ABY POZNAĆ JEGO GŁOS

„Moje owce słuchają Mojego głosu i Ja je znam, a one idą za Mną” (Jana 10:27).

Ci, którzy naprawdę znają Boga, nauczyli się rozpoznawać jego głos ponad wszystkie inne. On chce, żebyś był absolutnie przekonany, że On pragnie z tobą rozmawiać – mówić ci rzeczy, których nigdy dotąd nie widziałeś ani nie słyszałeś.

Ja wierzę, że są wymagane trzy rzeczy od tych, którzy chcą słyszeć Boży głos:
  1. Niezachwiana pewność, że Bóg chce mówić do ciebie. Musisz być w pełni przekonany i przeświadczony o tym. On rzeczywiście jest Bogiem, który mówi – i On chce, żebyś znał jego głos tak, abyś mógł wypełniać Jego wolę. To co Bóg ci powie, nigdy nie wychodzi poza granice Pisma Świętego. 
  2. Wartościowy czas i uciszenie. Musisz chcieć zamknąć się sam na sam z Bogiem i uciszyć całkowicie inne głosy. To prawda, że Bóg mówi do nas cały dzień. Ale kiedy On chciał wbudować coś szczególnego w moim życiu, to Jego głos dochodził do mnie tylko wtedy, kiedy wyciszyłem wszystkie inne głosy, aby słyszeć tylko Jego. 
  3. Proś w wierze. Nie otrzymamy niczego od Boga (włącznie ze słyszeniem Jego głosu) jeżeli nie uwierzymy naprawdę, że On może przekazać nam Swoje zamysły – uzdolnić nas, żebyśmy zrozumieli Jego doskonałą wolę! 
Bóg nikogo nie drażni! On nie pozwoli, żeby nieprzyjaciel ciebie zwiódł. Kiedy Bóg mówi, to towarzyszy temu pokój i szatan nie potrafi podrobić tego pokoju!

„ Kto zaś wchodzi przez drzwi, jest pasterzem owiec. Temu odźwierny otwiera i owce słuchają jego głosu, i po imieniu woła owce swoje, i wyprowadza je. Gdy wszystkie swoje wypuści, idzie przed nimi, owce zaś idą za nim, gdyż znają jego głos. Za obcym natomiast nie pójdą, lecz uciekną od niego, ponieważ nie znają głosu obcych” (Jana 10:2-5).