sobota, 28 listopada 2015

ABRAHAM I DUCHOWY GŁÓD by Claude Houde

Głód stawał się coraz gorszy i Abraham zaczął oddalać się od ołtarza. Popatrz na niego dobrze, ponieważ jest tobą i mną w jakimś momencie naszego chrześcijańskiego życia. Może mówisz, „Utraciłem coś: moją pasję do modlitwy, mój pokój, moje oddawanie czci, moją radość, moją gorliwość o Jego dom, moją uprzejmość, moją szczodrość, moją możliwość, by być poruszany potrzebami ludzi wokoło mnie lub daleko.” Abraham utracił swój ołtarz, ponieważ panował tam głód.

Co to jest głód? To seria trudnych uderzeń, jednego zranienia za drugim. To wtedy, kiedy przechodzimy okresy zniechęceń, a odważnie próbujemy iść dalej tak, jakby wszystko było w porządku. Abraham utracił swoją wizję. Słuchajcie go, jak myśli „aby mi się dobrze wiodło ze względu na ciebie i abym ja dzięki tobie pozostał przy życiu” (1 Mojż. 12:13). On był powołany, by być błogosławieństwem dla innych, ale utracił swój cel.

Abraham powoli umierał w objęciach duchowego głodu. Tracił nie tylko swoją żywotność i cel, ale również poważanie i wiarę. Człowiek, który był powołany, by być źródłem błogosławieństwa, zaczął tragicznie odrzucać to, co uczyniło go wielkim: tą wiarę, która dała mu przychylność Bożą, a przez niego miała dotykać i błogosławić innych.

„Lecz Pan dotknął faraona i jego dom ciężkimi plagami z powodu Saraj, żony Abrama.” Faraon powiedział, „Dlaczego skłamałeś i sprowadziłeś plagi na mój dom?” (1 Mojż. 12:17-18). Abraham nie był już źródłem radości i poważania; właściwie stał się kimś, kto sprowadził wstyd i ból. Zupełnie utracił swoją wiarę i zaufanie do Boga.

Podejdźcie bliżej, popatrzcie na niego. Był męczony, bał się, a jego duchowe dziedzictwo było w niebezpieczeństwie. Kiedy klękamy koło niego, stwierdzamy dlaczego był uważany za ojca wiary. Był wzorem nie dlatego, że był bez zarzutu i bez grzechu, ani dlatego, że jego życie było ciągiem osiągnięć, mądrości i nieskażonej doskonałości. Biblia nie traktuje jego grzechu lekko, ani nie usprawiedliwia go. Jednak ma on dla nas wszystkich poselstwo, ponieważ wiedział, jak odbudować swój ołtarz i znowu odnaleźć Boga. „Abraham przybył do miejsca, gdzie przedtem zbudował ołtarz. Tam wzywał imienia Pana” (patrz 1 Mojż. 13:3-4).


__________
Claude Houde, główny pastore kościoła Eglise Nouvelle Vie (kościół Nowego życia) w Montrealu,w Kanadzie jest częstym mówcą na konferencjach Expect Chuch Leadership, prowadzonych przez Word Challenge po całym świecie. Pod jego kierownictwem New Life Chuch rozwinął się od garstki ludzi do ponad 3500 w tej części Kanady, w której rozwija się niewiele kościołów Protestanckich.

piątek, 27 listopada 2015

CHMURA NIEPEWNOŚCI

Zastanawiam się ilu chrześcijan czytając to przesłanie teraz jest w takiej chmurze niepewności. Czy to opisuje ciebie? Może nie masz odpowiedzi na twoje modlitwy. Jesteś stale przybity. Napotykasz w swoim życiu takie rzeczy, których nie potrafisz wyjaśnić. Jesteś rozczarowany w swoich okolicznościach i zawiedli cię ludzie. Ciągle wątpisz w siebie, męczą cię pytania i stale badasz swoje serce, żeby zobaczyć gdzie zbłądziłeś. Odczuwasz mrok, rozpacz, niezdecydowanie – nie możesz się z tego otrząsnąć.

