środa, 31 października 2012

JEGO MOC DO WYBAWIENIA

Armia Asyryjska otoczyła Jerozolimę. W tym momencie król Hiskiasz postanowił, „Tym razem nie będziemy się opierać na ramieniu ludzkim. Zrobimy wszystko po Bożemu!”

Król uniżył się i szukał Boga w modlitwie: „A gdy to usłyszał król Hiskiasz, rozdarł swoje szaty i oblókłszy się w wór, wszedł do przybytku Pana” (Izajasz 37:1).Hiskiasz wyznał, „Panie, sam nie mogę dać Ci nic, prócz mojej wiary. Jestem bezsilny, by walczyć z Sancherybem. Jesteśmy otoczeni przez wrogów. Proszę, pokaż nam Twoje wyjście!”

Hiskiasz wiedział, że Izajasz będzie miał słowo rady od Boga, dlatego tym razem wysłał swojego posłańca do proroka. Ci ludzie powiedzieli do Izajasza, „Dzieci są bliskie narodzenia, a nie ma siły, aby je porodzić” (w. 3). Innymi słowy: Tym razem chcemy zrobić wszystko na sposób Boży, ale nie mamy już siły. Co mamy robić?”

Izajasz miał słowo od Boga dla nich: „Nie bój się tych słów, które słyszałeś….Ja sprawię, że padnie od miecza we własnej ziemi” (w. 6-7). Bóg mówił, „Twój wróg jest moim wrogiem, ponieważ powierzyłeś Mnie tą walkę! Jeżeli ktoś mówi coś przeciwko tobie, rani cię lub poniża, to jest to atak na Mnie. Ja zrobię porządek z tym wrogiem, czy to ludzkim, czy demonicznym.”

„Nie wkroczy on do tego miasta ani nie wypuści tam strzały, ani nie wystąpi przeciwko niemu z tarczą, ani nie usypie przeciwko niemu szańca” (w. 33). Bóg mówi, „Inni wokół ciebie mogą padać, ale to nic nie znaczy. Ty chodzisz ze Mną w przymierzu i Ja obiecałem, że będę walczył z każdym, kto wystąpi przeciwko tobie.”

Jaki wspaniały obraz Jego mocy, która wyzwoli nas od wszystkich wrogów dał Bóg. Nieprzyjaciel może wypuszczać na nas ogniste strzały, ale one nas nie dosięgną. Szatan może nas hałaśliwie atakować potężną armią pokus, ale w końcu się odwróci i ucieknie. Bóg oświadczył, „Ja obronię każde Moje dziecko, które wierzy we Mnie na tyle, by odłożyć swój własny miecz.”

wtorek, 30 października 2012

BIADA TYM, KTÓRZY WRACAJĄ DO EGIPTU

„Biada tym, którzy zstępują do Egiptu po pomoc, polegają na koniach i ufność pokładają w wozach wojennych, że liczne, i w jeźdźcach, że bardzo silni, lecz nie patrzą na Świętego Izraelskiego i nie szukają Pana” (Izajasz 31:1).

Prorok Izajasz ostrzegał Izrael, że nie ma dla nich szans na zwycięstwo, jeżeli próbują walczyć z wrogiem w swojej własnej sile. Izajasz 31 maluje doskonały obraz niepowodzenia, jeżeli próbujemy walczyć z wrogiem według naszych ludzkich możliwości. Ja wierzę, że ten rozdział jest typem i cieniem bezużyteczności naszych usiłowań, by pokonać pożądliwości i atakujące nas grzechy, polegając na ludzkich pomysłach i ludzkiej pomocy. W czasie, kiedy Izajasz pisał to ostrzeżenie, król Sancheryb i armia Asyryjska już maszerowała przez ziemię Judy. Zdobyli już większość miast i teraz chcą zdobyć Jerozolimę. W hebrajskim słowo Sancheryb oznacza „człowiek, któremu się powiedzie”, a Asyria oznacza „pomnażanie grzechu”. Jeżeli zestawimy te dwa słowa razem, mamy obraz grzesznego wroga, który odnosi sukcesy w walce z ludem Bożym.

