DLACZEGO JESTEŚMY BŁOGOSŁAWIENI? - Gary Wilkerson

Bóg chce cię błogosławić. On chce ubogacać twoje życie, twoje małżeństwo i twoje życie duchowe. Chce dać ci mądrość, zrozumienie i rozsądek, by twoje decyzje prowadziły do błogosławieństwa w twoim życiu.
Kiedy otrzymujemy błogosławieństwa Boże, musimy uważać, by nie zmieniać ich w coś samolubnego.
Łukasz 12:16 mówi nam o człowieku, który był błogosławiony. „I [Jezus] powiedział im podobieństwo: Pewnemu bogaczowi pole obfity plon przyniosło.”
Bóg jest hojny i chce wylewać dary na Swoje dzieci. Jednak ta historia szybko przybrała niewłaściwy obrót, ponieważ ten człowiek „Rozważał w sobie: Co mam uczynić, skoro nie mam już gdzie gromadzić plonów moich?” (w 17).
Czyje to były plony? Wszystko należy do Boga, więc ten człowiek pokazał swoją samolubną naturę. Zaczął widzieć wszystkie swoje talenty, swoje relacje, wszystkie swoje dary od Boga jako coś, co może użyć dla swojej korzyści. Ten egoizm zaczął przesiąkać każdą nitkę jego osoby.
„I rzekł: Uczynię tak: Zburzę moje stodoły, a większe zbuduję i zgromadzę tam wszystko zboże swoje i dobra swoje. I powiem do duszy swojej: Duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat; odpocznij, jedz, pij, wesel się” (w 18-19).
Bóg chce błogosławić Swoje dzieci, ale zainteresowany jest tym, co ty zrobisz z tymi błogosławieństwami. Jaki jest cel tego błogosławieństwa? Czy po to, byś mógł gromadzić dla siebie i otoczyć się doskonałym kokonem wygody, której zawsze pragnąłeś? Nie! Jak widzimy od samego początku Jego przymierza z człowiekiem, jesteś błogosławiony, by być błogosławieństwem dla innych!