Może jesteś dojrzałym wierzącym. Przez lata siadałeś słuchając zwiastowania czystej ewangelii, ale teraz wątpisz i czujesz się niewystarczający. Nie odczuwasz radości Pana tak jak to było kiedyś. Dlatego teraz zastanawiasz się czy Pan się na ciebie gniewa.

Zadam ci pytanie: Czy ufasz Jego obietnicom? Czy przyjmujesz Jego drogocenne Słowo? Czy walczysz z szatanem poprzez Boże Słowo, jakie słyszałeś w kazaniu? Albo czy ignorujesz wierność Pana dla ciebie w przeszłości? Czy nie ufasz, że On stoi z tobą i kieruje wszystkim, co dotyczy twojego życia? Jeżeli tak jest, to otworzyłeś się na ciemność.

Jezus opisuje osobę, która żyje w ciemności tak: „Kto chodzi w ciemność, nie wie dokąd idzie” (Jana 12:35). Innymi słowy, „Taka osoba zbłądziła. Jej kroki są niepewne, jest on niezdecydowany i chodzi na ślepo.

Wiem jak to jest wejść w taką chmurę ciemności. Wszystko się miesza. Nie słyszysz wyraźnego słowa od Boga. Chcesz szybko otrzymać odpowiedź i wołasz do Boga: „Ach Panie, nie słyszę ani nie widzę Ciebie tak, jak to było kiedyś.” Prosisz Go, żeby był bardziej współczujący, bardziej litościwy dla twojego stanu. 


Ale prawda jest taka, że Pan nie ma litości dla otwartej niewiary. On jest tym zasmucony. On oczekuje, że będziemy chodzić w światłości, jaką otrzymaliśmy. Mamy ufać Jego Słowu i uchwycić się Jego obietnic. Kiedy wrócimy z powrotem do naszego poznania Jego Słowa i do przekonania przez Ducha Świętego, to wyjdziemy z tej ciemności – ale tylko wtedy!

czwartek, 26 listopada 2015

CHODZĄC W ŚWIATŁOŚCI

„ Chodźcie, póki światłość macie, aby was ciemność nie ogarnęła” (Jana 12:35). Ciemność oznacza tutaj „duchową ślepotę, zamieszanie, utratę przejrzystości, nędzę.” Początkowo zastanawiałem się, „Ciemność na tych, którzy kochają Jezusa? Jak może taka ciemność przyjść na Boży lud?”

Chętnie przyznaję, że ja osobiście zostałem zalany światłością Jezusa. W ciągu moich ponad pięćdziesięciu lat służby byłem świadkiem tego jak Boża moc wzbudzała duchowo martwych. Widziałem wielu, którzy wychodzili z grobów zniewolenia przez narkotyki i alkohol. Moja książka Krzyż i sztylet mówiła w całości o Bożej mocy, która czyni cuda. Spędziłem życie oglądając to, jak chodzący martwi ożywali poprzez Jego moc zmartwychwstania.

Widziałem wiele innych promieni światła – od dających życie imion Boga do obietnic Nowego Przymierza, do wypełnienia Jego proroctw. W pewnym sensie byłem świadkiem wszystkiego co opisuje Jan 12 i dużo więcej. Rzeczywiście Bóg objawił Swojemu ludowi dzisiaj to, czego oczy tamtych Żydów nie mogły oglądać. Wiemy nie tylko z Pism, ale poprzez doświadczenie, że Bóg przygotował wielkie rzeczy dla tych, którzy Go miłują. Otrzymaliśmy Nowy Testament, żeby nas w tym pouczał i otrzymaliśmy Ducha Świętego, żeby nas uczył. W podobny sposób, mamy „lepsze obietnice”, żebyśmy się mogli stać uczestnikami Jego Boskiej natury.

Otrzymaliśmy też namaszczonych nauczycieli, pastorów, ewangelistów i proroków, żeby zalewali nasze serca prawdą, napełniali nas chwalebnymi obietnicami i przypominali nam o Bożej wierności, aby nas ratować ciągle na nowo. Pytam więc, mając te wszystkie wspaniałe błogosławieństwa, jak moglibyśmy mieć nad sobą chmury ciemności?

