BOŻA ŁASKA DAJĄCA MOŻLIWOŚĆ - Gary Wilkerson

" W nim mamy odkupienie przez krew jego, odpuszczenie grzechów, według bogactwa łaski jego, której nam hojnie udzielił" (Efezjan 1:7-8).
My w kościele jeszcze nawet nie zaczęliśmy dotykać powierzchni łaski. Bierzemy tylko malutkie łaski z kubka łaski od czasu do czasu w naszej drodze z Bogiem, zanim znowu zaczniemy polegać na naszych własnych możliwościach.
Kiedy Jezus mówi, że mamy się na nowo narodzić, mieć wiarę, modlić się, szukać Jego oblicza i kochać naszych bliźnich, to każde Jego przykazanie jest tak amen. Oczekuje się od nas, że zrobimy to, do czego On nas wzywa, a nie będziemy sobie wybierać naszej dziedziny posłuszeństwa.
Niektóre kościoły wolą pewne dziedziny posłuszeństwa bardziej niż inne. Podkreślają ewangelizację, sprawiedliwość społeczną, aktywność polityczną, pomaganie biednym, czy modlitwę. Ale żaden kościół nie podoba się Bogu, kiedy pracuje na jednym cylindrze, zamiast ośmiu. Każda osoba lub kościół, który nie jest posłuszny Bożym przykazaniom żyje w nieposłuszeństwie! On nam nie pozwoli ignorować niektórych Jego przykazań.
Ale doskonałe posłuszeństwo nie jest możliwe; to nie jest w zakresie naszych zdolności. Powodem dlaczego wybieramy niektóre dziedziny posłuszeństwa jest to, że są one łatwiejsze do wykonania niż inne.
Życie radości i zwycięstwa nie polega na tym czy odniesiemy sukces, czy zawiedziemy w posłuszeństwie Bożym przykazaniom; chodzi o to jak podchodzimy do posłuszeństwa Jego przykazaniom. Kiedy byłem młody, jeden z moich liderów młodzieżowych powiedział mi, "Możesz się zmienić tak, aby pokusy nie powracały. Masz możliwość wycofania się ze wszystkiego." Czy naprawdę? Nie trzeba długo czekać, żeby się przekonać jak to jest naprawdę daremne.
My nie potrafimy dokonać zmiany w sobie. Musimy pozwolić, żeby Boża łaska nas uzdolniła do dokonania przemiany - w nas samych i w naszym świecie.