wtorek, 27 września 2016

ODPOCZYWANIE W MIŁOŚCI OJCA

Przez lata wiernie ostrzegałem o nadchodzącym na cały świat holokauście ekonomicznym. Nawet teraz widzimy jak to się dzieje po całym świecie. Ostrzegałem, że chrześcijanie będą cierpieć, że będą ponosić wielkie straty i trudności i to już się dzieje. Mnóstwo drogocennych świętych po całym świecie przechodzi przez wielkie finansowe i mentalne stresy.
ZMIENIA SIĘ STYL ŻYCIA
Chociaż są to okropne rzeczy, to żadna z nich nie powinna skupiać na sobie naszej energii i służby. Raczej musimy nadal głosić miłość Boga Ojca i miłosierdzie naszego Zbawiciela.
Znam amerykański styl życia - w rzeczywistości ten styl życia ludzi w każdym bogatym narodzie - zmieni się na stałe. Wiem, że wszystko się chwieje i trzęsie. Ale kiedy rano wstaję, nie martwię się, "Co będziemy jeść? W co się będziemy ubierać? Co z naszym bezpieczeństwem dotyczącym ogrzewania, światła?" Jezus ostrzegał nas, żebyśmy tak nie robili.
DOSKONAŁY POKÓJ
Ja odpoczywam w miłości mojego Ojca. Wiem, że nie jestem Bogiem i tylko On nad tym wszystkim czuwa. Robię po prostu to, co zrobił prorok Izajasz: odpoczywał w zaufaniu swojemu Panu.
"Temu, którego umysł jest stały, zachowujesz pokój, pokój mówię; bo tobie zaufał" (Izajasza 26:3).
Prorok Izajasz ogłosił tę prawdę dla wierzących w każdym wieku - a Bóg nie może kłamać!

poniedziałek, 26 września 2016

OD TERAZ I NADAL - Gary Wilkerson

" Rzekł jej anioł: Nie bój się, Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga." I oto poczniesz w łonie, i urodzisz syna, i nadasz mu imię Jezus" (Łukasza 1:30-31).
Boża przychylność dosłownie spowodowała okolicznościową zmianę w życiu Marii - zwrot o 180 stopni. Według Biblii, ona poczęła. Kiedy Boża przychylność jest nad twoim życiem, to On nie tylko mówi, "Wszystko będzie dobrze; po prostu spróbuj myśleć pozytywnie." Nie, Bóg zmienia twój świat; On odwraca wszystko do góry nogami.
NARODZINY CZEGOŚ NOWEGO
Maria poczęła! Kiedy otrzymasz Bożą przychylność, On spowoduje poczęcie, narodziny czegoś nowego w twoim życiu. W twoim życiu są potrzeby, wołanie twojej duszy. Kiedy przychodzisz do Boga i otrzymujesz Jego przychylność, będzie na ciebie wylewane błogosławieństwo i twoje życie się zmieni.
Maria to zrozumiała i zaczęła śpiewać:
"Wielbi dusza moja Pana,
i rozradował się duch mój w Bogu,
Zbawicielu moim, bo wejrzał
na uniżoność służebnicy swojej.
Oto bowiem odtąd błogosławioną
zwać mnie będą wszystkie pokolenia" (Łukasza 1:46-48).
WSZYSTKO BĘDZIE INACZEJ
Bardzo lubię ten zwrot, "Oto bowiem odtąd." Odtąd i dalej coś będzie inaczej - i chcę abyś się tego trzymał. Chcę, żebyś przyjął tę prawdę do swojej duszy, twojego ducha i twojego umysłu dzisiaj.
"Oto bowiem odtąd" następuje w tobie przemiana. Przechodzisz od życia dla swoich chęci i pragnień, do życia, które jest absolutnie poddane Jemu, zdając sobie sprawę z tego, że nie jesteś w stanie zrobić nic w swojej własnej pysze. Zadecyduj, że będziesz ufał Jezusowi i tylko Jezusowi.