Zazwyczaj, kiedy myślimy o duchowej ciemności, to myślimy o ateistach. Albo myślimy o steranych, pełnych grzechu grzesznikach, którzy błądzą w smutku i pustce. Ale to nie jest ta ciemność, którą opisuje Jan 12. Nie, ta chmura jest to chmura zamieszania, duchowej ślepoty, niezdecydowania, nędza ducha i umysłu – i to przychodzi na wierzących.

Kiedy przyjdą te czasy, kiedy będziemy osaczeni przez pokusy lub rozpacz, mamy mówić z ufnością, „Wybawiałeś Twoich sług w nadnaturalny sposób poprzez całą historię. Uczyń to znowu i niech Twoja siłą okaże się doskonałą w mojej słabości.”

środa, 25 listopada 2015

ZADZWIONY JEGO MIŁOŚCIĄ

Musimy wziąć do serca to słowo z podobieństwa Chrystusa: „ Sługo zły! Wszystek tamten dług darowałem ci . . . Czy i ty nie powinieneś był zlitować się nad współsługą swoim, jak i ja zlitowałem się nad tobą?” (Mat. 18:32-33).

Pytanie do wszystkich chrześcijan jest takie: „Czy ja przebaczam moim braciom? Czy umiem się pogodzić z tym, że są inni?” Jeżeli ja nie chcę ich kochać i przebaczać tak, jak mnie przebaczono, to Jezus nazywa mnie „złym sługą.”

Nie zrozum tego źle; to nie oznacza, że mamy pozwalać na kompromis. Paweł głosił odważnie łaskę, ale nakazał Tymoteuszowi: „karć, grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczaniem (2 Tym. 4:2). Mamy być odważnymi strażnikami czystej nauki.

Nie mamy używać nauki, aby budować mury między sobą. To był grzech Faryzeuszów. Zakon im mówił, „zachowajcie Sabat jako święty”, ale samo przykazanie nie było wystarczające dla ich ciała. Dodawali swoje własne ograniczenia, mnóstwo przepisów i regulacji, które nie pozwalały na najmniejsze fizyczne ruchy w Sabat. Zakon również mówił: „Nie będziesz brał imienia Boga na daremno.” Ale Faryzeusze zbudowali jeszcze więcej murów, mówiąc, „My nie będziemy nawet wspominać imienia Bożego. Wtedy nie będziemy mogli go brać na daremno.”

Jaka była odpowiedź króla na tę niewdzięczność jego sługi w tym podobieństwie? Pismo powiada, : I rozgniewał się pan jego, i wydał go katom, żeby mu oddał cały dług” (18:34). W języku greckim jest to tak powiedziane: zabrać go do ciemności, na tortury.” Nie mogę się oprzeć takiej myśli, że Jezus miał tu na myśli piekło.

A więc co nam mówi to podobieństwo? W jaki sposób Chrystus podsumowuje Swoje zwiastowanie dla Swoich uczniów, Swoich najbliższych towarzyszy? „Tak i Ojciec mój niebieski uczyni wam, jeśli każdy nie odpuści z serca swego bratu swemu” (18:35).

Wzdrygam się, kiedy czytam to podobieństwo. Ono sprawia, że chcę upaść na swoją twarz i prosić Jezusa o chrzest miłości do współsług. Oto jest moja modlitwa i zachęcam was, żebyście ją zastosowali do siebie:

„Boże, przebacz mi. Tak łatwo daję się sprowokować przez innych i zbyt często reaguję z gniewem. Ale nie wiem gdzie by było moje życie bez Twojej łaski i przebaczenia. Jestem zadziwiony Twoją miłością. Proszę, pomóż mi zrozumieć i przyjąć w pełni Twoją miłość. Wtedy będę w stanie być cierpliwy z moimi braćmi, w Twoim duchu miłości i miłosierdzia.”

wtorek, 24 listopada 2015

BOŻA CUDOWNA MIŁOŚĆ

Co stoi za osądzającą walką? Dlaczego Boży słudzy, którym przebaczono tak wiele osobiście, niewłaściwie traktują swoich braci i nie chcą mieć z nimi społeczności? Może to pochodzić z jednego z najbardziej zasmucających grzechów: pogardzenia Bożą dobrocią.

