ZADOWOLONY ZE ZBYT MAŁO!

Bóg ma tak dużo tego, co chce ci dać. On pragnie „otworzyć okna niebiańskie i wylać błogosławieństwo tak, że nie będziesz miał go gdzie pomieścić” (Malachiasza 3:10). On stoi w pełnym magazynie i mówi: „Jestem Bogiem, który daje – ale tak niewielu przyjmuje ode Mnie. Nie pozwalają Mi, być dla nich Bogiem!”

Oczywiście, mamy dziękować Bogu za wszystko co już uczynił i dał. Ale nie mamy być zadowoleni z tego, co my uważamy, że to jest dużo! Wielu chrześcijan jest zadowolonych, że siedzą w kościele i są błogosławieni przez Jego obecność. Tacy ludzie nie są niczym więcej jak „zadowolonymi gąbkami” wciągającymi wszystko – ale ograniczają Boga w swoim życiu, kiedy On chce ich namaścić do służby.

Kiedy uczniowie dziwili się, widząc cuda, Jezus odpowiedział, „Bóg ma dla was większe zadanie!” Większość z nas jest podobnych do tych uczniów. Widzimy jeden cud i jesteśmy zadowoleni, że możemy o tym rozmawiać przez resztę naszego życia. Ale gdybyśmy naprawdę znali Boga i pozwolili Mu być dla nas Bogiem, to prosilibyśmy Go o wiele więcej.
  • Sięgalibyśmy do nieba przez wiarę, wierząc Bogu, że usunie bezbożnych liderów w lokalnych, stanowych i federalnych agencjach. Pokonywalibyśmy zwierzchności i moce tak, jak Bóg powiedział! 
  • Wierzylibyśmy Bogu, że pomoże nam nasycić nasze miasta ewangelią Jezusa Chrystusa. Stanęlibyśmy w wierze przeciwko każdej broni skierowanej przeciwko nam i burzylibyśmy warownie szatańskie w naszych rodzinach i zborach. 
Nasza wizja byłaby nieograniczona. Wierzylibyśmy Bogu w sprawie większych rzeczy dla Jego królestwa!

„ Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy, Temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki wieków” (Efezjan 3:20-21).