PRZECIWSTAW SIĘ I ODNÓW

Jeżeli zapytasz chrześcijanina jak walczyć z diabłem, prawdopodobnie zacytuje Jakuba 4:7: „Przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was.” Ale co Jakub rozumie przez przeciwstawienie i jak mamy się przeciwstawić mocy szatana?

Kiedy jesteś sam z Bogiem w modlitwie, jesteś całkowicie odporny na zakusy diabła. Dlatego uciekaj do Jego tronu w wierze, wzywaj Go i stój w mocy krwi Chrystusa.

Apostoł Jan pisze, „I dano niewieście dwa skrzydła wielkiego orła, aby poleciała na pustynię na miejsce swoje, gdzie ją żywią przez czas” (Objaw. 12:14). Ja wierzę, że te dwa skrzydła orła, o których mówi Jan, to słowo Boże Starego i Nowego Testamentu. Kiedy diabeł naciera na nas, możemy odlecieć na skrzydłach Słowa Bożego do miejsca karmienia przez Boga.

Apostoł Paweł również używa słowa karmić, pisząc, „wykarmionym na słowach wiary i dobrej nauki” (1 Tym. 4:6). Greckie słowo karmić oznacza tu kształcić. Paweł mówi o kształceniu w Piśmie, znajomości Bożego słowa.

Tu Jezus jest naszym przykładem. Kiedy odrzucił pokusę poprzez Słowo Boże, diabeł uciekł. Dlaczego? Ponieważ prawda obnażyła szatana, zawstydzając go. List do Hebrajczyków mówi, że wszyscy, którzy zaufali Słowu Bożemu „przez wiarę podbili królestwa, zaprowadzili sprawiedliwość, otrzymali obietnice, zamknęli paszcze lwom” (Hebr. 11:33). Pokonujemy moce piekła, stojąc na Bożym Słowie.

Kiedy słyszysz ryk lwa, padnij na twarz przed Ojcem. Zanurz się w Jego Słowie, a Jego skrzydła orła przeniosą cię ponad każdą nacierającą powodzią pokus.

„Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają” (Izajasz 40:31).