ON NAS CZYNI ODWAŻNYMI

Duch Święty pobudził mnie żebym przeczytał 2 Mojżeszową 12, gdzie jest opisane wyprowadzenie Izraela z Egiptu.
Na drzwiach każdego domu Izraelitów była krew baranka, na obu odrzwiach i nadprożu. To miało na celu ochronę ludu Bożego przed przechodzącym aniołem śmierci. Kiedy nadszedł ten dzień, mnóstwo Izraelitów wyszło z niewoli, włączając w to 600.000 mężczyzn plus kobiety i dzieci. "dokładnie w dniu, kiedy ten czas mijał, wyruszyły wszystkie zastępy Pana z Egiptu" ( 2 Mojż. 12:41).
W następnym rozdziale zatrzymałem się na wersecie 3, gdzie jest napisane:  "To Pan swoją mocną prawicą wyprowadził was stamtąd" (13:3). Lud Boży został wybawiony tylko mocą Pana, a nie przez ludzkie wysiłki.
Dawid oświadcza, " Bóg jest moją twierdzą warowną, prowadzi mnie bezpiecznie przez życie. Wyciągnął z wysoka swą rękę i pochwycił mnie, i wydostał z wodnej otchłani. Uwolnił mnie od groźnego wroga, od tych, co mnie nienawidzili, a byli mocniejsi ode mnie. . . Tyś tarczą dla wszystkich, którzy Ci ufają" (2 Samuela 22:33,17,18,31).
Nasza wiara i siła mogą słabnąć, ale w naszych chwilach słabości Bóg dał nam cudowne obietnice, że odnowi nas i wzmocni.
Umiłowani, czy wierzycie, że nasz Bóg jest mocny? Jeżeli On jest mocny, to żadna moc nie może się ostać przed Nim. Dlatego powierzcie wszystko w Jego potężną rękę siły i mocy. On otworzy drogę. Ponad wszystko, wierzcie Jego Słowu: " Wysłuchałeś mnie w dniu, gdy do Ciebie wołałem, i umocniłeś bardzo moją duszę" (Psalm 138:3)
Niech ci Bóg błogosławi!