Rzeczywiście Asyria reprezentuje każdego demonicznego i pożądliwego ducha, który nas atakuje, a Sancheryb jest diabłem, przekonanym, że uda mu się pokonać nas i doprowadzić do rozpaczy. Ja wierzę, że Bóg chce nam pokazać w tym rozdziale, jak diabeł i jego demoniczne hordy kierują fale pokus przeciwko kościołowi, ze zwiększoną intensywnością i osiągają sukcesy.

Ten rozdział jest również przykładem, jak w czasach ostatecznych grzech się rozmnoży. Pismo Święte mówi, że społeczeństwo będzie coraz gorsze (patrz 2 Tym. 3:13), a kościół będzie zalewany zwiedzeniami i doktrynami demonicznymi. Wierzę że już to oglądamy. Hordy demoniczne opanowały media i każdą formę technologii, zalewając naszą kulturę zmysłowością, nagością i wszelkiego rodzaju perwersjami. Tak, jak czytamy w Objawieniu 12:15, szatan „wypuścił ze swojej paszczy powódź, by porwać kobietę.”

poniedziałek, 29 października 2012

TERAZ JEST NOWE PRZYMIERZE by Gary Wilkerson

„Lecz gdy Chrystus złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej, oczekując teraz, aż nieprzyjaciele jego położeni będą jako podnóżek stóp jego. Albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni” (Hebr. 10:12-14).

Co za ofiara! Teraz Bóg mówi, że to przymierze nie jest takie, jakie zawarł przez aniołów. Nie jest takie, jakie zawarł z Adamem – bo Adam zawiódł. Nie jest też takie, jak przymierze obrzezki – bo naród izraelski zawiódł. Nie jest takie, jak przymierze zawarte z Mojżeszem przez Zakon odnośnie ofiar składanych przez najwyższego kapłana. Bóg mówi, że to jest nowe przymierze zawarte przez Jego Syna Jezusa Chrystusa. Jest to przymierze lepsze i doskonalsze, przymierze święte. To przymierze Chrystusa, dające nowe życie, nowe stworzenie. On usuwa stare i czyni wszystko nowe.

To nie jest przymierze oparte na naszych uczynkach. Nie jest to partnerstwo z Bogiem. Bóg nie postępuje z Jego ludem na zasadzie obopólnie ustalanych zasad. Bóg nie mówi, „Ja zrobię to, jeżeli wy dokonacie tego.” Zamiast tego Bóg powiedział, „Czy macie już dość tego starego przymierza? Czy już macie dość ciągłych upadków? Czy jesteście już zmęczeni ciągłym próbowaniem o własnych siłach moralnych, by udowodnić, jak jesteście świętymi przed Bogiem? Czy macie już dość prób, by zrównać się z Bogiem, tak, jakby Bóg mógł przedstawić Swoją ofertę ustępstw i negocjować z wami, byście wreszcie mogli być na takim samym poziomie?

Słowo mówi, że każde przymierze, które Bóg zawarł dawno temu, miało jeden cel – by pokazać, że nie jesteśmy w stanie w naszej moralnej strukturze dotrzymać przymierza na równi z Bogiem. (Hebr. 1:1) Wreszcie dochodzimy do miejsca – tak, jak Bóg to czyni w zakonie, nawet w czasach Nowego Testamentu – kiedy mówimy, „Sam tego nie potrafię. Nic, co mogę przynieść Tobie Panie nie pomoże, jeżeli Ty nie weźmiesz obydwóch stron tego przymierza, części Twojej i mojej. Jeżeli Ty nie wypełnisz Twojej części i mojej części za mnie, nie ostoję się.”

