do góry w uwielbieniu dla Boga. Widzicie, nikt nie jest godny - nie w naszej ludzkiej sile i mocy! Ale Jezus nam powiedział, "Ja was czynię godnymi."
"Jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo jednego, wielu może dostąpić usprawiedliwienia" (Rzymian 5:19).

poniedziałek, 16 stycznia 2017

PO SUCHEJ ZIEMI

Bóg powiedział do Mojżesza, kiedy dzieci Izraela były w Egipcie, " Powiedz synom Izraela, aby zawrócili i rozłożyli się obozem pod Pi-Hachirot, między Migdolem a morzem, naprzeciw Baal-Safon. Będziecie obozować naprzeciw niego nad morzem" (2 Mojż. 14:2). Bóg oznajmiał, że poprowadzi ich do nowego miejsca.
Bóg ich prowadził poprzez skaliste tereny i kiedy ich prowadził, widzieli z dala Morze Czerwone. Ale kiedy dotarli na plażę, uświadomili sobie, że są stłoczeni w bardzo małym miejscu, a po jednej stronie są skały, a po drugiej wody.
Faraon popatrzył na ich lokalizację i powiedział z zadowoleniem, "Oni są stłoczeni i są pod ścianą." Bóg ich tam poprowadził, ale Izraelici na pewno nie byli z tego powodu szczęśliwi.
Czy Bóg ciebie kiedyś powołał do miejsca, które według ciebie było ostatnim miejscem na ziemi, w jakim chciałbyś być? Mojżesz, który nie był silnym przywódcą militarnym aż do tego punktu i brał udział tylko w nielicznych walkach, był na tyle mądry, żeby rozpoznać ich niebezpieczną pozycję: "Nie jestem pewny czy jesteśmy w dobrym miejscu jeżeli chodzi o obronę militarną. Właściwie to jesteśmy w pułapce!"
Tak, Mojżesz i Izraelici byli w trudnym miejscu, ale Bóg miał otrzymać chwałę z tej sytuacji. Bóg często pozwala nam znaleźć się w miejscach wyzwań, ponieważ ma plan dla nas. Kiedy myślimy, że jesteśmy złapani plecami do ściany, Bóg mówi, "To będzie dla Mojej chwały."
Czy czujesz się stłoczony, osaczony, beznadziejny? W tym trudnym miejscu zrób krok wiary i powiedz, "Boże, będę Ci posłuszny bez względu na cenę." Kiedy tak się dzieje, to stoisz na krawędzi oglądania Bożego działania w twojej sprawie.
Znacie resztę historii Mojżesza i Izraelitów: Bóg spowodował rozstąpienie się Morza Czerwonego i Jego dzieci przeszły na drugą stronę po suchej ziemi. To było niesamowite zwycięstwo!

sobota, 14 stycznia 2017

RZEKI ŻYWEJ WODY - Jim Cymbala

W Starym Testamencie, tam gdzie nie było wody, nie było życia. Ludzie umierali w czasie suszy. Podobnie, jeżeli żywa woda Ducha nie płynie w nas, to my i nasze zbory nie będziemy mieli duchowego życia i witalności. Tak jak na Pustyni Mojave, brak wody równa się brakowi życia, ani wzrostu ani owocu. Możemy regularnie chodzić do kościoła i mieć doskonałą doktrynę, ale be Ducha Świętego, który nas poi, będziemy usychać i umierać.
Jezus mówił otwarcie o dających życie właściwościach Ducha. "Jeżeli kto pragnie, niech do Mnie przyjdzie i pije. Kto wierzy we Mnie, tak jak mówi Pismo, z jego wnętrza będą wypływać rzeki wody żywej." (Jana 7:37-38). Mówiąc o "rzekach wody żywej" Jezus miał na myśli Ducha, którego mieli otrzymać wierzący.
Kiedy przychodzi Duch Boży, mamy nowe życie. Bez Ducha Bożego, jesteśmy zdani na walkę z naszymi własnymi wysiłkami, które są obciążone moralnymi słabościami i grzesznymi tendencjami. Ale kiedy przychodzi Duch, mamy radość, nadzieję i moc. Zwróć uwagę, że Jezus nie mówi o kropli wody, ale o "rzekach żywej wody." Tak jak rzeka, Duch płynie - siłą mocy, która przychodzi do nas i potem wypływa z nas tak, abyśmy mogli być błogosławieństwem dla innych.
Bóg używa wody jako symbolu Ducha Świętego w troszkę inny sposób, kiedy mówi, "Ja będę tak jak rosa dla Izraela; on zakwitnie jak lilia (Ozeasz 14:5). Wszyscy widzieliśmy jak błyszczy się trawa i kwiaty kiedy są na niej malutkie krople ożywiającej wody. Poprzez tę metaforę Bóg mówi, że On będzie jak rosa, która osiada cichutko w nocy i okrywa ziemię rano. Rosa nie może się tworzyć, kiedy jest zbyt gorąco, albo wiatr jest zbyt mocny. Podobnie my nie możemy być odświeżeni przez Boga, kiedy jesteśmy zbyt zabiegani.

Jim Cymbala założył Brooklyn Tabernacle z mniej niż dwudziestu członkami w małym, zaniedbanym budynku w trudnej części miasta. Urodzony w Brooklynie, jest od wielu lat przyjacielem Dawida i Garego Wilkersonów.