czwartek, 28 lipca 2016

DZIEŃ NASZEJ KORONACJI

Strach nie ma miejsca we wspaniałej relacji, którą Pan ogłosił z Jego miłości do nas. Przez całe Pismo Święte Bóg opisuje wszystkie aspekty Jego relacji z nami:
  • On jest naszym Ojcem, naszym bratem, naszym przyjacielem 
  • Naszym oblubieńcem, naszą głową, naszym mężem 
  • Naszym obrońcą, naszym wykupicielem 
  • Naszym zaopatrzycielem, naszym schronieniem, naszym pasterzem.
Bóg ustanowił te wspaniałe relacje z nami przez krzyż, a teraz zachęca, byśmy poznali, „Oto kim jestem dla was.”

Czy myślisz, że Bóg nagle wymaże wszystkie nasze relacje z Jego ludem w Dniu Sądu? Nigdy! Jak ojciec mógłby odrzucić swoje potomstwo? Nawet kiedy Księga życia zostanie otwarta, On dalej będzie twoim ojcem, twoim obrońcą, twoim wstawiennikiem. Nic tej relacji nie usunie.

W dniu odpłaty i koronacji strach nie będzie miał miejsca.

Nie postępuje z nami według grzechów naszych Ani nie odpłaca nam według win naszych. .. Jak daleko jest wschód od zachodu, Tak oddalił od nas występki nasze” (Psalm 103:10,12).

Nasze umysły nie potrafią sobie wyobrazić jak daleko jest wschód od zachodu. O tym Bóg mówi w tym wersecie: On oddalił nasze grzechy poza nasze możliwości zrozumienia, byśmy nigdy ich nie przywoływali.

Dlaczego Boży dzień Sądu nazywam dniem naszej koronacji? Bo Izajasz tak mówi o tym dniu:

Jak oblubieniec raduje się z oblubienicy, tak twój Bóg będzie się radował z ciebie” (Izaj 62:5).

Kiedy staniesz przed Panem, wtedy zobaczysz Jego oczy pełne miłości do ciebie.

środa, 27 lipca 2016

BEZ ZMAZY PRZED NIM

Bóg oferuje wspaniałą obietnicę wszystkim, którzy byli winni strasznego grzechu:
  • których czyny były splamione odorem z piekła 
  • którzy niszczyli swoje ciała alkoholem, narkotykami, perwersjami i wszeteczeństwem
  • którzy łkają, kiedy myślą jak blisko byli wpadnięcia prosto do piekła
Boża obietnica dla nich jest taka, że mogą stanąć z wielką radością w Dniu Sądu, bez cienia strachu. On zapewnia:

Choć wasze grzechy będą czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją; choć będą czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna. (Izaj 1:18).

Bez względu na to, jaka jest twoja przeszłość, Bóg już nie widzi cię takim, jakim byłeś kiedyś. Zamiast tego zostałeś przemieniony w Jego drogocenną Oblubienicę, bez skazy. On czeka na ciebie na radosnej uczcie weselnej.

Czy oblubieniec, oczekujący dnia ślubu, nagle oskarża swoją wybraną o nieprawość? Żaden pan młody tego nie robi. Może zastanawiasz się, „Ale czy Jezus nie będzie sądził wszelkiej nieprawości?” Tak, ale ten Chrystus, którego spotkasz tego dnia, jest tym samym Chrystusem, który ci przebaczył, powołał cię, odkupił cię Swoją własną krwią, oczyścił cię i wstawiał się za tobą przez te wszystkie lata..

Kiedy staniesz przed Jezusem, zobaczysz Go jako swojego męża, odkupiciela, przyjaciela, obrońcę i wystawiennika. A tym momencie będziesz spełniony w Nim, bez zarzutu, bez plamy lub skazy, święty i bez zmazy.

I was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy” (Kol 2:13).

wtorek, 26 lipca 2016

KSIĘGA ŻYCIA

Jan pisze o Dniu Sądu:

I widziałem wielki, biały tron … I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem; i księgi zostały otwarte; również inna księga, księga żywota została otwarta; i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach” (Obj. 20:11-12).


WIELE KSIĄG

Zauważ, że Jan widział wiele ksiąg, a też księgę Sądu. Pierwsze księgi, to zapisz życia każdego grzesznika, który stoi przed Sędzią. Każda niewierząca osoba ma tam księgę uczynków, która jest zapisana w niebie, gdzie jest zapisywane, jak żyła.

Czy możesz sobie wyobrazić, co będzie z przestępcą, kiedy stanie przed Panem tego dnia? Każda myśl, słowo i czyn w jego życiu będą odkryte i ujawnione.


