JESTEŚ BŁOGOSŁAWIONY ABY BYĆ BLOGOSŁAWIEŃSTWEM by Gary Wilkerson

„ I powiedział im podobieństwo: Pewnemu bogaczowi pole obfity plon przyniosło” (Łukasz 12:16).

Bóg jest hojnym, łaskawym Ojcem, który kocha obdarzać darami swoje dzieci. Ale chcę wam tutaj pokazać kontrast, ponieważ ta historia odwraca się w złym kierunku. Werset 17 mówi, „I ten [bogaty człowiek] myślał sam w sobie.”

Bóg zaczyna ci błogosławić, a ty myślisz sam w sobie, „Co ja zrobię z tym wszystkim? Gdzie mam iść dalej?” Ten proces myślowy poprowadzi cię w dół w złym kierunku i zazwyczaj prowadzi w kierunku samolubnym. W 1 Mojżeszowej 26 czytamy o Izaaku, który mądrze pytał Pana co ma zrobić ze swoimi zasobami, w kontraście do tego głupiego człowieka, o którym mówi tu Jezus.

Kiedy zaczynamy myśleć sami w sobie, to tracimy rozeznanie Ducha Świętego. Kiedy zaczynamy myśleć o tym czego my pragniemy, to błądzimy – i dokładnie tak się stało z tym bogatym człowiekiem. Zobacz na jego język: „ I rozważał w sobie: Co mam uczynić, skoro nie mam już gdzie gromadzić plonów moich?” Łukasza 12:17).

Czyje to były plony? One należały do Boga. Wszystko należy do Boga! Dlatego ten człowiek stał się samolubny. Zaczął postrzegać ten dar od Boga i jego talenty i relacje jako rzeczy, które mogą zostać użyte dla jego własnej korzyści i samolubstwa i te myśli zaczęły opanowywać jego całego.

„I rzekł: Uczynię tak: Zburzę moje stodoły, a większe zbuduję i zgromadzę tam wszystko zboże swoje i dobra swoje. I powiem do duszy swojej: Duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat; odpocznij, jedz, pij, wesel się” (Łukasza 12:18-19).

Problemem z niektórymi typami nauczania na temat Bożego błogosławieństwa nie jest realność tego, że Bóg chce błogosławić, ale zrozumienie dlaczego chce błogosławić. Czy to Boże błogosławieństwo jest wszystko dla mnie? Czy po to, abym mógł wszystkie dobra zgromadzić dla siebie? Czy są po to, abym mógł stworzyć dla siebie ten doskonały mały kokon na tym świecie, jakiego zawsze pragnąłem?

Jesteś błogosławiony! Od samego początku Bożego przymierza błogosławieństwa dla rodzaju ludzkiego jesteś błogosławiony, aby być błogosławieństwem, Kościele.

Powiem to jeszcze raz. Jesteś błogosławiony, aby być błogosławieństwem!