WYLEWANIE SERCA

Następujące słowo, które dał mi Duch Święty, jest dla tych, którzy potrzebują odpowiedzi na modlitwę, którzy potrzebują pomocy w kłopotach i którzy są gotowi i ochotni, by poruszyć serce Boga zgodnie z Jego Słowem.
Uchwyć się obietnicy przymierza z Psalmu 46:2: „Bóg jest ucieczką i siłą naszą, Pomocą w utrapieniach najpewniejszą.”
Zwrot najpewniejszą oznacza „zawsze obecną, natychmiast dostępną.” Wiara musi polegać na pewności, że Duch Boży przebywa w nas każdej godziny dnia i nocy, stale. Ponieważ On zamieszkał w nas, to słucha każdej naszej modlitewnej myśli i wołania. Możemy być pewni, że jeżeli On nas słyszy, to spełni nasze prośby. Rzeczywiście Duch Święty poruszy niebo i ziemię dla dziecka Bożego, które poświęci czas na wylanie swojego serca przed Ojcem.
Wierz i czytaj Psalm 62:5-7. To jest modlitwa Dawida, która dotykała serca Bożego. Dawid w gruncie rzeczy powiedział, „Oczekuj tylko na Boga! Nie oczekuj pomocy z żadnego innego źródła. Tylko On musi być twoim zaopatrzeniem, twoją jedyną nadzieją i obroną. Tylko On może dać ci siłę, byś wytrwał, aż przyjdzie odpowiedź.
To jest sedno wszystkiego, tajemnica usilnej modlitwy, której nauczył się każdy święty w historii: wylewanie serca przed Panem. „Ufaj mu, narodzie, w każdym czasie, Wylewajcie przed nim serca wasze: Bóg jest ucieczką naszą!” (Psalm 62:9). Przykładem dla nas jest Hanna. Zdesperowana, pragnęła mieć dziecko i „wylewała” swoją duszę przed Panem (patrz 1 Sam 1:15). I pismo mówi, „A nie wyglądała już na przygnębioną” (1:18).