BĄDŹCIE NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM!

Zarówno w Starym i Nowym Testamencie Duch Święty zstępował na ludzi w najbardziej niezwykły sposób. Ludzie zaczynali Go uwielbiać – nowymi językami, kiedy Duch Święty przejmował pełną kontrolę!

W Dzień Pięćdziesiątnicy przyszedł On z potężnym, wiejącym wiatrem. Spadł ogień! Kiedy przychodzi Ducha Święty, to wszystko zostaje wstrząśnięte. „ A gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani, i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym, i głosili z odwagą Słowo Boże” (Dz. Ap. 4:31).

Jan Chrzciciel głosił, „ Ja chrzczę was wodą, lecz przychodzi mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów jego; On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem” (Łuk. 3:16).

Umiłowani, Biblia przedstawia to bardzo wyraźnie: kiedy Jezus przyjdzie do ciebie, to pragnie ciebie ochrzcić Duchem Świętym i ogniem! Duch Święty przynosi ogień – gorącą, pochłaniającą miłość Jezusa. Dlaczego tak wielu wierzących jest w jednej minucie gorącymi, a w następnej zimnymi, nigdy nie są całkowicie oddani, nigdy nie zaprzedani Bogu? Czy to dlatego, że nie pozwalają Jezusowi, aby ich ochrzcił Duchem Świętym?

„Kiedy przyjdzie Duch Święty, to przekona świat o grzechu” (Jana 16:8). Czy może jest tak, że ci wierzący nie są przekonani dlatego, że Duch Święty nie został jeszcze przez nich zaproszony, żeby zajął Swoje właściwe miejsce w nich? On jest Bożym pionem mierniczym. Wszystko, co nie mieści się w Chrystusie, On objawia – i On nas przekonuje i daje siły, abyśmy byli posłuszni Jego Słowu! On naprawdę staje się naszym pocieszycielem w tym, ponieważ przekonuje nas o grzechu i daje nam siłę, żeby się go wyrzekać. To jest prawdziwa Pociecha!

Duch Święty nigdy nie każe ci robić czegoś głupiego, ale może zstąpić na ciebie w taki sposób, że grzesznicy będą myśleli, że jesteś pijany. On nie jest mile widziany w wielu kościołach, bo uważają, że jest zbyt hałaśliwy, zbyt niepokojący, zbyt nieprzewidywalny!