]NOWE IMIĘ

Dla sprawiedliwych będzie tylko jedna Księga życia i kiedy ona będzie otwarta, nie usłyszymy ani jednego słowa, ani jednego zapisu grzechu lub upadku ludzi Bożych. Dlaczego? Ponieważ wszystkie nasze grzechy są przykryte krwią Jezusa. Jedyna rzecz, która będzie w tej Księdze, to nasze imiona; a właściwie to będą nasze nowe, niebiańskie imiona, które sam Bóg nam ujawni.

Jak nasze imiona są zapisywane w Księdze życia? W momencie kiedy uwierzymy całą naszą istotą, że Jezus Chrystus przelał Swoją krew za nas, nasze imiona są zapisywane. To dzieje się, kiedy przyjmiemy zwycięstwo Jego krzyża i postanowimy szukać Go całym sercem, myślą, duszą i siłą.

poniedziałek, 25 lipca 2016

MUSIMY IŚĆ DO NIEGO - Gary Wilkerson

„I przyszedł jeden z przełożonych synagogi, imieniem Jair, a ujrzawszy go, przypadł mu do nóg” (Mar 5:22).

My powinniśmy robić to samo. Jeżeli jesteśmy chrześcijanami, to Jezus mieszka w naszych sercach, ale nawet wtedy potrzebujemy przychodzić do Niego na kolanach, wyciągając ręce do Niego w naszej desperacji.

Jeżeli nie znasz Jezusa, to powiem ci, że On cię kochał nawet wtedy, kiedy buntowałeś się przeciw Niemu i żyłeś samolubnym życiem. On umarł za twoje grzechy i wstał z martwych trzeciego dnia; Biblia potwierdza tę prawdę i było ponad pięćset świadków, którzy Go widzieli.

To był dowód, że Jezus zmartwychwstał trzeciego dnia i żyje na wieki. Jeżeli przyjmiesz Go do swojego serca, możesz otrzymać przebaczenie wszystkich grzechów i mieć nowy początek. Biblia mówi, że stare rzeczy przeminęły, a wszystko stało się nowe (patrz 2 Kor 5:17)

Dzisiaj możesz pobiec do Niego tam gdzie jesteś i upaść do Jego nóg jak Jair. Może robisz rzeczy religijne – chodzisz do kościoła, powtarzasz puste czynności – ale możesz pobiec do Jezusa w swojej desperacji i powiedzieć, „Jezu, wołam do Ciebie o wiarę, która pochodzi ze słuchania Słowa Bożego.”

To jest sens ewangelii i możesz Go dzisiaj przyjąć jako swojego Pana i Zbawiciela!

sobota, 23 lipca 2016

WIARA KTÓRA WYCIĄGA RĘKĘ - Claude Houde

Abraham był człowiekiem, którego wiara wyciągała rękę do innych. On wiedział, że wiara bez uczynków jest martwa (patrz Jakub 2:17). 1 Mojż. 14:11-16 używa prostych, ale wyraźnych słów, by opisać zakres i piękno jego decyzji, kiedy dowiedział się, że Lot i jego rodzina zostali wzięci do niewoli i stracili wszystko. „Gdy Abram usłyszał,.. uzbroił swoich trzystu osiemnastu wypróbowanych ludzi, urodzonych w jego domu i ruszył w pościg. …Tak odzyskał cały dobytek. Również przyprowadził na powrót Lota, bratanka swego, i jego dobytek, a także kobiety i ludzi” (14:14-16).

Czytajmy ponownie każde słowo, by w pełni zrozumieć głębię tego, co tam jest. „Gdy Abram usłyszał,” nie czekał, nie szukał wymówek, ani nie odkładał tego do jutra. Nie krył się za brakiem środków, ani za tym, czego nie miał. Apostoł Paweł apeluje do nas, byśmy podejmowali decyzję, kiedy przypomina Koryntianom, że jeżeli ich intencje są szczere, to ujawniają się nie w tym, czego nie mają lub mają nadzieję, że kiedyś będą mieć, ale w tym, co obecnie mają. „Jeśli bowiem jest ochotna wola, zasługuje ona na uznanie według tego, co ma, a nie według tego, czego nie ma.” (patrz 2 Kor 8:12). Pomóż dzisiaj komuś tym, co masz. Wiara, która wyciąga rękę, po prostu nie mówi „Nie!”

Abraham uzbroił swoich trzystu osiemnastu najodważniejszych sług” – interesujące jest to, że wymieniono tu dokładną liczbę. Ja mocno wierzę, że Bóg zna każdego wierzącego, którzy pomagają cierpiącym, ale też każdego wierzącego lub kościół, którzy postanowili nie robić nic. W Piśmie jest kilka szczególnych momentów, gdzie Bóg jakby chciał, byśmy wiedzieli dokładnie, że każdy człowiek ma znaczenie. Na przykład w Nehemiasza 3 widzimy szczegółową listę tych, którzy cudownie odbudowali zburzone mury.

