POTRZEBUJESZ DUCHA ŚWIĘTEGO

By być dobrym żołnierzem w służbie naszego Pana Jezusa Chrystusa, nie wystarczy być zbawionym. Jest o wiele więcej: Potrzebujesz chrztu w Duchu Świętym!

W czasach Pawła niektórzy wierzący nawet nie wiedzieli, że jest Duch Święty. „Rzekł do nich: Czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy uwierzyliście? A oni mu na to: Nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty” (Dz. Ap. 19:2). Ci ludzie byli zbawieni, ale wyraźnie widać, że nie byli napełnieni Duchem Świętym.

Ja wierzę, że jesteśmy zbawieni przez moc i działanie Ducha Świętego. Ale Pismo mówi nam dodatkowo, że jest jeszcze chrzest, napełnienie, które daje Duch Święty.

Jezus nie posłał Swoich uczniów na ten świat, póki nie byli ochrzczeni Duchem Świętym. Uczniowie mieli czyste serca i wiarę do uzdrawiania chorych, byli też świadkami Jego zmartwychwstania. Byli nawet gotowi umrzeć za Jezusa, więc czego więcej jeszcze trzeba?

Wyraźnie było coś jeszcze! „Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi” (Dz. Ap. 1:8).

Czy naprawdę chcesz Ducha Świętego? Musisz być przekonany, że to jest dla ciebie. Musisz dojść do miejsca, gdzie wiesz, że jesteś niczym, nie masz nic i nie możesz nic bez mocy i prowadzenia Ducha Świętego.

Każdej godziny każdego dnia tłumy po całym świecie czytały tą obietnicę z Biblii, albo słyszały ją w kazaniu. Dlatego wołali modlitwie i byli chrzczeni Duchem Świętym.

„I stanie się w ostateczne dni, mówi Pan, Że wyleję Ducha mego na wszelkie ciało…Wyleję w owych dniach Ducha mego” (Dz. Ap. 2:17-18). On jest twój, jeżeli poprosisz: „O ileż bardziej Ojciec niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą” (Łukasz 11:13).