środa, 20 sierpnia 2014

NADNATURALNE TRZĘSIENIE

Według Hebrajczyków, najważniejszym powodem dlaczego Jezus wyleje Swojego Ducha w tych ostatecznych dniach jest to, aby potrząsnąć domem Bożym. Wszystko, co jest nieświęte, nieczyste, albo z ciała, zostanie potrząśnięte, zmiecione.

Nasza misja otrzymuje rozrywające serce listy od wspaniałych świętych, którzy smucą się nad tym, co dzieje się w ich kościołach. Jest tam ustawiczne nawoływanie do „nowych rzeczy”, i codziennie są wprowadzane okropne rzeczy – cielesne manifestacje, głupie praktyki. Jedna osoba pisze, że każdy tydzień są organizowane koncerty rockowe w jego kościele, z aktorami, którzy wyglądają jak świeckie grupy pod inspiracją diabła. Inni znowu piszą o pustym, suchym, libedralnym kazaniu.

Mówię wam, że to wszystko się zmieni. Pan będzie przemawiał w potężny sposób i obnażał wszystko, co jest fałszywe. Jak dojdzie do tego trzęsienia i obnażania? Stanie się to poprzez człowieka – Jezusa! On obiecuje, że będzie mówił do wszystkich, którzy żyją w grzechu, nieposłuszeństwie i trzymają się rzeczy, które Jego Słowo potępia. I Jego głos będzie bardzo wyraźny.

Najpierw On będzie mówił łagodnie do każdego odstępcy, który zbłądził, mówiąc, „dlaczego nie słuchałeś Mojego wołania do powrotu? Dlaczego zamknąłeś uszy na Moje wołanie do pokuty i odnowienia? Przyjdź do Mnie teraz, zanim twoje życie zostanie potrząśnięte do fundamentu.”

Jezus będzie również przemawiał do bogobojnych mężczyzn i kobiet, którzy dążą do czystości i świętości. Nawet teraz On wzbudza ludzi, których serca otrzymały Jego potrząsające, przekonywujące słowo. Oni trwają w Panu – a On im da moc, aby mówili w Jego imieniu.

A więc jak Pan będzie mówił do ciebie? Czy przyjmujesz Jego potrząsające Słowo i pozwalasz mu działać w twoim sercu? Albo czy prowadzisz podwójne życie – nadal pogrążając się we wszeteczeństwie, cudzołóstwie, nienawiści, goryczy? Jeżeli mówisz: „Chrystus jest moim Panem”, a nadal masz ukryty grzech w twoim życiu, to na pewno usłyszysz, jak On powie, „Dlaczego nie wróciłeś do Mojej łaski? Dlaczego ciągle ją odrzucasz? Słyszałeś Moje wołanie miłości i zakosztowałeś Mojej miłości i pomimo tego nadal idziesz swoją drogą. Dlaczego?

A oto dobre wiadomości: To nadnaturalne trzęsienie – czyszczenie Domu Bożego, zarówno w narodzie i w kościele – przyniesie w rezultacie fundament niewzruszony. Ono wytworzy święty, oczyszczony kościół – chlubną resztkę świętych, którzy żyją w bojaźni Bożej i sprawiedliwości Chrystusa.

wtorek, 19 sierpnia 2014

BÓG LICZY

Wielu chrześcijan stało się bezpłodnymi od siedzenia w martwym kościele i słuchania pastora, który nie ma Bożego namaszczenia. W tym procesie stali się oni duchowo zagłodzeni, bez duchowego autorytetu. Rodziny cierpią; dzieci odchodzą do świata; małżeństwa się rozpadają. Dzisiaj w kościele rodzi się wielu Ismaelów. Ismael reprezentuje „ciało” i wielu chrześcijan jest związanych przez ciało, twierdząc, że są dziedzicami sprawiedliwości.

Bóg będzie oczyszczał i uzdrawiał dzieci według Swojego serca i dodawał ich do kościoła. „Raduj się niepłodna, która nie rodziłaś! Wykrzykuj radośnie i wesel się ty, która nie zaznałaś bólów, bo więcej dzieci ma porzucona niż ta, która ma męża - mówi Pan” (Izajasza 54:1). Bóg nie mówi tylko o opróżnianiu domu z Ismaela i oddawaniu tłumów dla sprawiedliwych. Jest to dużo głębsze niż tłumy, ilość i sukces i On będzie liczył, a nie człowiek. „Czy mam go uniewinnić mimo fałszywej wagi i mimo worka z oszukańczymi odważnikami?” (Micheasza 6:11).

