PRZEMIENIONY DLA TRIUMFU by Claude Houde

Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, aby was przesiać jak pszenicę. Ja zaś prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja, a ty, gdy się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj braci swoich” (Łuk. 22:31-32)

Jezus skierował Swoje prorocze spojrzenie na Piotra i zobaczył coś przerażającego. Zobaczył, jak Piotr zapiera się Go, bluźni, by udowodnić, że nic chodził z Chrystusem. Jezus zobaczył najbliższą przyszłość, szatańską pułapkę i jego zamiar, zobaczył też Piotra, gorzko płaczącego, oddalającego się i porzucającego wszystko, by wrócić do swojej rybackiej łodzi. Piotr wracał do sieci swojej przeszłości w stanie rezygnacji i desperacji. Szatan wyprosił sobie, aby was przesiać jak pszenicę, ale ja modliłem się o ciebie.

Jezus zobaczył to mroczne zagrożenie, demoniczne, ciemne i destrukcyjne, unoszące się nad Piotrem. On widzi i wie, co może nas zniszczyć. On jest Alfą i Omegą, pierwszą i ostatnią stroną naszego istnienia. On nigdy nie jest zdumiony czy zdegustowany naszymi błędami, naszymi sekretami i naszymi upadkami. On nigdy nie musi „dowiadywać się” czegoś o nas. On wie wszystko, On jest miłością i nigdy z nas nie rezygnuje.

Jezus nie jest naiwny, jak słodziutka „mamusia”, która jest czasami zaślepiona nierealistyczną miłością, która powoduje, że traci obiektywizm odnośnie „jej dziecka”. Nie, wręcz przeciwnie, Jezus posiada Bożą i odkupieńczą zdolność jasnego widzenia największego zagrożenia w życiu Piotra, ale również modlitwy o niego i ponadnaturalne widzenie, przez Ducha Pańskiego, który jest nad Nim, że za niecałe 50 dni, w dniu Pięćdziesiątnicy, Piotr stanie wśród podnieconego tłumu i przemówi słowami, które dosłownie zrodziły Kościół! „Gdy się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj braci swoich,”

Jezus już widział Piotra przemienionego dla triumfu – od płaczu do uwielbiania; zaparcia się do uwalniania; strachu do wiary; bluźnierstwa do błogosławieństwa; ruiny do przebudzenia – i z prawie martwego do autorytetu i przyszłości. Tak Jezus widzi ciebie! On nie tylko widzi czym byłeś lub jesteś obecnie, On widzi czym możesz stać się przez wiarę w Niego. On wie, co jest dla ciebie przygotowane w świecie niewidzialnym. On chce, byśmy nauczyli się widzieć siebie oraz innych poprzez wymiar wiary.


__________
Claude Houde, główny pastor kościoła Eglise Nouvelle Vie (kościół Nowego życia) w Montrealu,w Kanadzie jest częstym mówcą na konferencjach Expect Chuch Leadership, prowadzonych przez Word Challenge po całym świecie. Pod jego kierownictwem New Life Chuch rozwinął się od garstki ludzi do ponad 3500 w tej części Kanady, w której rozwija się niewiele kościołów Protestanckich.