poniedziałek, 5 grudnia 2016

JEGO OBECNOŚĆ W CIEMNYM ŚWIECIE - Gary Wilkerson

"Wiedz o tym, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy" (2 Tym. 3:1).
Paweł nie mówi o tym, żeby nas nastraszyć. Przypisuje to wszystko grzechowi ludzkiego serca:
"Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, nie miłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy; również tych się wystrzegaj" (2 Tym. 3:2-5).
Jest to dosyć pokaźna lista grzechów. Ale Paweł mówi nie tylko do świata, ale też do chrześcijan:
"Przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy"
Kiedy mówi, że ludzie będą samolubni, to dosyć dokładnie opisuje sytuację w wielu kościołach dzisiaj. Kiedy pomnaża się zło, te kościoły zwiększają swój nacisk na własną promocję, zysk i wygody. Bóg nigdy nie mówi nam, żebyśmy unikali niezbawionych; oni są naszą pierwszą misją. A więc, kiedy Paweł mówi nam, żebyśmy się "wystrzegali takich ludzi", to mówi do współchrześcijan, którzy odrzucają Boży autorytet w swoim życiu. Właściwie, potwierdza to, mówiąc, " Bo czy to moja rzecz sądzić tych, którzy są poza zborem? Czy to nie wasza rzecz sądzić raczej tych, którzy są w zborze? Tych tedy, którzy są poza nami, Bóg sądzić będzie. Usuńcie tego, który jest zły, spośród siebie" (1 Kor. 5:12-13). Czy jako dzieci Boże moglibyśmy usłyszeć bardziej wyraźne wezwanie do opamiętania?
Szatan będzie nadal pluł śmiercią. A tylko jedna rzecz może stawić czoła piekłu na ziemi: kościół, który jest w stanie stanąć i głosić Boże Słowo odważnie i szczerze. Bez świętej obecności w tym ciemniejącym świecie, świat nigdy nie pozna alternatywy.

sobota, 3 grudnia 2016

POJEDNAĆ SIĘ Z BOGIEM - Carter Conlon

Dzisiaj błagam was - jako pastor, jako ojciec, jako brat – pojednajcie się z Bogiem. Czasami czuję się jak Noe, stojąc na zewnątrz miejsca całkowitego bezpieczeństwa, a ludzie przechodzą obok. W dniach Noego, wielu tych, którzy go słyszeli może nawet się z nim zgadzali, ale nie odwrócili się od swoich dróg, by przyjść do Boga. Jednak ty i ja musimy sobie uświadomić, że w nadchodzących dniach nie ostoimy się, jeżeli w pełni nie poświęcimy się i nie będziemy posłuszni Panu. Jak powiada Pismo:
„Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali” (Dz.Ap. 17:30).
Innymi słowy, Pan nam mówi, że mamy mieć zmienione serce; zgodzić się z Nim i odwrócić od tego, co złe.
SŁUCHAJ GŁOSU BOŻEGO
Ostatnio modliłem się, „Panie Jezu, pomóż mi zobaczyć, czy jest coś w moim życiu, co może mnie odprowadzać od Ciebie i jeżeli tak, daj mi łaski, bym to odrzucił.” W ciągu mojego życia Bóg pokazał palcem na moje nastawienie, które lubiłem i myślałem, że jest w porządku, ale w rzeczywistości nie spełniało Bożych standardów. Niektóre praktyki były oczywiste, inne nie. Ale ja wierzę, że to, co mnie trzymało do tego momentu w moim życiu jest to, że moje serce było otwarte dla Pana, by mówił do mnie i korygował, jeżeli było trzeba.
Dlatego pytam jeszcze raz; czy Bóg może mówić do ciebie? Czy Bóg może dotykać pewnych sfer w sercu; pewnych praktyk w twoim życiu; poczucia własnej sprawiedliwości? Czy może odrzucisz Jego radę i skończysz odgrodzony od Jego mocy?
POSTANÓW SIĘ UNIŻYĆ
Jeżeli postanawiasz stale przychodzić do Niego w uniżeniu serca i zgadzając się z Jego Słowem, Bóg obniży góry i podniesie doliny. Stworzy wyraźną więź między Sobą i tobą, i stwierdzisz, że On obiecuje nie tylko cię zachować, ale dać ci moc, radość i zwycięstwo w nadchodzących dniach!