„ Pan zapisze w księdze ludów: Oni się tu urodzili” (Psalm 87:6). Popatrz na jakieś większe zgromadzenie chrześcijan i oni tam mogą głośno śpiewać uwielbienie z podniesionymi rękami. Ale na Bogu nie robią wrażenia wielkie tłumy. Zespoły rockowe przyciągają wielkie tłumy, ale tam nie ma uwielbienia dla Boga. On wie kto jest święty i zna tych, którzy płaczą z powodu grzechu.

To ostatnie przebudzenie przyjdzie gdyż Bóg ulituje się nad Swoim Imieniem. On uświęci Swoje Imię przed całym światem. Pozwólcie, że podzielę się z wami wielkim proroctwem z Księgi Ezechiela. „ Wtedy żal mi było mojego świętego imienia, które znieważył dom izraelski wśród ludów, do których przybył. Dlatego tak powiedz domowi izraelskiemu: Tak mówi Wszechmocny Pan: Ja działam nie ze względu na was, domu izraelski, lecz ze względu na moje święte imię, które znieważyliście wśród ludów, do których przybyliście.
Dlatego uświęcę wielkie moje imię, znieważone wśród narodów, bo znieważyliście je wśród nich; i poznają ludy, że Ja jestem Pan - mówi Wszechmocny Pan - gdy na ich oczach okażę się święty wśród was” (Ezechiela 36:21-23).

poniedziałek, 18 sierpnia 2014

DOKOŃCZYCIEL NASZEJ WIARY by Gary Wilkerson

„Jezus, sprawca i dokończyciel naszej wiary” (Hebr. 12:2). Jest wiele rzeczy, co do których mam szczerą nadzieję, ale niektóre nie są inicjowane przez Boga. Na przykład, mam nadzieję z całego serca, że nasz kościół w Colorado Springs będzie oglądał to, jak tysiące ludzi przyjdą do Chrystusa w następnych dekadach. Bóg mi tego nie obiecał, ale ja nadal mam nadzieję i modlę się, aby On przyprowadzał zgubionych w Swoje kochające ramiona.

Wszyscy musimy być ostrożni, aby nie brać naszych nadziei za obietnice. Możemy być pewni tylko, że coś jest obietnicą, kiedy Bóg to potwierdzi poprzez Pismo, modlitwę i czasami innych chrześcijan.

Możemy słyszeć głos naszych własnych ambicji i pragnień i pomylić je z Bożym głosem. Możemy mieć nadzieję na jakieś rzeczy, włączając w to dobre rzeczy, ale pomimo tego, jak pisze Jakub, Bóg nie da nam tego, o co prosimy, gdyż zrodziło się to z naszych własnych wysiłków i ciała.

Natomiast Bóg doskonali naszą wiarę poprzez odrzucenie tych rzeczy. Mówiąc jako człowiek w średnim wieku, tak bardzo się cieszę, że Pan to robi. W wieku trzydziestu lat chciałem wiele rzeczy i cieszę się, że On mi ich nie dał. W Swojej łasce Bóg widział czego potrzebuję i nie pozwolił na rzeczy, których chciałem. Poprzez doskonalenie naszej wiary, pragnienia, które On inicjuje – te rzeczy zrodzone z Niego, a nie z nas – zaczynają wzrastać w naszych sercach.

„Wiara jest pewnością, że to czego się spodziewamy, rzeczywiście się stanie” (11:1). Kiedy Bóg oczyszcza naszą wiarę, buduje naszą ufność. Wzrastamy w poznawaniu i mówimy, „Ach tak, to jest Słowo od Pana, a tamto nie. On mi potwierdza Swoje obietnice – poprzez Pismo, modlitwę i świadectwa braci i sióstr. „Wiara zaczyna wyrównywać sprawy w nas i jak mówi Hebr.11:1, mamy ufność, że to czego się spodziewamy, naprawdę się stanie.”

Ten rodzaj wiary był doskonalony w tych, którzy są zapisani na liście Bohaterów Wiary (zobacz Hebr. 11). Według tego rozdziału, Bóg przyjął Abla nie z powodu jego godnej ofiary czci, ale z powodu jego wiary. Noe nie był polecany za to, że był kaznodzieją sprawiedliwości, ale z powodu wiary. Podobnie Mojżesz nie był chwalony za to, że był odważnym wybawcą, ale z powodu wiary.