sobota, 22 października 2016

BOHATEROWIE, OBUDŹCIE SIĘ! - Claude Houde

"Ogłoście to wśród narodów, obudźcie się bohaterowie! Niech się przybliżą i niech słabi mówią: 'Jestem mocny!' Niech Mój lud się obudzi i zejdzie razem w dolinie decyzji" (zobacz Joela 3:0-12).
Błagam was, żebyście się modlili ze mną, "Panie, wzmocnij naszą wiarę," ale również wzywam was, żebyście podjęli decyzję, aby być bohaterem dla Boga. Świadomie używam wyrażenia "błagam", bo wierzę, że jest to odpowiednie i proporcjonalne do naszej sytuacji i powagi czasów.
GORLIWA PASJA DLA BOGA
Apostoł Paweł miał ogień, który palił się w nim. Powiedział Koryntczykom, "Miłość Boga przymusza mnie" (zobacz 2 Kor. 5:14). Zagrożone sprawy wiecznego królestwa były dla niego tak realne i nie cierpiące zwłoki, że wołał z taką intensywnością, która leci jak strzała prosto do naszych serc, przekraczając wieki i kultury.
"Błagam was, w imieniu Chrystusa, pojednajcie się z Bogiem" (zobacz 2 Kor. 5:20).
Ta żywa realność tej pasji pali się we mnie. Proszę was, pojednajcie się z pragnieniami i celami jakie Bóg ma dla was przygotowane.
NA NOWO OBUDZONA WIARA
Jest taka wiara, która na nowo budzi i ożywia bohaterów. Często myślałem, że gdyby chociaż na ułamek sekundy niebo się otworzyło, żeby odkryć zakres niesamowitości i intensywności Bożego pragnienia, miłości i zamiaru dla ludzkości, to monotonne życie chrześcijańskie musiałoby być odrzucone. Nie moglibyśmy nadal tylko siedzieć na nabożeństwach, nie myśleć o niczym, pomiędzy wszystkimi wypożyczanymi filmami i bezsensownymi programami reality show w telewizji.
Drogi czytelniku, Boży głos jest słyszalny w sercach milionów wierzących po całym świecie: "Obudźcie się i ożyjcie na nawo bohaterowie!"

Claude Houde jest, głównym pastorem kościoła Eglise Nouvelle Vie (kościół Nowego życia) w Montrealu,w Kanadzie. Pod jego kierownictwem New Life Chuch rozwinął się od garstki ludzi do ponad 3500 w tej części Kanady, w której rozwija się niewiele kościołów Protestanckich.

piątek, 21 października 2016

BÓG BRONI SWÓJ LUD

Pismo mówi, że król Hiskiasz bał się Boga: „Był przywiązany do Pana” (2 Król 18:6).
W czasie panowania Hiskiasza Jerozolima była oblężona przez Asyryjczyków, wielką potęgę  tamtych czasów. Ta potężna armia zdobyła już Samarię i miasta Judy, a teraz oblegli Jerozolimę. Ich dowódca głośno ogłaszał, „Pokonaliśmy bogów wszystkich narodów. Jak możecie oczekiwać, że wasz Bóg was wybawi?”
BÓG WYSTAWIONY NA PRÓBĘ
Tu widzimy samego Boga poddanego próbie. Jego wierność była kwestionowana przed całym imperium, przed wrogami Izraela, nawet przed Jego własnym ludem. A co, jeżeli nie zadziała?
Kiedy kryzys narastał, Izajasz stał i przyglądał się. Otrzymał słowo od Pana i w pełni mu zaufał. Teraz wziął Boga za słowo, wystawiając reputację Pana na próbę. W rzeczywistości modlił się, „Boże, mój honor nie ma znaczenie. Jeżeli ich nie wybawisz, ja mogę ukryć się na pustyni. Chodzi o Twój honor.
Po tym Izajasz spokojnie przemówił do Hiskiasza odnośnie dowódcy Asyryjczyków”
„Nie wkroczy on do tego miasta, ani nie wypuści na nie strzały, ani nie wystąpi przeciwko niemu z tarczą, ani nie usypie przeciwko niemu szańca. Drogą, którą przyszedł, powróci, a do miasta, tego nie wkroczy, mówi Pan. I osłonię to miasto, i ocalę przez wzgląd na Siebie samego” (2 Król 19:32-34, podkreślenie moje).
Bóg nigdy nie pozwoli na pohańbienie Jego ludu, i tej nocy On uczynił potężny cud. Pismo mówi, że 185.000 żołnierzy asyryjskich umarło w niezrozumiały sposób, powodując wielką panikę i ta potężna armia uciekła. I znowu Bóg obronił Swój lud przez wzgląd na Siebie samego.