Teraz jest nowe przymierze.

piątek, 26 października 2012

BOŻA OCHRANIAJĄCA MOC

Izajasz używa obrazu ptaków, żeby zilustrować Bożą moc ochraniającą dla Jego ludu: „Obroni Pan Zastępów Jeruzalem, tak jak ptaki latające nad gniazdem, ochroni i wyratuje, zachowa i wybawi” (Izajasz 31:5). Hebrajskie znaczenie tego wersetu jest takie: „Tak jak kwoka rozciąga swoje skrzydła nad swoimi młodymi, tak Jahwe, Bóg zastępów rozpościera Swoje skrzydła nad Jerozolimą.

Bóg mówił do Izraela: „Jeżeli chcecie być ochronieni przed atakami wroga, to skryjcie się pod Moje skrzydła. Ja was uczynię bezpiecznymi, przykryję was tak jak kwoka przykrywa swoje kurczęta. Nie musicie już żyć w strachu przed waszymi wrogami!”

Pozwól, że zadam ci pytanie: „Czy przeżywasz obecnie wielką walkę? Czy stawiasz czoła nieprzyjacielowi, który jest dla ciebie zbyt silny? Jeżeli tak, to jak się spodziewasz, że pozostaniesz czysty, wierny, podobny do Chrystusa, kiedy inni wokoło ciebie upadają? Jak odniesiesz zwycięstwo nad twoimi pożądliwościami i pokusami, kiedy szatan przychodzi do ciebie jak lew ryczący?

Bóg prosi po prostu, żebyś odłożył swój miecz i zaufał Jemu, że On weźmie Swój miecz za ciebie. On chce, żebyś doszedł do takiego punktu, gdzie powiesz, „Panie, wiem, że to nie jest już moja walka. Ja tyle razy zawiodłem. Teraz przychodzę do Ciebie w prostej wierze. Pomóż mi, Boże.”

Pan ciebie namawia: „Przylgnij do Mnie w twojej bitwie. Twoje zwycięstwo jest tylko sprawą wiary w Moją moc i gotowość, aby ciebie wyrwać. Kiedy wróg ciebie otacza, przyjdź do Mnie i wylej swoją duszę. Szukaj Mnie całym sercem, a Ja będę walczył za ciebie.”

Bitwa nigdy nie jest nasza. To jest zawsze bitwa Pana.

„Piórami swymi okryje cię i pod skrzydłami jego znajdziesz schronienie. Wierność jego jest tarczą i puklerzem. Nie ulękniesz się strachu nocnego, ani strzały lecącej za dnia” (Psalm 91:4-5).

czwartek, 25 października 2012

NIE SIŁĄ

Wielu chrześcijan obecnie szybko zwraca się do rzeczy wymyślonych przez ludzi, chcąc osiągnąć zwycięstwo nad ciałem tak, jak to robił Izrael. Jednym w wymownych przykładów jest wielka ilość książek jak sobie sam pomóc, jakie znajdują się na półkach księgarni chrześcijańskich. Dosłownie tysiące książek obiecują pewne sposoby poprawy, uspokojenia i ujarzmienia naszego ciała. Rzeczywiście, gdziekolwiek się zwrócimy, mamy oferty cielesnych opcji dla wszystkich naszych potrzeb. Kościoły obiecują namaszczone nabożeństwa przebudzeniowe, gdzie zostaną zaspokojone wszystkie nasze potrzeby poprzez modlitwę czy dotyk. Ewangeliści oferują natychmiastowe uwolnienie, natychmiastowe uzdrowienie, natychmiastowe słowo od Boga.

Prawda jest taka, że Bóg dał Izraelowi opcje wyboru Jego, albo ciała w ich sytuacji. Powiedział: „Możecie postępować według własnej woli. Możecie zagłębiać się w wewnętrznego człowieka, studiować swoje książki, planować swoje strategie, robić wszystko co potraficie. Ale będziecie nadal polegać na swoich możliwościach. Żaden z waszych wysiłków nie zapewni wam ani chwili zwycięstwa.”

