BÓG JEST BARDZO CIERPLIWY

Jestem głęboko błogosławiony Bożym przesłaniem do Jego ludu w Psalmie 37. Zalecam, byś przeczytał ten Psalm zanim skończy się dzień dzisiejszy. Jest to jeden z najbogatszych, najbardziej zachęcających urywków Słowa Bożego. Bez względu na to, co przeżywasz, jak trudna jest twoja sytuacja, ten Psalm będzie dla ciebie źródłem wielkiej siły i zachęty.
Psalm 37:7 jest dla mnie szczególnie interesujący w świetle tego, co dzieje się w społecznościach gejów. Stany uchwalają prawa, które torują drogę dla małżeństw homoseksualnych i setki homoseksualistów zawarło związki małżeńskie. Jestem tak głęboko zasmucony z powodu tego bezprawia i szyderstwa z prawdziwego, stworzonego przez Boga małżeństwa, że wołam, „O, Panie, oni kradną nasz naród. Szydzą z Twojego Świętego Słowa. Ameryka pogrąża się teraz w grzechu, który nie był nawet znany w Sodomie i Gomorze. Biblia nawet nie wspomina o homoseksualistach zawierających związki małżeńskie w tamtych grzesznych społeczeństwach.”
Wtedy czytam Psalm 37:7” „Nie gniewaj się na tego, któremu się szczęści, Na człowieka, który knuje złe zamiary!” Innymi słowy, „Niech to nie opanuje twojego ducha. Nie zadręczaj się tym. Bóg słyszy głębokie, wewnętrzne wzdychania Jego ludu i On jest bardzo cierpliwy.”
Niech żaden czyniciel zła nie myśli nawet przez moment, że Bóg przymknie oko na jawne nieposłuszeństwo i szydzenie z Jego Słowa. Przez całą Biblię widzimy, że Bóg zsyła sąd, kiedy społeczeństwo pogrąża się w bezprawiu.
Módl się o nasz naród w tych czasach. Bóg słyszy modlitwy Jego ludu!