SYMBOLE DUCHA ŚWIĘTEGO - Jim Cymbala

Biblia ma kilka symboli dla Ducha Świętego. Jednym jest wiatr, co w oryginale greckim w Nowym Testamencie jest tym samym słowem co tchnienie. Wiatr pomaga nam wyobrazić sobie niewidzialne i tajemnicze działanie Ducha (zobacz Jana 3:8).
Gołębica symbolizuje Ducha podczas chrztu Jezusa. " I zaraz, kiedy Jezus wychodził z wody, ujrzał rozstępujące się niebiosa i Ducha nań zstępującego jako gołębica" (Marka 1:10). Duch Święty jest mocny, ale przy tym dziwnie łagodny i wrażliwy w postępowaniu z nami. Możemy Go również łatwo zasmucić.
Olej jest symbolem często używanym dla Ducha Świętego w Starym Testamencie. Namaszczenie Duchem Świętym jest porównane z olejem, który był wylewany prawie na wszystko w przybytku. Kiedy był on zbudowany jako miejsce czci dla Boga, to nie tylko przedmioty w świątyni były namaszczane olejem, ale również kapłani. Później starsi pierwszego kościoła mieli polecenie, żeby modlić się za chorymi i namaszczać ich olejem, jako symbol Ducha Świętego (Jakuba 5:14).
Ogień jest jednym z moich ulubionych symboli Ducha Świętego. Jest używany do reprezentowania mocy i obecności Bożej. Kiedy pojawił się na scenie przed Jezusem Jan Chrzciciel, powiedział on, ja was chrzczę wodą. Ale za mną idzie Ten, który jest mocniejszy niż ja . . . On was będzie chrzcił Duchem Świętym i ogniem(Łukasza 3:16, dodane podkreślenie).

Jim Cymbala założył Brooklyn Tabernacle z mniej niż dwudziestu członkami w małym, zaniedbanym budynku w trudnej części miasta. Urodzony w Brooklynie, jest od wielu lat przyjacielem Dawida i Garego Wilkersonów.