Czy więcej studiuję Boże Słowo, tym wyraźniej to widzę: Wszelkie ludzkie wysiłki zmierzające do wybawienia z grzechu są skazane na niepowodzenie. Bóg pozwoli nam przechodzić przez jeden uciska za drugim dotąd, aż będziemy zupełnie przekonani, że musimy umrzeć dla wszystkich wysiłków ciała.

Kiedy Izrael próbował pokonać swojego potężnego wroga ludzką siłą, Bóg natychmiast unicestwiał ich wysiłki: „ potknie się obrońca i upadnie broniony, i wszyscy razem zginą” (Izajasz 31:3). Boże Słowo mówi bardzo zrozumiałym językiem, że każde zwycięstwo zależy tylko od Niego. Tylko On ma moc, aby nas wybawić od naszych wrogów.

Możesz mieć nabożną wolę, solidne moralne pochodzenie, nieskażony umysł. Właściwie możesz być jednym z najczystszych ludzi jacy chodzą po ziemi, ale Biblia mówi, że żaden z twoich ludzkich darów czy zdolności nie zwycięży diabła. W swoich własnych siłach zawsze zawiedziesz.

Jeżeli jesteś w środku wielkiej walki, to musisz nauczyć się słowa jakie Bóg dał Zachariaszowi: „Nie dzięki mocy ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu Duchowi to się stanie - mówi Pan Zastępów” (Zachariasza 4:6).

środa, 24 października 2012

ZNAJDOWANIE KLUCZY DO ZWYCIĘSTWA

Kiedy studiowałem Nowe Przymierze, to jego chwalebna prawda wyskakiwała z Bożego postępowania z Izraelem w Starym Testamencie. „ A to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu i jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków” (1 Kor. 10:11). Miałem takie odczucie, że Pan mnie pyta, „Dawidzie, czy chcesz mieć klucze do zwycięstwa? Czy chcesz wiedzieć jak pokonać grzech, ciało i diabła? Czy chcesz wiedzieć jak prowadzić walkę z nieprzyjacielem? To idź do Mojego Starego Testamentu i nauczysz się z opisanych tam przykładów. Ja je zapisałem wszystkie dla was, abyście się mogli nauczyć lekcji pobożności.”

W noc Paschy ani jeden Izraelita nie był w niebezpieczeństwie ze strony anioła śmierci, który przechodził przez Egipt. Każdy mężczyzna, kobieta i dziecko Boże odpoczywało bezpiecznie pod przykryciem krwi, którą były pokropione odrzwia i nadproża ich domów (2 Mojż. 12). Ten obraz bezpieczeństwa reprezentuje ochraniającą moc krwi naszego Pana nad Jego dziećmi dzisiaj. Jako chrześcijanie mamy być ludźmi wierzącymi, ufającymi, którzy są pokropieni krwią Chrystusa na odrzwiach swoich serc.

Zaufanie Izraelitów do krwi zabitego baranka spełniało wiele rzeczy w życiu tych ludzi. Ono nie tylko ich chroniło przed aniołem śmierci, ale również wyprowadziło ich z Egiptu i wyzwoliło z niewoli Faraona. Ale byli też inni wrogowie, od których Izrael potrzebował uwolnienia. Podobnie dzisiaj, nasze zaufanie w krwi Chrystusa daje o wiele więcej niż tylko zbawienie na wieki. Ono również obejmuje poleganie na Bożej mocy do ratowania nas z każdej warowni wroga.

Proszę nie zrozumcie mnie źle. Jeżeli jesteś zbawiony – żyjesz pod przykryciem krwi Chrystusa, zabezpieczony przez wiarę w Jego dzieło na krzyżu dla ciebie – to jest absolutnie wspaniałe. Ale co z twoją trwającą walką z mocą grzechu, która się odgrywa w tobie? Co z nałogiem, który cię trzyma? Jaką moc masz, aby walczyć z tymi wrogami twojej duszy?