sobota, 24 września 2016

PRZEMIENIENI - Claude Houde

Pewna rodzina w naszym kościele ma mocne świadectwo. Kiedy  Ojciec był młody, był wykorzystywany i bity przez dostojnika religijnego i przez całe dorosłe życie miał nienawiść do religii.
Kiedy kilka lat temu stracił pracę, jego żona zaczęła przyjmować pomoc od organizacji w naszym kościele, które pomagają rodzinom w naszym mieście. Później w święta Bożego Narodzenia sama dołączyła do wolontariuszy, potem zaprzyjaźniła się i powoli zaczęła odwiedzać nasz kościół regularnie.
NIGDY WIĘCEJ  MOJA NOGA NIE STANIE  W KOŚCIELE
Rok później, kiedy znowu była wolontariuszką w święta, jej mąż ją ostrzegał, „Jak chcesz, to chodź, ale ja cię nigdy nie zawiozę. Nigdy moja noga nie stanie w kościele!”
W ostatnim dniu pracy wolontariuszki zadzwoniła do swojego męża i powiedziała, „Kochanie, jestem taka zmęczona. Proszę, przyjedź po mnie do kościoła.” Nie wiadomo dlaczego, ale zgodził się niechętnie. Ponad godzinę później dalej go nie widziała i zaczęła się martwić o niego. Rozglądając się po kościele, zobaczyła go wewnątrz, niosącego karton z żywnością!
„Co robisz?” zapytała.
No cóż, postanowiłem przyjechać i sam to zobaczyć. Potrzebowali pomocy, więc zostanę dłużej, jeżeli nie masz nic przeciw temu.”
SCHYLIŁ GŁOWĘ I ZASZLOCHAŁ
Dwie godziny później małżeństwo to poszło do samochodu, widząc setki rodzin – najbiedniejszych z biednych – przychodzących do kościoła i otrzymujących kosze z darami. Mąż nie mógł już dłużej wytrzymać, więc skłonił głowę na kierownicę i zaszlochał. Jego żona nigdy go takim nie widziała.
Lata wykorzystywania przez „religijnych” ludzi, którzy reprezentowali Boga, spłynęły ze łzami po jego policzkach. Wreszcie powiedział do swojej żony, ”Kiedy byłem małym chłopcem, lubiłem słuchać jak ludzie mówili o Jezusie i chciałem pomagać innym tak, jak On.”
W tym roku cała rodzina zgłosiła się jako wolontariusze w Święta Bożego Narodzenia. Oni stali się żywymi kamieniami, żywym listem Jego łaski, czytanym przez wszystkich, przez ponadnaturalną moc wiary.

Claude Houde jest głównym pastorem kościoła Eglise Nouvelle Vie (kościół Nowego życia) w Montrealu,w Kanadzie. Pod jego kierownictwem New Life Chuch rozwinął się od garstki ludzi do ponad 3500 w tej części Kanady, w której rozwija się niewiele kościołów Protestanckich.