czwartek, 20 października 2016

OGIEŃ NIE MÓGŁ IM ZASZKODZIĆ

Szardach, Meszach i Abednego, często nazywani „trzema dziećmi hebrajskimi” odmówili pokłonu i oddania czci wysokiemu na sześćdziesiąt łokci, złotemu posągowi Nebukadnesara. Stali nie ustraszeni nawet wtedy, kiedy zostali skazani na śmierć w rozpalonym piecu. Kiedy ten bezbożny król wolał, „Który bóg wyrwie was z mojej ręki?” (Dan 3:15)., ci młodzi mężczyźni powiązali Pana z Jego obietnicami.
„Nebukadnesarze, My nie mamy potrzeby odpowiadać ci na to. [ nie zastanawiamy się w tej sprawie]. Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować, wyratuje nas z rozpalonego pieca ognistego. . . A jeżeli nie, niech ci będzie wiadome, o królu, że twojego boga nie czcimy i złotemu posągowi, który wzniosłeś, pokłonu nie oddamy” (Dan 3:16-18).
CAŁKOWITE ZAUFANIE BOGU
Ci młodzi ludzie byli tak pewni, że Bóg wywyższy Swoje imię i dlatego dobrowolnie zgodzili się umrzeć.
Prominentni przywódcy z całego kraju zgromadzili się na tą egzekucję: książęta, gubernatorzy, sędziowie, władcy z okolicznych prowincji. Nebukadnesar polecił rozpalić piec siedmiokrotnie mocniej, niż zwykle, aż żar był tak mocny, że zabił sług doglądających ognia.
Tłumy były zdumione, krzycząc, „Ci ludzie nie mogą żyć! Będą martwi, zanim jeszcze zbliżą się do pieca. Żaden Bóg nie może wyzwolić z takiego miejsca..”
WYCHODZĄC Z OGNIA
Znowu imię Pana było wystawione na próbę. Gdyby nie interweniował, Jego imię byłoby pozbawione czci w tych narodach.
Jednak Pan nigdy nie zawstydzi tych, którzy w pełni Mu ufają! Pismo mówi, że sam Jezus pojawił się w tym piecu, by ochronić i pocieszyć Jego sługi. Ludzie ci wyszli z tego ognia i nawet nie było na nich zapachu dymu.

środa, 19 października 2016

WIERNOŚĆ BOGA

Są takie chwile, kiedy wydaje się, że Bóg się ukrywa – kiedy Jego lud jest w pohańbieniu i desperacji – ale to nie jest cała historia. (Jednym z tych przypadków był krzyż). Nieraz nie uświadamiamy sobie, że w naszym kryzysie narażona jest cześć Boga,
W całej Biblii mamy ludzi, których wiara dowiodła Jego wierności w najtrudniejszych chwilach. Ci słudzy bez wahania wzywali Pana do działania, wystawiając Jego cześć na próbę, bo ufali Mu, że ich wybawi.
IDŹ NAPRZÓD
Zwróć uwagę na przykład Mojżesza nad Morzem Czerwonym, sytuacja po ludzku niemożliwa. Izrael uciekał przed armią Egiptu, z jednej strony morze, a z drugiej góry. Mojżesz przedtem prorokował, że Bóg poprowadzi Izrael do Ziemi Obiecanej i teraz reputacja Pana została wystawiona na widok publiczny.
Jaka była reakcja Mojżesza na taki kryzys? Patrząc na szerokie morze przed nim, wołał, „Idziemy naprzód!” Mojżesz tak wierzył w Bożą opatrzność, ufając Jego słowu, iż poprowadzi Izrael do Jego obietnicy, że ogłosił, „Ja wiem, że Pan jest wierny i ja będę działał według Jego słowa.”
WOLAŁ BYĆ UWAŻANY ZA GŁUPCA
Pomyślcie o konsekwencjach takiej wiary. Gdyby Morze Czerwone nie otworzyło się cudownie, Mojżesz byłby uznany za głupca. Izraelici poszli by z powrotem do niewoli i już nigdy by nie zaufali Bogu. Ale wszyscy wiemy, co się stało: Kiedy Mojżesz wyciągnął swoją rękę, wody rozdzieliły się i ludzie przeszli na drugą stronę po suchym lądzie. Mówię wam, że nikt, kto w pełni zaufał Bogu, nie będzie zawstydzony. Bóg wyzwoli według Swojej obietnicy ze względu na Swoje imię.
„Panie, Boże Zastępów, któż jest jak Ty? Mocny jesteś, Panie, a wierność twoja otacza cię” (Psalm 89:9).

