SCHRONIENIE W CZASIE KŁOPOTU

Szczerzy chrześcijanie pytali mnie, "Komu mamy wierzyć? Czytałem wiele opracowań wielu kaznodziejów przez wiele lat, którzy byli przekonani, że koniec jest już bardzo blisko. Ale ciągle się to nie sprawdzało. Myślę, że niektórzy po prostu chcieli sprzedawać swoje książki, a inni naprawdę myśleli, że Bóg im mówił, że nadchodzi koniec."
Czasami byłem całkiem złamany przed Bogiem i głośno wołałem, "Panie, przez wiele lat głosiłem, że sąd jest już u drzwi. Przekazywałem ostrzeżenia na temat kryzysu ekonomicznego, a widzę tylko, że dzieje się coś odwrotnego. Widzę, że Ameryka ma się dobrze i cieszy się powodzeniem, kiedy zabija niemowlęta w łonie, zsuwa się w głębiny brudu i wyrzuca Ciebie z każdej instytucji. Jak długo jeszcze, Panie?"
Jeremiasz spędził całe lata wiernie prorokując o wydarzeniach, które się jeszcze nie wypełniły. Wołał, " Namówiłeś mnie, Panie, i dałem się namówić; pochwyciłeś mnie i przemogłeś. Stałem się pośmiewiskiem na co dzień, każdy szydzi ze mnie. Gdyż ilekroć przemawiam, muszę krzyczeć i wołać: Gwałt i zniszczenie! I tak słowo Pana stało mi się hańbą i pośmiewiskiem na co dzień" (Jeremiasza 20:7-8).
Ale Jeremiasz nie mógł przestać ostrzegać Boży lud. Chociaż jego proroctwa wydawały się być nieuzasadnione, on jednak nadal prorokował. Ja odczuwam taki sam ogień w mojej duszy, jaki odczuwał Jeremiasz i jestem przekonany bardziej niż kiedykolwiek, że Bóg "zwrócił Swoją twarz" przeciwko temu narodowi z powodu przelewu krwi i arogancji w stosunku do Niego i Jego sąd się zbliża!
Z drugiej strony dziękuję Bogu za wiele obietnic w Jego Słowie, że będzie ochraniał i błogosławił Swój lud w czasie i poprzez wszystkie burze. Boży lud, który się modli, nie musi się bać, ani nie powinniśmy się martwić czy smucić.
"Pan stanie się schronieniem uciśnionemu, Schronieniem w czasie niedoli. Ufać będą tobie ci, którzy znają imię twoje, bo nie opuszczasz, Panie, tych, którzy cię szukają" (Psalm 9:10-11).