Doszedłem do tego wniosku dopiero kiedy badałem swoje serce, w poszukiwaniu odpowiedzi. Przypomniałem sobie swoją osobistą walkę, aby przyjąć Boże miłosierdzie i dobroć dla mnie. Przez wiele lat żyłem i głosiłem pod legalistycznym brzemieniem. Starałem się bardzo żyć według standardów, które według mojego zrozumienia prowadziły do świętości. Ale była to w większości lista zakazów i nakazów.

Prawda jest taka, że czułem się wygodniej w towarzystwie grzmiących proroków, niż na krzyżu, gdzie moja potrzeba była obnażana. Głosiłem pokój, ale sam go nie doświadczałem w pełni. Dlaczego? Ponieważ nie byłem pewny miłości Pana i Jego przebaczenia moich upadków. Widziałem siebie jako tak słabego i złego, że byłem niegodny Bożej miłości. Stawiałem swoje grzechy ponad Jego łaską.

Ponieważ nie odczuwałem Jego miłości dla mnie, to osądzałem wszystkich innych. Widziałem innych w taki sam sposób, jak postrzegałem samego siebie; jako idących na kompromis. To miało wpływ na moje zwiastowanie. Grzmiałem przeciwko złu w innych, kiedy odczuwałem że wzrasta to w moim sercu. Tak jak ten niewdzięczny sługa, nie wierzyłem w Bożą dobroć dla mnie (zobacz Mateusza 18:32-33). I ponieważ nie przyjmowałem Jego miłosiernego przebaczenia dla mnie, to nie miałem też tego dla innych.

Wreszcie stało się dla mnie jasne realne pytanie. Nie było to już dłużej: „Dlaczego jest tak wielu chrześcijan, którzy są twardzi i nieprzebaczający?” Teraz pytałem, „Jak mogę ja wypełnić polecenie Chrystusa, żeby miłować innych tak, jak On mnie umiłował, kiedy ja nie jestem przekonany, że On mnie kocha?”

Paweł napomina: „ Wszelka gorycz i zapalczywość, i gniew, i krzyk, i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie” (Efezjan 4:31-32).

poniedziałek, 23 listopada 2015

STAĆ SIĘ BARDZIEJ OWOCNYM by Gary Wilkerson

Jezus mówi: „Każdą latorośl, która przynosi owoc, On przycina, aby wydawała więcej owocu” (Jana 15:2).

Chrześcijanie, którzy wydają owoc są przycinani? To nie jest to, czego większość z nas oczekuje od życia służby dla Boga. Tak głęboko w sercu większość z nas oczekuje nagrody. Czyż to nie jest uczciwe?

To co tutaj Jezus mówi nie jest intuicyjne i niekulturalne. Kiedy ja wzrastałem, to trudno było o jakikolwiek komplement za osiągnięcia. Dzisiaj, jeżeli dziecko tylko uczestniczy w jakiejś drużynie sportowej, to on czy ona już otrzymuje jakieś trofeum. Nie myślcie, że jestem jakimś starym zrzędą, który nigdy nie otrzymywał tego, co mu się należało. I jestem całym sercem za zadziwiającym wsparciem jakiego wielu rodziców udziela dzisiaj swoim dzieciom. Ale nasze społeczeństwo zaczyna już dostrzegać negatywny skutek chuchania i dmuchania na nasze dzieci. To ich uczy nienawiści dla korygowania, a kiedy są czczone za wszystko co zrobią, to wierzą, że wszystko robią dobrze.

To opisuje znaczną część dzisiejszego kościoła. Jako chrześcijanie, cieszymy się z bezwarunkowej miłości, ale bardzo nie lubimy korygowania. W swojej analogii do krzewu winnego Jezus mówi, że nasz Ojciec chce, abyśmy poznali głębszą miłość niż ta, jaką okazują nadmiernie chwalący rodzice. Nasz kochający Bóg mówi w gruncie rzeczy, „Tak, wydajesz dobre owoce i to Mi się podoba. Ale ja chcę zwiększyć twoją radość obfitego życia. I osiągnę to poprzez dalsze oczyszczanie ciebie.”