Fakt jest taki, że nawet jeżeli zostaliśmy zbawieni i zabezpieczeni przez krew Chrystusa, to nadal jesteśmy zaangażowani w walkę z otaczającymi nas zwierzchnościami, mocami szatana i warowniami demonicznymi. Musimy brać moc, która jest dla nas dostępna poprzez Boże Nowe Przymierze, ale ta moc przychodzi tylko przez wiarę!

wtorek, 23 października 2012

NOWY CZŁOWIEK

Boże Nowe Przymierze z nami można podsumować jednym potężnym stwierdzeniem. Jest to Jego nieodwracalna obietnica, że wyrwie Swój lud spod panowania grzechu – poprzez moc Ducha Świętego.

Nowe Przymierze rozprawia się z naszymi wszystkimi cherlawymi wysiłkami, aby podobać się Bogu poprzez nasze ciało. Jest to koniec wszelkich naszych wysiłków, aby pokonać grzech, czy to poprzez determinację, siłę, rozumowanie i wszelkie inne uczynki ciała. Krótko mówiąc, Boże Nowe Przymierze zdejmuje z nas presję i kładzie to wszystko na Niego.

Poprzez to przymierze Pan mówi, „Ja już nie będę ciebie prosił, żebyś przyniósł mi bogobojne serce. Zamiast tego, Ja usunę twoje kamienne serce i dam ci nowe serce, takie, które pragnie Mnie. Ja sprawię, że będziesz chciał i czynił to co się Mnie podoba, poprzez moc Mojego Ducha” (zobacz Ezechiela 11:19-20).

Prosto mówiąc, Nowe Przymierze jest to koniec w nas człowieka „Ja mogę”, który mówi „wszystko mogę w swojej własnej sile. Jeżeli tylko poświęcę dostateczny czas na modlitwę i rozważanie Biblii, jeżeli tylko przemyślę swoje problemy, to potrafię dokonać zmian w swoim życiu.”

Boże Nowe Przymierze mówi „żegnaj” temu staremu „ja mogę” i wprowadza „nowego człowieka”, który mówi: „Ja nic nie mogę w swojej sile, ale wszystko mogę poprzez moc
Ducha Świętego.”

Jedną z najważniejszych rzeczy jakich się nauczyłem z mojego studium Nowego Przymierza jest to, że jest to sekret posiadania zwycięskiego życia w dniach ostatecznych. Kiedy przybliża się czas powrotu Chrystusa, diabeł będzie uwalniał dzikie demoniczne moce przeciwko dzieciom Bożym w takim stopniu jakiego jeszcze świat nie widział.

Widzimy że to się już dzieje w kościele. Szatan wprowadził do Domu Bożego podstępne kłamstwa, fałszywe nauki, nauki demoniczne. Niestety nieugruntowani chrześcijanie to połykają. Niezliczone zwiedzenia i herezje przechodzą przez kościół i dlatego pytam: „Jak będą mogli się ostać wierzący w takich czasach?

Pan odpowiada nam poprzez obietnicę, że On sam się tym zajmie. Zapewnia nas: „Nie bój się, Ja wezmę tę sprawę w Swoje ręce i dam ci moc abyś się przeciwstawił każdej zniewadze ze strony wroga, poprzez to Nowe Przymierze z tobą.”

poniedziałek, 22 października 2012

JA BĘDĘ ICH BOGIEM by Gary Wilkerson

„ I będą moim ludem, a Ja będę ich Bogiem. I dam im jedno serce, i wskażę jedną drogę, aby się mnie bali po wszystkie dni dla dobra ich samych i ich dzieci po nich. I zawrę z nimi wieczne przymierze, że się od nich nie odwrócę i nie przestanę im dobrze czynić; a w ich serce włożę bojaźń przede mną, aby ode mnie nie odstąpili. I będę się radował z nich, i dobrze im czynił; na stałe osadzę ich w tej ziemi, z całego serca i z całej duszy” (Jeremiasza 32:38-41).

Czy pamiętasz jak podniosłeś rękę w trzeciej klasie i zapytałeś: „Nauczycielu, czy mogę iść do ubikacji?” Co odpowiedział nauczyciel?

