sobota, 18 kwietnia 2015

OBEJSCIE JEGO PLANU by Nicky Cruz

Czy Jego to obchodzi, kiedy my obchodzimy Jego plan, jaki On ma dla nas?

Wielu może się ze mną sprzeczać w tym punkcie, ale ja jestem przekonany, że Bóg ma specyficzną rolę przygotowaną dla każdego z nas. On nam dał unikalne dary i talenty i pragnienia i On też utworzył indywidualne przymierze dla nas, które jest dopasowane do tych darów. „Gdyż Ja znam plany, jakie mam dla ciebie,” powiedział Bóg poprzez proroka Jeremiasza (zobacz Jeremiasza 29:11). Jeżeli chodzi o Boga, to nic nie jest pozostawione ślepemu losowi. Na długo zanim On nas stworzył, wiedział co chce, abyśmy osiągnęli. On znał ludzi, których chciał dotknąć przez nas i których chciał postawić na naszej drodze, aby nas dotknęli. Ty i ja zostaliśmy stworzeni w określonym celu i Bożym doskonałym planem dla nas jest to, abyśmy objęli ten cel.

My wszyscy odchodzimy od Bożego planu i będzie tak dotąd, aż umrzemy. Bóg jest jednak cierpliwy i wierny. Ale o ile lepsze by było nasze życie, gdybyśmy starali się każdego dnia trzymać kursu, jaki Bóg nam przedstawił? Ilu ludzi byśmy mogli ubłogosławić , gdybyśmy pozwolili Bogu, żeby działał poprzez nas każdego dnia? O ile bardzie efektywni byśmy byli w życiu i służbie, gdybyśmy tylko nauczyli się pozwalać Bogu, żeby On ustalał nasze plany?

Nadal nie jestem pewny dlaczego Bóg zdecydował, aby mnie wziąć jako młodego chrześcijanina i ukształtować mnie na ewangelistę. Ale to jest plan, który On przygotował dla mnie, żebym go mógł jak najlepiej wykonać.

A co z tobą? Czy objąłeś plan, jaki Bóg przygotował dla ciebie? Czy szukałeś Jego celu dla twojego życia, a potem przyłożyłeś się do tego, aby go wypełnić?Albo czy prowadzisz swoje życie tak, że robisz jeden objazd za drugim?

To jest pytanie, jakie potrzebuje sobie zadać każdy z nas – na które Bóg chce odpowiedzieć.


__________

Nicky Cruz, znany na świecie ewangelista i płodny pisarz nawrócił się do Jezusa Chrystusa z życia przemocy i przestępstw, po spotkaniu Dawida Wilkersona w Nowym Jorku w roku 1958. Historia jego dramatycznego nawrócenia została opisana w książce Krzyż i Sztylet przez Dawida Wilkersona, a potem w jego własnej, najlepiej sprzedającej się książce Run Baby Run.(Polski tytuł: „Nicky Cruz Opowiada”).

piątek, 17 kwietnia 2015

NIGDY NIE REZYGNUJ

„Jezus zgromił ducha nieczystego i rzekł mu: Duchu niemy i głuchy! Nakazuję ci: Wyjdź z niego i już nigdy do niego nie wracaj” (Marka 9:25). Kiedy Jezus się pomodlił, chłopiec ten upadł na ziemię jak martwy. Pismo mówi: „ A Jezus ujął go za rękę i podniósł go, a on powstał” (werset 27).

Możecie sobie wyobrazić radość z tej scenie? Ten czysty, uwolniony chłopiec na pewno pobiegł do swojego ojca i objął go. A serce ojca skakało z radości. Bóg to wszystko naprawił.

A dlaczego Duch Święty natchnął Marka, żeby włączył tę historię do swojej ewangelii? Uważam, że dlatego, aby każdy rodzic od tego momentu zawsze wiedział, że może zaufać Bogu, że uczyni to co niemożliwe dla jego dziecka. Pan mówił, „Ja mogę przywrócić wszystko i wszystkich. Jeżeli tylko uwierzysz, wszystko będzie możliwe dla ciebie przeze Mnie.