„On oczyszcza (przycina), aby wydawały więcej owocu.” Większość z nas nie rozumie tego pojęcia. Moja żona i ja nauczyliśmy się tego w trudny sposób w ubiegłym roku, kiedy ogrodnik zastosował nóż obcinający do naszych roślin. Kiedy wróciliśmy z podróży, zobaczyliśmy, że wszystko co zielone w naszym ogrodzie zostało zredukowane do ziemi. Nasz piękny ogród wyglądał jak jałowy krajobraz samotnej planety. Byliśmy gotowi zwolnić tego człowieka!

Kiedy w tym roku przyszła wiosna, każda roślinka podwoiła swoje kwiaty. Każda z nich wyrastała szybciej i pełniej i to, co kiedyś było nieporządkiem, teraz było czyste i piękne z kwitnącymi owocami. Boże oczyszczające działanie w naszym życiu jest podobne do tego. Nie jest to dla nas łatwe – właściwie jest to bolesne. I nie jest to ładne – ale wydaje chwalebne owoce, które by nie były możliwe w żaden inny sposób.

sobota, 21 listopada 2015

ZNAJDŹ SWÓJ OGIEŃ by Nicky Cruz

Najnowsze studium przepowiada, że do roku 2020 Islam będzie wiodącą religią w Norwegii i wszystkich krajach Skandynawskich. Jeżeli mają rację, to możemy się spodziewać, że w ciągu następnych kilku lat będzie to w Norwegii religia państwowa. Tak się stało w każdym innym kraju, gdzie Muzułmanie znaleźli oparcie.

Smuci mnie to, jak mały wpływ wywierają w Europie chrześcijanie. Jesteśmy bezsilni w efektywnym docieraniu do zgubionych – nie tylko w krajach Europejskich, ale też w Stanach Zjednoczonych. Modlimy się, by Bóg poszerzył nasze terytorium, by pomagać Ciału Chrystusa wzrastać, ale tak niewiele denominacjom to się udaje. Większość z nich się zmniejsza, a niektóre całkiem umierają.

Czego trzeba, ze strony Boga, by doprowadzić do przemiany, której potrzebujemy, do przemiany, o którą się modlimy? Kiedy wreszcie powstaniemy i zrobimy poważny wyłom w panowaniu szatana na świecie?

Odpowiedź jest tak prosta, że aż dziwnie mi o tym mówić: Musimy zaufać Bogu, że będzie czynił wielkie cuda! Musimy powstać razem ze złamanymi sercami i odważną wiarą, prosząc Boga, by uczynił nas potężnymi wojownikami dla Jego królestwa. Tak, jak młodzi ludzie, którzy pracują z nami – naszych Dwunastu Uczniów – musimy otworzyć nasze serca i życie dla Boga i pozwolić Mu zainstalować w nas pasję dla dusz, rozwinąć w naszych sercach obsesję o dusze, złamać nas, użyć nas i umocnić do służby!

Jeżeli popatrzycie na naszą małą grupę młodych ludzi, tych dwunastu niewidocznych bohaterów, tych poranionych i sponiewieranych dzieciaków, którzy mają niewiele więcej, niż kilka ubrań i płonący ogień pasji w swoich sercach i kiedy zobaczycie, jak potężnie Bóg ich używa na pierwszej linii frontu, to zaczniecie dostrzegać troszkę z tego, co Bóg może zrobić z nawet najmniejszą porcją wiary. Zobaczycie, co spowodowało, że pierwszy kościół eksplodował liczebnie, pociągając tysiące do wiary przez zaledwie garstkę uczniów. Zrozumiecie co pociągało ludzi do przesłania – przesłania o Jezusie. Zobaczycie jak wiele Bóg może osiągnąć przez tak niewielu.

„Ale to, co u świata głupiego, wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych, i to, co u świata słabego, wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne” (1 Kor 1:27).

__________

Nicky Cruz, znany w wielu krajach ewangelista i płodny autor, nawrócil się do Jezusa Chrystusa z życia przemocy i przestępstw, po spotkaniu Dawida Wilkersona w Nowym Jorku w roku 1958. Historia jego dramatycznego nawrócenia została opowiedziana najpierw przez Dawida Wilkersona w książce Krzyż i Sztylet,a później w jego własnej książce Nicku Cruz Opowiada, która stała się bestsellerem.