CUDOWNA ŁASKA by Gary Wilkerson

Łaska, o której Jezus mówi, że wylewa ją na nas, jest największa w historii ludzkości. Słowo „łaska” jest prawie tak samo powszechne w Biblii, jak słowo „modlitwa”. Wszyscy mówimy, „O, tak, oczywiście wierzę w łaskę.” Śpiewamy pieśń Cudowna Boża łaska i podkreślamy trzecie słowo, zgadzając się, że łaska jest cudowna, to coś, co wszyscy lubimy.

Ale poczekajcie! Łaska, to nie tylko to! Jest to o wiele więcej, niż moglibyśmy sobie wyobrazić. Dlaczego nasze serca nie są przepełnione uwielbieniem lub oczarowane łaską? Ponieważ dla nas łaska stała się taka zwyczajna, dostępna. Stała się normalna, przeciętna, coś, co nam wystarczy.

Kiedy mówię o tej rewolucyjnej, niezasłużonej łasce, o tym darze od Boga, który zmienia twoje serce i wytwarza w tobie owoc, wielu z was mówi, „Łaska… tak… ale! Jeżeli jesteś jednym z nich, jesteś zawieszony w sferze legalizmu. Unikasz sfery łaski i jesteś w pułapce, próbując robić to sam.

Patrz co Paweł mówi o tym do zboru Galacjan w Gal 3:1-3: „O nierozumni Galacjanie! Któż was omamił?... Chcę dowiedzieć się od was tego jednego: Czy przez uczynki zakonu otrzymaliście Ducha, czy przez słuchanie z wiarą? Czy aż tak nierozumni jesteście? Rozpoczęliście w duchu, a teraz na ciele kończycie?”

Niestety, wielu z nas mówi, „Dziękuję Ci Jezu za Twoją łaskę na krzyżu. Ta łaska mnie oczyściła. Dziękuję za nowy początek …. Teraz poradzę sobie sam.”

Problem w tym, że sam nie dasz rady. Wielu gorszy się z łaski, ponieważ łaska mówi, że sami nie damy rady; przy każdej próbie marnie zawodzimy.

Czy chcesz dzisiaj być wolny? To po prostu powiedz, „Sam nie dam rady; nie potrafię sam wykonać Bożego prawa. Dziękuję Bogu za Jego łaskę!”