piątek, 23 września 2016

POZWOLIĆ BY MIŁOSIERDZIE PRZEPŁYWAŁO

W dniu Pięćdziesiątnicy Duch Święty zstąpił na ludzi przygotowanych, którzy „byli jedno[jednej myśli]” (Dz.Ap. 2:1). Co to znaczy, że ludzie byli jednej myśli? Po porostu przepływało przez nich miłosierdzie. Wyjaśnię to.
Zwróćcie uwagę na tych, którzy brali udział w Pięćdziesiątnicy, ludzi, których cenimy dzisiaj jako ojców kościoła. Niektórzy z nich zgrzeszyli poważnie przeciwko Panu i braciom. Oni wszyscy potrzebowali przebaczenia i zakrycia ich grzechów, bo inaczej kościół nigdy by nie poszedł naprzód z pracą, którą Duch miał wykonać.
CIĘŻKIE GRZECHY
Zobaczcie Piotra. On strasznie zbluźnił, raniąc Jezusa oraz innych uczniów. Kościół przebaczył Piotrowi i przykryli go, by jego przeszłość nigdy nie była mu przypisywana. Zwróćcie tez uwagę na Jakuba i Jana, „Synów Gromu.” Oni też poważnie zgrzeszyli, gorsząc współuczniów, kiedy chcieli być ważniejsi, niż pozostali. Im również przebaczono i przykryto.
Prawdę mówiąc, każdy obecny w tamtym czasie mógłby powiedzieć, „Chwileczkę Piotrze, kto cię tu zrobił liderem? Zaparłeś się Chrystusa.” Nikt tego nie zrobił, gdyż ich serca zostały przygotowane przez miłosierdzie. Dlatego byli gotowi przyjąć Ducha, kiedy zstąpił w wielkim wylaniu w dniu Pięćdziesiątnicy.
SPRAWY SERCA
Kochani, dlatego listy Piotra skupiają się na sprawach serca. On wiedział najlepiej, że te wszystkie rzeczy muszą być odrzucone i przebaczone, by działanie Ducha nie było zatrzymywane przez ciało. To samo dotyczy kościoła Chrystusa dzisiaj, nas, którzy mamy otrzymać Jego potężny późny deszcz.
Czy będziemy przeszkadzać w działaniu Ducha, bo nie chcemy przebaczać? Czy też będziemy przygotowani, pozwalając na przepływ miłosierdzia przez nas dla innych?

czwartek, 22 września 2016

CHWAŁA OSTATNIEGO DOMU

Diabeł wie, co jest napisane w Bożym Słowie i jest zdeterminowany, by przeszkodzić w tym wielkim żniwie, które nadchodzi. Przypuścił wściekły atak na kościół, używając każdej zbroi, by zabrać ludowi Bożemu pokój.
Beznadzieja i strach unoszące się nad każdym narodem powoduje u ludzi poczucie bezsilności. W Ameryce mamy sądy, które stosują prawo popierające perwersje, wbrew woli ludzi. Wynikiem tego jest beznadzieja i stres, osłabienie ducha, a nawet fizyczne choroby.
POMNIEJSZANIE GRZECHU
W domu Bożym znaczenie grzechu zostało pomniejszone, a piekło odrzucone. Całe denominacje dzielą się w sprawie małżeństw homoseksualistów. W tym czasie ewangeliczni chrześcijanie, którzy powinni być nosicielami pochodni Słowa Bożego – zużywają swoją energię na ruchy, które nie są skupione na Chrystusie.
Izraelici w czasach Aggeusza byli zniechęceni przy budowie nowej świątyni. Ich praca wydawała im się tak mało ważna w porównaniu z poprzednią świątynią. Kiedy wspominali na dawną Boża chwałę, płakali w rozpaczy z powodu domu, który był przed nimi. Aggeusz zapytał ludzi, „Czy pozostał jeszcze wśród was ktoś, kto widział ten dom w jego dawnej chwale? A jakim się wam dziś przedstawia? Czy to, co tu jest, nie wygląda w waszych oczach jako nic?” (Agg 2:3).
NIE PORÓWNUJ
Kochani, to samo pytanie odnosi się do obecnych czasów. Może pamiętacie wielkie przebudzenia z przeszłości, gdzie Duch zstępował potężnie i całe tłumy były zbawione. Powiedzcie mi, czy widzicie życie kościoła dzisiaj jako nic, w porównaniu z tamtymi czasami?
Mówię wam, że słowo, które Bóg dal Aggeuszowi dla jego kościoła, jest również dla nas dzisiaj: „Mój duch jest stale wśród was … Przyszła chwała tego domu będzie większa niż dawna - mówi Pan Zastępów - i miejsce to obdarzę pokojem” (2:5,9).

