ŻNIWO DOJRZAŁEJ WIARY

Jezus powiedział do Swoich uczniów, "Pola są dojrzałe, gotowe do żniwa." Żniwo jest to zbieranie dusz w ostatecznych dniach, a prawo żniwa jest takie, że im ciemniejsze dni tym bardziej dojrzałe żniwo. Obecnie, wiele dusz jest dojrzałych do żniwa po całym świecie.
Ale w tym czasie jest też inne żniwo. Pan mówił proroczo o tym co widział, że nadejdzie w naszych czasach: żniwo dojrzałej wiary w sercach Swojego ludu. Nasz Pan chce wypróbowanych, cierpiących ludzi, którzy powstaną wpośród niepokoju i kłopotów i będą ogłaszać, "Ja ufam mojemu Bogu!"
Jezus nie oczekuje wiary od tłumów tego świata. Kiedy na głos zastanawiał się: "Czy znajdę wiarę na ziemi, kiedy powrócę?", to nie mówił o grzesznikach. Ale do nas, którzy Go kochamy jest również powiedziane, "Łaska otacza tego, kto ufa Panu: (Psalm 32:10). Bóg obiecuje, że Jego dobroć jest "zachowana . . . dla tych, którzy ufają Mu w obecności synów ludzkich" (31:19).
Mogę powiedzieć wraz z Psalmistą Dawidem, "Poznałem kłopot, wiele cierpień, potrzeby finansowe, smutek z powodu śmierci najbliższych, zniewagę ze strony tych, których kochałem a oni odwrócili się przeciwko mnie. Zaznałem osobistego bólu. Były sytuacje, kiedy myślałem, że sytuacja jest beznadziejna. Chwile pokusy. Chwile takiego płaczu, że brakowało już łez."
Niektóre z moich cierpień sam na siebie ściągnąłem i były wynikiem ignorancji lub głupoty. Ale teraz mogę z odwagą zaświadczyć: Bóg mnie nigdy nie zawiódł. Poprzez wszystkie kłopoty, ból i cierpienia przeszedłem z radością i mocną ufnością w dobroć i wierność Pana. On lubi słyszeć takie świadectwo od wszystkich Swoich doświadczanych dzieci: "Cieszcie się w Panu i radujcie . . . i krzyczcie z radości wszyscy prawego serca" (32:11).
Radujemy się w wierności naszego Pana.