Drogi czytelniku, to jest wiara, która wyciąga rękę. Ten rodzaj ofiary otwiera niebo i czyni rzeczy ponadnaturalne. Te słowa z historii Abrahama czytamy, jako proroczą obietnicę dla wszystkich, którzy zwracają się do kogoś, kto cierpi, kto jest w niewoli lub potrzebie: Po tych wydarzeniach doszło Abrama w widzeniu następujące słowo Pana: Nie bój się, Abramie, Jam tarczą twoją; zapłata twoja będzie sowita!


Claude Houde jest głównym pastorem kościoła Eglise Nouvelle Vie (kościół Nowego życia) w Montrealu,w Kanadzie. Pod jego kierownictwem New Life Chuch rozwinął się od garstki ludzi do ponad 3500 w tej części Kanady, w której rozwija się niewiele kościołów Protestanckich.

piątek, 22 lipca 2016

NIE WSPOMNI ICH WIĘCEJ

Jest tu dobra wiadomość dla każdego chrześcijanina, który kiedyś zmagał się i walczył, aby podporządkować swoje uczynki ciała w swojej własnej sile. Czy to obejmuje ciebie? Ile razy próbowałeś orać naprzód w kierunku zwycięstwa w życiu chrześcijańskim? Ile obietnic dałeś Bogu i złamałeś je? Ile razy starałeś się podobać Mu poprzez zwalczenie najpierw twoich pożądliwości i nawyków, żeby znowu zawieść?

Oto są te dobre wiadomości, przedstawione w Księdze Micheasza: „Pan zmyje nasze winy (Micheasza 7:19). Boże Słowo podaje nam jeden obraz za drugim o tym, jak On zmywa nasze grzechy z pamięci. Wrzuca je do morza. Zmywa je, to znaczy, że poluje na nie i zabiera je. Izajasz nawet mówi, że nasz Bóg bierze nasze przestępstwa i rzuca za Siebie: „ poza siebie rzuciłeś wszystkie moje grzechy” Izajasz 38:17). To znaczy, że Bóg już nigdy nie spojrzy na nasze grzechy i nie wspomni o nich więcej.

Pozwól, że zadam ci pytanie: Jeżeli Bóg przebacza nasze grzechy, to dlaczego my pozwalamy diabłu, żeby odkopywał jakiś gnój czy błoto z naszej przeszłości i rzucał nam to w twarz? Wszystkie nasze grzechy są już przykryte przez krew Chrystusa; oczyszczająca, przebaczająca moc krwi Jezusa obejmuje wszystko. Ona przykrywa całe nasze życie.

czwartek, 21 lipca 2016

CAŁKOWICIE W NIM

Na sądzie będą dwie grupy: owce i kozły. Te grupy będą stały przed Panem oddzielnie tego dnia, jedna po prawej, druga po lewej: święci i grzesznicy. A złe uczynki, które będą ujawnione tego dnia to są tylko uczynki bezbożnych.

Pismo mówi, że wszystkie złe uczynki bezbożnych będą wyprowadzone na światło i wyjawione. Każda bezbożna myśl, każde ukryte pragnienie, każda pożądliwość, każde bezbożne wyobrażenie, każde zaparcie się Chrystusa, każde słowo przekleństwa – wszystko będzie ujawnione i osądzone.

Z drugiej strony, tego dnia nie będą wspominane żadne złe czyny sprawiedliwych. Zamiast tego, będzie wyprowadzona na światło każda dobra rzecz w ich życiu: każda święta myśl, każdy akt miłosierdzia, każde ofiarne dzieło. On wyprowadzi na światło wszystko dobre. Będzie to moment pełny chwały!

Fakt jest taki, że kiedy staniemy przed Panem na sądzie, będziemy całkowicie w Nim. To znaczy, że wszystko, co kiedykolwiek zrobiliśmy, włącznie z każdym popełnionym grzechem, już będzie pod przykryciem Jego krwi i już nigdy nie będzie wspominane. Nie ma potępienia dla sprawiedliwych – żadnego. Jezus mówi nam: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ten kto słucha Mojego słowa i wierzy temu, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie przyjdzie na potępienie, ale przeszedł ze śmierci do życia” (Jana 5:24). Greckie słowo potępienie tutaj oznacza „sąd.” Jezus mówi właściwie, „Jeżeli wierzysz we Mnie, to nie przyjdziesz na sąd. Zamiast tego przejdziesz ze śmierci do życia.”