BÓG MYŚLI O TOBIE

Mam krótkie przesłanie dla tych, którzy przeżywają bolesne, porażające sytuacje. Nie mówię do tych, którzy teraz cieszą się czasem odpocznienia od cierpienia, którzy nie przeżywają żadnego bólu czy smutku. Dzięki Bogu za te chwile spokojnego odpocznienia.
Ja raczej otrzymuję wiele listów od cennych naśladowców Jezusa, którzy żyją z niesamowitym wewnętrznym smutkiem i w kryzysowych sytuacjach: rozwód, dzieci uzależnione narkotyków, albo w więzieniu, śmierć współmałżonka. Kobieta gorąco kochająca Pana opłakuje śmierć swoich dzieci, które udusiły się w pożarze. Pastor płacze z powodu swojej żony, która go zostawiła z dziećmi dla lesbijki. 
Mam przesłanie dla was, bogobojni ludzie, którzy cierpicie. W Psalmie 40 Dawid wołał: "Spadły na mnie bowiem rozliczne nieszczęścia; . . . O Panie, zechciej mnie wybawić, Panie, pośpiesz mi na pomoc" (Psalm 40:13-14).  Niech zaś radują się Tobą i cieszą wszyscy, co Cię szukają.. . .  Ja jestem wprawdzie poniżony i biedny, lecz Pan ma nade mną pieczę. Ty jesteś dla mnie pomocą i wybawieniem, Boże mój, przyjdź i nie zwlekaj" (40:17-18).
Bardzo mnie pocieszyła i ubłogosławiła ta ostatnia linijka w wersecie 18: "Pan myśli o mnie." Wyobraźcie to sobie! Pan, który wszystko stworzył, Bóg wszechświata, myśli o mnie.  Nawet teraz w twojej godzinie potrzeby On myśli o tobie.
Kiedy Izrael był w niewoli Babilońskiej, opłakiwał utratę domów i rodzin, Bóg posłał do nich słowo przez Jeremiasza: "Gdyż Ja znam myśli, które myślę o was, mówi Pan, myśli o pokoju, a nie utrapieniu, żeby wam dać przyszłość i nadzieję" (Jeremiasza 29:11). Bóg powiedział do Swojego ludu, "Wasza udręka się skończy. Ja mam tylko dobre myśli o miłości do was, jeżeli będziecie Mnie szukać całym sercem, to znajdziecie Mnie."
Wylej swoje serce przed Panem. On myśli o tobie!