„Oczywiście, że możesz, ale poprawnie należało zapytać, czy WOLNO MI pójść do ubikacji?”

W tym wersecie Bóg używa słów, „Nie wolno.” Jest to zdanie oznajmujące: „Nie wolno ci tego czynić!” Mówi On tak, „Włożę Moje Prawo w was, abyście nie mogli zerwać ze Mną przymierza.”

Mnie się to bardzo podoba, że On nazywa to wiecznym przymierzem. Gdybym mógł włożyć jedną rzecz do waszego życia, było by to poselstwo o zrozumieniu, chodzeniu w Nim i radowaniu się realnością, że Boże przymierze z nami jest przymierzem wiecznym.

Czy to Nowe Przymierze może zostać złamane? Bóg mówi przez proroka Jeremiasza: „ Tak mówi Pan, który ustanowił słońce, by świeciło w dzień, który wyznaczył księżyc i gwiazdy, by świeciły w nocy, który wzburza morze tak, że szumią jego fale, Pan Zastępów jego imię: Jeżeli by te prawa miały się zachwiać przede mną - mówi Pan - to i ród Izraela przestałby być ludem przede mną przez wszystkie dni” (Jeremiasza 31:35-36).

Kiedy to Nowe Przymierze zostanie złamane? Kiedy gwiazdy przestaną świecić, kiedy nie będzie już słońca i kiedy człowiek będzie mógł pójść do głębi jądra ziemi i zmierzyć gwiazdy i wszechświat. Dlatego Bóg mówi, „To Nowe Przymierze jest przymierzem wiecznym!”

piątek, 19 października 2012

ŻNIWO DUCHA

„Czy ten, który daje wam Ducha i dokonuje wśród was cudów, czyni to na podstawie uczynków zakonu, czy na podstawie słuchania z wiarą?” (Gal. 3:5).

Paweł mówi, że Bóg daje Ducha Świętego pod miarą, ale nie według naszych uczynków, a według wiary w Niego.

Jezus był jedyną osobą, która miała Ducha Świętego bez miary. Było też wielu mężczyzn i kobiet w historii, którzy mieli wielką miarę Ducha. Tacy wierzący zawsze wiedzieli, że nie muszą płakać nad zgubionym i zepsutym światem, ponieważ to Duch Święty płakał w nich.

Naszym zadaniem jest modlić się: „Duchu Święty, Ty znasz wszystkich w mojej strefie wpływów, którzy są osądzani, bo to Ty ich przekonujesz. Ty widzisz każdą łzę, którą ronią w ciszy nocy i Ty znasz każdego, kto desperacko woła o pomoc. Ja jestem Twoim narzędziem. Namaść mnie i prowadź mnie do tych, których Ty przygotowałeś.”

Bóg chce dać nam moc w jednym celu – by posłać nas na ulice, pełnych Jego Słowa i prowadzonych przez Jego Ducha. On chce, byśmy mogli mówić słowami przekonującymi i przeszywającymi, które mają ogień Ducha.

Czy coś dotyka twoją duszę w sprawie zgubionych? Czy masz ten ciężar na sercu odnośnie twojej strefy wpływów? Albo czy skupiasz się tylko na swoich potrzebach? Jeżeli nie znasz serca Chrystusa i nie masz Jego ciężaru, nie możesz oczekiwać, że On cię użyje.

Dla wielu chrześcijan dzieło wieczności może nie być w dalekim kraju, ale będzie dotyczyć rodziny, przyjaciół i współpracowników. Ale wymagania są takie same. By zdobywać zgubionych, musimy prosić Pana, by On ich przekonywał, a nasze serca przygotował słowem we właściwym czasie

Pość i módl się, a potem proś Ducha Świętego, by prowadził cię do tych, których On przekonał i przygotował na słuchanie Jego Słowa. Potem zaufaj Jego prowadzeniu i mocy, że będzie czynił cuda!