Carter Colon dołączył do zespołu pastorów  kościoła Times Square w 1994r. na zaproszenie pastora założyciela, Dawida Wilkersona i został wyznaczony na głównego pastora w 2001r.

piątek, 2 grudnia 2016

OBJAWIENIE JEGO CHWAŁY

Wspaniale jest mieć dobry czas z Panem. On obiecuje, że jeżeli będziesz więcej szukał intymnej społeczności z Nim, to Jego obecność objawi się w twoim życiu i wprowadzi Boży porządek wokół ciebie. Ale stanie się coś jeszcze większego: Stałe szukanie Bożej obecności poprowadzi cię do objawienia chwały Chrystusa.
Mojżesz szukał manifestacji obecności Pana „Daj mi poznać zamysły twoje” (2 Mojż 33:13). Oto jak Bóg odpowiedział Swojemu słudze: „Oblicze moje pójdzie i zaznasz spokoju ode mnie” (2 M 33:14).
Prośba Mojżesza była by wystarczająca dla wielu chrześcijan obecnie. Któż z nas nie chce obiecanego Bożego pokoju i spoczynku? Czego więcej ktoś może pragnąć? Ale dla Mojżesza zapewnienie Bożej obecności nie wystarczyło. Wiedział, że jest coś więcej i wołał, „Pokaż mi, proszę, chwałę twoją! (33:18).
I Bóg pokazał Mojżeszowi Swoją chwałę!
Chwała Pana nie pojawiła się w jakiejś świetlistej chmurze lub wstrząsającej ziemią mocy. Zamiast tego Bóg wyraził Swoją chwałę w prostym objawieniu Jego natury: „Wtedy Pan przeszedł obok niego, a on zawołał: Panie, Panie, Boże miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność, zachowujący łaskę dla tysięcy, odpuszczający winę, występek i grzech” (33:6-7). Widzicie? Boża chwała, to objawienie Jego dobroci, miłosierdzia, miłości i współczucia.

czwartek, 1 grudnia 2016

BOŻA OBECNOŚĆ NA PUSTYNI

Kiedy nie ma Bożej obecności, wszystko jest nie na miejscu, nie ma prowadzenia ani sprawiedliwego nauczania. Każdy staje się prawem sam dla siebie i czyni to, co chce. To jest obraz wielu chrześcijańskich domów obecnie: nie ma porządku, nie ma odpocznienia i pokoju, każdy robi to, co mu się podoba. Pan w Swoim miłosierdziu smuci się nad tym.
Jednak tak nie musi być. Boże obietnice są niezmienne i Jego Słowo obiecuje, „Na resztę twojego życia, jeżeli będziesz Mnie szukał, będę z tobą. Kiedy będziesz wołał, dam ci się znaleźć” (patrz Jer. 29:13).
To nie jest skomplikowana teologia. Każdy może mieć obecność Bożą, jeżeli będzie po prostu wołał z wiarą. Mamy obietnicę, „Pan .. pozwoli się znaleźć” (2 Kron 15:2). Hebrajskie słowo znaleźć oznacza tu, „Jego obecność przyjdzie, by umocnić, by błogosławić.” Innymi słowy, „Wołaj do Pana całym sercem, a On objawi Swoją obecność. Będzie to potężna moc, która pozwoli ci być stałym i nieustraszonym.” Tylko kiedy Boża obecność jest nad nami, możemy oglądać i podziwiać Jego chwałę.
Kiedy Izraelici byli na pustyni, Bóg manifestował Swoją obecność w postaci obłoku. Ten obłok był fizyczną manifestacją Bożej obietnicy, że będzie z Jego ludem. On okrywał przybytek w dzień i w nocy, i działał, jako przewodnik w każdym przedsięwzięciu. Kiedy obłok ruszał, oni też ruszali, a kiedy stał, oni też stali. Ludzie nigdy nie musieli sami kombinować odnośnie kierunku lub przyszłości. Oni złożyli całą swoją ufność w widzialnym obłoku obecności Pana.

środa, 30 listopada 2016

TWÓJ CZAS Z NIM

Król Asa poprowadził lud Boży do cudownego zwycięstwa nad milionową armią Etiopii.  Potem zaświadczył, że to Boża obecność rozproszyła nieprzyjaciela.
„Panie, oprócz ciebie nie ma takiego, kto by mógł pomóc w walce między silnym a bezsilnym. Pomóż nam, Panie, Boże nasz, bo na tobie się oparliśmy i w imieniu twoim wyruszyliśmy przeciwko tej gromadzie. Panie! Pan pobił tedy Kuszytów wobec Asy” (2 Kron 14:11-12).
Kiedy Asa prowadził zwycięską armię z powrotem do Jerozolimy, prorok Azariasz spotkał go w bramie miasta z takim poselstwem: „Słuchajcie mnie, ty Aso …. Pan jest z wami, jeżeli wy jesteście z nim, a jeżeli go szukacie, pozwoli wam się znaleźć, lecz jeżeli go opuścicie i On was opuści. Przez długi czas był Izrael bez prawdziwego Boga,.. W tej swojej udręce zwrócił się do Pana, Boga izraelskiego, i szukał go, On też pozwolił im się znaleźć” (2 Kron 15:2-4).
To jest tajemnica otrzymania i utrzymania Bożej obecności w twoim życiu. Pan przypominał Asie w zdecydowany sposób: „Aso, nigdy nie zapomnij, w jaki sposób odniosłeś to zwycięstwo Kiedy byłeś w kłopocie, szukałeś Mnie całym sercem. Pamiętaj, to Moja obecność dała ci zwycięstwo.”
Dzisiaj obłok Bożej obecności unosi się nad twoją komorą modlitwy. On cię poprowadzi, wzmocni i zachowa w Bożym spokoju, w prowadzeniu twojego domu, w pracy i w relacjach. Możesz mieć społeczność z Panem wszędzie, również w drodze do pracy czy szkoły. Możesz wyłączyć wszystko inne i powiedzieć, „Panie, mam teraz pół godziny i chcę z Tobą porozmawiać.” To jest twój „czas w komorze” z Nim.

