LISY W WINNICY - Carter Conlon

Większość się zgadza, że Pieśń nad Pieśniami jest reprezentacją Chrystusa i Jego Oblubienicy. W tej księdze znajdujemy ciekawy werset, prośbę do Oblubienicy pochodzącą od tych, którzy Go znają: " Połapcie nam lisy, małe liski, które psują winnice, a winnice nasze zakwitają" (Pieśń nad Pieśniami 2:15).
Kiedy weźmiemy pod uwagę rozmiar winnicy, to lis wydaje się czymś mało znaczącym. Ale mały lis ma potencjał, żeby zjeść i umniejszyć piękno kwitnącej winnicy. W taki sam sposób ty i ja możemy się znaleźć w owocnym okresie - czasie, kiedy to o co się modliliśmy i wierzyliśmy, wypełnia się. Ale musimy uważać, gdyż często w naszym życiu są takie małe rzeczy, które pozostawione, mogą poważnie umniejszyć nasze świadectwo. Widzimy przykład tego w Ewangelii Mateusza.
" A gdy [Jezus i Jego uczniowie] przyszli do Kafarnaum, przystąpili do Piotra poborcy dwudrachmowego podatku i rzekli: Nauczyciel wasz nie płaci dwu drachm?  Rzecze Piotr: Owszem. Rzecze Piotr: Owszem" (Mateusza 17:24-25). Do tego punktu wszystko w chodzeniu Piotra z Jezusem szło dobrze. Był to owocny okres! Jednak Jezus wiedział, że muszą być w życiu Piotra załatwione te małe rzeczy, aby jego przyszła owocność nie została umniejszona.
Kiedy do Piotra podeszli poborcy podatku, on skłamał! Ani on, ani Jezus właściwie nie płacili podatku świątynnego. Później Jezus wyjaśnił Piotrowi, że oni nie nie muszą płacić tego podatku (zobacz Mat. 17:25-26). "Tylko obcy płacą podatki. My jesteśmy synami Tego, który jest właścicielem świątyni! Dlatego dla nas nie ma kary."
Jest to obraz ciebie i mnie i zdajemy sobie sprawę, że nasze grzechy zostały przykryte. Ponieważ przyszliśmy do Chrystusa, otrzymaliśmy przebaczenie. Wszystkie nasze upadki i niedociągnięcia są w pełni pokryte przez ofiarę Jezusa na Golgocie.

Carter Colon dołączył do zespołu pastorów kościoła Times Square w 1994r. na zaproszenie pastora założyciela, Dawida Wilkersona i został wyznaczony na głównego pastora w 2001r.