wtorek, 18 października 2016

BÓG DOTRZYMUJE SŁOWA

„Sprawiedliwych Pan podeprze . . . Nie będą zawstydzeni w złym czasie [w czasie nieszczęścia]”( Psalm 37:17,19, podkreślenie moje).
Możesz zapytać, „Co to dokładnie znaczy?” To znaczy po prostu: Bóg jest wierny nie tylko w odpłacaniu za zło, ale również w Swoich obietnicach. Dawid w zasadzie mówi, „Popatrz wokoło siebie i zobacz jak Bóg dotrzymuje słowa. Jego ostrzeżenia są obecnie widoczne w nagłówkach wiadomości, a Jego działania we wszystkich mediach. Czy Bóg nie dotrzyma Swojego Słowa, by zachować Swoich wybranych?”
NIEPOKOJĄCE WIADOMOŚCI
Pomyśl o tym: Bez względu na to, co dzieje się na świecie – jak przerażające są wiadomości; jak mocno ten świat się trzęsie; jak blisko ekonomia jest od zapaści – lud Boży nie będzie zawstydzony. Pan będzie wpływał na naszą wiarę, by wykonać Swoje Słowo dla nas. Możemy cierpieć, ale On okaże się wierny dla wszystkich, którzy w pełni Jemu zaufali. Ten świat nigdy nie będzie mógł powiedzieć, „Twój Bóg nie dotrzymał Swojego Słowa.”
ŚWIADECTWA DLA ODRĘTWIAŁEGO ŚWIATA
W dniach, które są przed nami będziemy stawiać czoła sytuacjom niemożliwym. Ale nasz Pan mówi, że jest Bogiem tego, co niemożliwe, czyniącym cuda tam, gdzie człowiek nie ma odpowiedzi. W rzeczywistości On chętnie kładzie Swoją reputację w ręce Jego ludu, wzywając nas, byśmytrzymali Go za Słowo.  Może pomyślisz, Ale Bóg sam może obronić Swoje imię. On nie potrzebuje mnie.” Tak nie jest! Bóg wybrał Jego lud, by był świadectwem dla tego zdrętwiałego, niewzruszonego świata. On wzywa nas, byśmy otwarcie wzywali Go, by spełnił Swoje obietnice.