wtorek, 29 listopada 2016

CICHY SPOKÓJ I ZAUFANIE

Mojżesz był przekonany, że bez Bożej obecności w jego życiu, nie mógł osiągnąć niczego. Kiedy rozmawiał twarzą w twarz z Panem, stwierdził stanowczo, „Jeżeli oblicze twoje nie pójdzie z nami, to nie każ nam stąd wyruszać” (2 Mojż 33:15). Mówił, „Panie, jeżeli nie jesteś z nami, nie damy rady. Nie zrobimy ani kroku, jeżeli nie będziemy pewni Twojej obecności.”
Mojżesz wiedział, że to Boża obecność wśród nich wyróżnia ich wśród innych narodów, ale tak samo jest dzisiaj z ludem Bożym. Boża obecność „z nami” prowadzi, kieruje i wykonuje Jego wolę w i przez nas. Jego obecność również usuwa strach i zamieszanie.
Nastawienie Mojżesza było takie; „Działamy tylko na jednej zasadzie: Jedyny sposób, który może nami kierować,  prowadzić wojny i zapewni przetrwanie, to mieć Bożą obecność z nami. Kiedy Jego obecność jest wśród nas, nikt nie może nas zniszczyć., ale bez Niego jesteśmy bezbronni, jesteśmy nikim. Niech wszystkie narody świata ufają swoim armiom, wozom żelaznym i zdolnym żołnierzom. My będziemy ufać objawionej obecności Pana.”
Bóg odpowiedział na odważne stwierdzenie Mojżesza.:” Oblicze moje pójdzie i zaznasz spokoju ode mnie” (2 Mojż 33:14). Hebrajskie słowo spokój oznacza „wygodne, spokojne zaufanie.” Bóg mówił, „Bez względu na to, jakie walki lub doświadczenia napotkasz, zawsze będziesz mógł znaleźć spokój i zaufanie we Mnie.”

poniedziałek, 28 listopada 2016

NAŚLADUJĄC PRZYKŁAD JEZUSA - Gary Wilkerson

Jeszcze kilka dekad temu, jeżeli przywódca narodu został przyłapany na jakimś skandalu, natychmiast rezygnował. Dzisiaj niewielu wstydzi się takich czynów. Myślę o słowach Jeremiasza: „Czy się wstydzą, że popełnili obrzydliwość? Oni nie potrafią się wstydzić, nie umieją także się rumienić. Dlatego padną wśród poległych, runą, gdy ich nawiedzę - mówi Pan” (Jer 8:12).
Jako chrześcijanie wiemy, że nasza nadzieja nie jest oparta na tym świecie. Jeżeli kiedykolwiek położyliśmy nadzieję w liderze lub instytucji, zostaliśmy rozczarowani. Jednak tak otwarty grzech, który narastał w ciągu ostatnich dwudziestu lat, stał się obrazą. I jak Bóg powiedział do Jeremiasza, On nie będzie milczał.
W ciągu zaledwie kilku lat homoseksualizm stał się czymś normalnym, chociaż Biblia wyraźnie naucza przeciwko temu. Jako chrześcijanie kochamy homoseksualistów i każdego, kto popełnia grzechy seksualne. Jednak obojętne, jak na to patrzysz, obcowanie płciowe tej samej płci jest nie do pogodzenia z Pismem Świętym. (Niektóre kościoły mówią, że można, ale popierając to, otwarcie kompromitują Boży autorytet).
Jeżeli naśladujemy przykład Jezusa, by ofiarnie kochać wszystkich ludzi, włącznie z homoseksualistami, jesteśmy określani jako bigoci i hejterzy. Jednak w Biblii nie ma mowy nienawiści – tylko niewygodna mowa o grzechu. Obecnie społeczeństwo ogólnie każe nam usuwać te miejsca z Biblii, które mówią, że homoseksualizm jest grzechem. Moje serce boleje z tego powodu, ponieważ homoseksualiści są karmieni kłamstwem. Bez względu na to, kim jesteśmy; jeżeli nie odwrócimy się od grzechu, nasza relacja z Bogiem ogromnie się wypacza.