Dzisiaj po całym świecie mnóstwo chrześcijan przeżywa agonię, ponieważ ich dzieci są pod mocą diabła. W naszym zborze widzę ból matek, które jeżdżą autobusem, żeby odwiedzać synów w więzieniu. One znają ból siedzenia po jednej stronie grubego szklanego okna, kiedy patrzą na chłopca, który kiedyś miał łagodnego ducha. W jakiś sposób uzależnił się od narkotyków i potem usiłował rabować, żeby zdobyć pieniądze na swój nałóg. Teraz jest w więzieniu i staje się jeszcze twardszy. Ona się modliła o niego przez wiele lat, ale teraz traci nadzieję. Nie wierzy, że jeszcze zobaczy jego zmianę.

Może myślisz, że twój niezbawiony mąż jest beznadziejny, że nigdy nie nawróci się do Jezusa. Albo może nie masz już nadziei odnośnie twojej żony, która zostawia cię w nocy, żeby się gdzieś bawić. Ale żaden człowiek nie jest tak daleko, żeby Bóg go nie mógł zbawić. Znam wiele wierzących współmałżonków, którzy dzisiaj składają świadectwo: „modliłem (modliłam) się o mojego współmałżonka przez wiele lat. Potem pewnego dnia, kiedy ja zrezygnowałem, Bóg zadziałał. Zbawił i uwolnił mojego kochanego (moją kochaną)!”

Nie możemy nigdy rezygnować – gdyż nasz Bóg wszystko może.

czwartek, 16 kwietnia 2015

NIE MA TAKIEGO PROBLEMU KTÓREGO BY ON NIE MÓGŁ ROZWIĄZAĆ

W Ewangelii Marka 6, zrozpaczony ojciec przyprowadził swojego opętanego przez demony syna do uczniów Jezusa w poszukiwaniu pomocy. Ten chłopiec nie był tylko niespokojny, czy zbuntowany. Był on pełny złych duchów i one kontrolowały jego całe zachowanie. Jego sytuacja była dobrze znana w całym rejonie i kiedy rodzice widzieli jak się zbliża, to prawdopodobnie szybko zabierali swoje dzieci do domu.

Ten biedny chłopiec był uważany za absolutnie beznadziejnego. Był on zarówno głuchy i niemy, więc wyrzucał tylko z siebie jakieś gardłowe dźwięki. Pienił się jak wściekły pies i fizycznie były to kości i skóra, wykończony przez to straszne zmaganie. Jego ojciec musiał go ciągle trzymać, bo demony próbowały go wrzucać do najbliższej rzeki, jeziora lub otwartego ognia, chcąc go zabić.

Tak sobie myślę, ile razy jego ojciec musiał wskakiwać do stawu i wyciągać swojego syna i ratować go. To musiało być takie zajęcie na pełny etat, żeby uchronić to dziecko przed śmiercią. Możemy sobie wyobrazić wiele ran i znaków przypalenia na ciele tego męczonego chłopca. Jestem pewny, że serce tego ojca było zbolałe każdego dnia, kiedy widział stan tego dziecka i nikt nie był w stanie mu pomóc.

Teraz, kiedy ten stał przed uczniami, szatan zaczął się manifestować w tym chłopcu. Zaczął się on pienić i tarzać po ziemi, wykrzywiać i zwijać dziko. Pismo mówi, że uczniowie modlili się nad nim – może nawet długo – ale nic się nie zmieniło.

To musiało wyglądać na niemożliwą sytuację. Wkrótce wątpiący uczeni w Piśmie zebrali się wokoło i pytali, „Dlaczego ten chłopiec nie został uzdrowiony? Czy ten przypadek jest zbyt trudny dla Ciebie Panie? Czy diabeł jest mocniejszy w tego rodzaju sytuacji?”

Ale wtedy na scenie pojawia się Jezus! Kiedy zapytał co się dzieje, ojciec tego chłopca odpowiedział: „Przyprowadziłem swojego syna do Twoich uczniów, ale oni nie mogli go uzdrowić. On jest beznadziejnym przypadkiem.” Jezus odpowiedział prosto, „Jeżeli możesz uwierzyć, to wszystko jest możliwe dla wierzącego” (Marka 9:23). Chrystus mówił do wszystkich obecnych, „Czy wierzycie, że Ja mogę pomóc w każdej sytuacji, z wyjątkiem tych, które są pod kontrolą diabła? Mówię wam, nie ma takiego problemu, ani takich niemożliwych okoliczności, których Ja nie mogę naprawić.”