poniedziałek, 17 października 2016

NAJWYŻSZA PRZYCHYLNOŚĆ - Gary Wilkerson


„Jeżeli twoja obecność nie pójdzie z nami, nie każ nam stąd wyruszać” (2 M 33:15).
Mojżesz wiedział coś o Bogu, co przewyższa Jego błogosławieństwa, a nawet Jego ponadnaturalne działanie. Wiedział, że poza Bożą nieograniczoną przychylnością jest Jego najwyższa przychylność, czyli taka,, której nie znajdzie w tym, co On czyni, a tylko w tym Kim On jest.
NIEBO BEZ BOŻEJ OBECNOŚCI
Znany chrześcijański pisarz zadał takie pytanie, „Gdyby niebo było miejscem, w którym mógłbyś mieć wszystko, czego pragniesz – wszystkie twoje marzenia by się spełniały i każde pragnienie stało się rzeczywistością – ale nie było by tam Boga, czy chciałbyś tam iść?” To zasadnicze pytanie dla każdego chrześcijanina. Czy pragniemy Bożego błogosławieństwa, nie znając Go jako dawcy wszelkich dobrych rzeczy? Czy, jak Mojżesz, wolelibyśmy raczej być pozbawieni wszystkich błogosławieństw, niż utracić Bożą obecność?
Ja nie traktuję lekko Bożych błogosławieństw – i Jego Słowo też tak nie robi. Prawie każda księga w Biblii wspomina o Bożej trosce o ubogich. Ubóstwo wpływa na każdą sferę życia i mamy dawać chleb głodnym, nadzieję dla znękanych, uzdrowienie złamanych serc. Ale dla tych z nas, którzy znają Boże obfite błogosławieństwa, Mojżesz przekazuje coś ważnego: Nawet codzienny chleb traci wartość w porównaniu z poznaniem Boga.
BEZ JEZUSA NIE MAMY NIC
Nie chodzi o to, że dzisiaj chrześcijanie nie są wdzięczni za Boże błogosławieństwa. Nasz problem polega na tym, ze na tym poprzestajemy. Mówimy, „Panie, Twoja nieograniczona przychylność mi wystarczy.” Ale tonie wystarczy. Możemy mieć najlepsze małżeństwo, najpiękniejszy dom, najbardziej zadowalającą pracę i najlepsze dzieci – ale jeżeli w tym nie ma Jezusa, nie mamy nic.
Czy zechcemy stwierdzić z Mojżeszem, „Panie, jeżeli Ciebie tam nie ma, ja tam nie pójdę”? Jeżeli tak, to Bóg odpowie nam tak, jak Mojżeszowi: „Oblicze moje pójdzie i zaznasz spokoju ode mnie.” (2 M 33:14).

sobota, 15 października 2016

ŻYCIE W BŁOGOSŁAWIEŃSTWIE - Nicky Cruz

Po popełnieniu wielkiego grzechu Dawid modlił się:
"Zmiłuj się nade mną, Boże, według łaski swojej, według wielkiej litości swojej zgładź występki moje! Obmyj mnie zupełnie z winy mojej i oczyść mnie z grzechu mego! Ja bowiem znam występki swoje i grzech mój zawsze jest przede mną. . . .  Zakryj oblicze swoje przed grzechami moimi i zgładź wszystkie winy moje. Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we mnie" (Psalm 51: 3-5, 11,12).
Grzech Dawida odprowadził go dalej od Bożego oblicza niż potrafił sobie wyobrazić, że mógłby kiedyś odejść. Największy ból jego życia przeżywał w czasie, kiedy był oddzielony od Bożej ręki błogosławieństwa i przychylności. Nie mógł znieść myśli utracenia społeczności z Tym, którego najbardziej kochał.
" Nie odrzucaj mnie od oblicza swego i nie odbieraj mi swego Ducha świętego! Przywróć mi radość z wybawienia twego i wesprzyj mnie duchem ochoczym" (wersety 13,14).
SZUKANIE BOŻEGO CELU
Dawid zapłacił drogo za swój grzech, ale nie pozwolił, żeby to go zniszczyło. Kiedy wrócił do zdrowego rozsądku, wołał do Boga prosząc o przebaczenie i Bóg go chętnie przyjął; to jednak nie wymazało konsekwencji, jakie przyniósł jego grzech.
Gdybyśmy znali konsekwencje naszego grzechu przed poddaniem się pokusie, ilu z nas by zrobiło ten krok? Gdybyśmy tylko mogli zobaczyć wcześniej szkody jakie spowodują ostatecznie nasze grzechy.
Życie w Bożym błogosławieństwie wymaga tego, żebyśmy szukali Jego celu, jaki On przed nami stawia, patrząc w przyszłość i obliczając koszt każdej decyzji. Musimy mieć oczy skupione mocno na Jego drodze i iść nią wytrwale.

Nicky Cruz, znany na świecie ewangelista i płodny pisarz nawrócił się do Jezusa Chrystusa z życia przemocy i przestępstw, po spotkaniu Dawida Wilkersona w Nowym Jorku w roku 1958. Historia jego dramatycznego nawrócenia została opisana w książce Krzyż i Sztylet przez Dawida Wilkersona, a potem w jego własnej, najlepiej sprzedającej się książce Run Baby Run.(Polski tytuł: „Nicky Cruz Opowiada”).