Przejdź do głównej zawartości

Posty

Polecane

NIGDY NIE REZYGNUJ!

W Księdze Objawienia Chrystus mówi o Sobie, jako tym, „KTÓRY OTWIERA I ZAMYKA DRZWI” (patrz Obj. 3:7). To był list wysłany do wierzących w starożytnej Filadelfii, do kościoła, który Pan pochwalił, że zachowali słowo Jego cierpliwości i nigdy nie zaparli się Jego imienia. Po prostu, w najtrudniejszych czasach ci ludzie stali wiernie na Słowie Bożym. Oni nie oskarżali Pana, że ich zaniedbuje, albo jest głuchy na ich wołanie. Na pewno szatan kłamał o nich. Jego moce ciemności, duchy kłamliwe, wylewające się z czeluści piekła mówiły, że Bóg zamknął wszystkie drzwi, że nie jest godzien czci i wiary. Ale ci wierzący, o których Jezus powiedział, że mają niewielką siłę, ufali i czekali cierpliwie na Boga, by On włożył klucz do drzwi i otworzył je. On ma klucz do każdych zamkniętych drzwi – i tylko On zostawia przed nami otwarte drzwi. Oto co Pan im obiecał i to jest też obietnica dla nas: „Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto i Ja zachowam cię w godzinie próby, jaka pr…

Najnowsze posty

POBRUDZENI LUDZIE - Gary Wilkerson

CZY NADAL PRZECHODZISZ NA SPOTKANIA MODLITEWNE? - Carter Conlon

INNY "JEZUS"

TO MIEJSCE BYŁO TAK CICHE

TRZYMAJ MOCNO

NIEBEZPIECZEŃSTWO STANIA SIĘ ZIMNYM

ON JEST GODNY NASZEGO UWIELBIENIA - Gary Wilkerson

POCAŁUNEK ZBAWICIELA - Nicky Cruz

MODLIĆ SIĘ MODLITWĄ, JAKIEJ ŚWIAT JESZCZE NIE POZNAŁ!

DUCH BŁAGANIA