CZYŚCI I BEZ NAGANY

Ja wierzę, że każdy epizod czy historia w Starym Testamencie są pełne prawdy dla wierzących w Nowym Testamencie. Kiedykolwiek mam trudności ze zrozumieniem prawdy w Nowym Testamencie, to wracam do jej odbicia w Starym Testamencie. Jeden z takich przykładów dotyczy Mojżesza przy płonącym krzaku. Ja wierzę, że ta niesamowita historia jest pełna wielkiej Nowotestamentowej prawdy dotyczącej uświęcenia.
Samotny na Górze Horeb Mojżesz pilnował owiec swojego teścia, kiedy nagle jego uwagę przykuł dziwny widok. Pobliski krzak palił się jasno - ale się nie spalał!
"Powiedział sobie Mojżesz: Muszę podejść bliżej i zobaczyć to wszystko dokładniej. Czemu ten krzak się nie spala, chociaż płonie? Kiedy Jahwe zobaczył, że Mojżesz zbliża się, aby się dokładniej przyjrzeć, zawołał do niego z samego środka krzaka" (2 Mojż. 3:3-4). Podchodząc bliżej, żeby zobaczyć, Mojżesz usłyszał Boży głos z krzaka - żywy dowód, że Bóg był obecny, widzialna reprezentacja Jego świętości. I tam gdzie On jest, to miejsce jest święte!
W całym waszym postępowaniu starajcie się być świętymi na wzór Świętego, który was powołał. Napisane jest bowiem: Świętymi bądźcie, bo i Ja jestem Święty" (1 Piotra 1:15-16). Innymi słowy, "Jest napisane, utrwalone, ustalone raz na zawsze, że mamy być świętymi tak, jak święty jest nasz Bóg."
"Gdyż Bóg nie powołał nas do nieczystości, ale do uświęcenia" (1 Tesaloniczan 4:7). Bóg nas nie powołał tylko do zbawienia, czy do nieba, albo żebyśmy otrzymali Jego przebaczenie. Raczej, są to korzyści prawdziwego powołania - którym jest to, abyś my byli świętymi tak jak On jest święty.
Każdy wierzący w Jezusa Chrystusa jest powołany, aby być święty - być czysty i bez nagany w oczach Boga. Tak więc, jeżeli narodziłeś się na nowo, to świętość musi był wołaniem twojego serca: "Boże, chcę być taki jak Jezus. Naprawdę chcę chodzić święcie przed Tobą przez wszystkie dni mojego życia."