środa, 21 września 2016

PÓŹNY DESZCZ

Prorocy – od Jeremiasza i Ezechiela aż do mniejszych proroków – przepowiedzieli, że w czasach ostatecznych Duch Boży zstąpi ponownie na ludzi przygotowanych. To wydarzenie jest nazywane „późnym deszczem.”  Jest obietnica, że będzie on nawet większy, niż „wczesny deszcz,”, który był potężnym wylaniem Ducha w dniu Pięćdziesiątnicy.
To proroctwo o „późnym deszczu” mówi o dwóch corocznych deszczach w Izraelu. Ich pory były inne, niż nasze dzisiaj, z wczesnym (albo pierwszym) deszczem jesienią, który nawadniał zasiane pola. To obrazuje, co stało się w dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy ten „pierwszy deszcz” spadł w postaci wielkiego wylania Ducha Bożego. Ten deszcz nawodnił ziarno Słowa, które wyrosło i stało się kościołem po całym świecie, który widzimy dzisiaj.
NIE MA ZBIORU BEZ DESZCZU
„Późny deszcz” w Izraelu spadał na wiosnę i powodował dojrzewanie plonów przed żniwami. Zachariasz wspomina ten deszcz, jako wylanie Ducha Świętego w dniach ostatnich (patrz Zach. 10:1).
Mojżesz mówi prosto, że bez tego deszczu nie może być plonu. Pan powiedział przez niego do Izraela, „Jeżeli słuchać będziecie moich przykazań … to  ja będę spuszczał deszcz na waszą ziemię we właściwym czasie: jesienny i wiosenny, a ty będziesz zbierał swoje zboże, swój moszcz i swoją oliwę” (5 Mojż. 11:13-14).
KOŚCIELE, OBUDŹ SIĘ
Wreszcie Joel 2:21-27 przedstawia nam żywy obraz tego, jak to wygląda, kiedy przychodzi ten późny deszcz, „Obudź się kościele! Popatrz wokoło siebie. To, co widzisz, było prorokowane. Zaczyna padać deszcz i Pan przygotował chmury pełne wody. Duch przygotowuje wszystko na wielkie ostateczne żniwo.”

wtorek, 20 września 2016

ZNAKI CZASOW OSTATECZNYCH

W swoim pierwszym liście do zboru Piotr jasno mówi o czasach ostatecznych: „Lecz przybliżył się koniec wszystkiego. Bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście mogli się modlić. Nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów” (1 Pt 4:7-8).
Piotr wspomina czasy ostateczne również w swoim drugim liście, gdzie mówi do kościoła, „Rychło trzeba mi będzie rozstać się z życiem” (2 Pt 1:14). Innymi słowy mówi, „Bóg pokazał mi, że mój czas na ziemi jest krótki.”
OSTRZEGAJĄCE PRZESŁANIE PIOTRA    
Przesłanie Piotra było przeznaczone dla kościoła Nowego Testamentu, zarówno w tamtym czasie, jak i do każdego następnego pokolenia wierzących. Jest to przesłanie ostrzegające i Piotr prorokuje co następuje:
„Wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzać będą zgubne [niszczące] nauki” (2 Pt 2:1).
„Przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępować według swych własnych pożądliwości i mówić  i mówić: Gdzież jest przyobiecane przyjście jego? Odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak było od początku stworzenia” (2 Pt 3:3-4).
„Szczególnie ci, którzy oddają się niecnym pożądliwościom cielesnym, a zwierzchnością pogardzają. Zuchwali, zarozumiali, nie lękają się nawet bluźnić mocom niebieskim” (2 Pt 2:10).
PRZYSPIESZANIE TEGO DNIA
„A dzień Pański nadejdzie jak złodziej” (2 Pt 3:10).
„Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście być wy w świętym postępowaniu i w pobożności, jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się?” (2 Pt 3:11-12).