KONIECZNY SKŁADNIK by Carter Conlon

Pomyśl o tym wszystkim co Jezus musiał znosić – wyszydzanie, bicie, szyderczy proces sądowy, odrzucenie przez tych, z którymi chodził i nawet ich karmił na pustyni. Pomyśl o krzyżu – przemocy i wściekłości opozycji, którą wysłał szatan w swoim wysiłku, żeby zniszczyć Boże dzieło. Nieprzyjaciel nie wiedział, że w ten sposób właściwie dostarczał potrzebny składnik dla zapewnienia sukcesu.

Według Biblii „bez przelania krwi nie ma odpuszczenia [grzechu] (Hebr. 9:22). Ci, którzy sprzeciwiają się Bożemu działaniu, są dla nas chlebem. Musiała być przemoc, musiał być krzyż, musiała być śmierć. Czytamy w 1 Koryntian 2:8, że gdyby władcy tego wieku wiedzieli co robili, to nigdy by nie ukrzyżowali Pana chwały!

Przypomnijcie sobie czas, kiedy Piotr i Jan zbliżali się do bramy świątyni zwanej Piękną i ujęli chromego człowieka za rękę – człowieka, który przez wiele lat żebrał, podczas gdy religijny tłum po prostu przechodził koło niego. Nikt nie miał problemu z jego bezsilnością dotąd, aż Piotr i Jan go podnieśli w imieniu Jezusa i Bóg go w cudowny sposób uzdrowił.

Umiłowani, nie bójcie się przeciwności. Jest to konieczny składnik w naszym życiu; jest to chleb dla nas. Piotr i Jan zostali wezwani przed radę przywódców religijnych i dwa razy im grożono. Ale jaki był rezultat tych gróźb? „A gdy zostali zwolnieni, przyszli do swoich i opowiedzieli wszystko, co do nich mówili arcykapłani i starsi. Ci zaś, gdy to usłyszeli, podnieśli jednomyślnie głos do Boga i rzekli: Panie, Ty, któryś stworzył niebo i ziemię, i morze, i wszystko, co w nich jest” (Dz. Ap. 4:23-24).

Widzimy tutaj, że przeciwności były zapłonem dla spotkania modlitewnego! Zamiast się ugiąć przed groźbami, uczniowie ugięli swoje kolana przed Bogiem i zaczęli się modlić, „ A teraz, Panie, spójrz na pogróżki ich i dozwól sługom twoim, aby głosili z całą odwagą Słowo twoje, gdy Ty wyciągasz rękę, aby uzdrawiać i aby się działy znaki i cuda przez imię świętego Syna twego, Jezusa” (Dz. Ap. 4:29-30). Uzdrowienie tego chromego człowieka ściągnęło na nich te wszystkie kłopoty, więc oni zwrócili się do Boga i prosili Go, żeby im dał więcej odwagi, więcej mocy, więcej uzdrowień!

Przeciwności są chlebem – one nas kierują przed oblicze Boga, gdzie znajdujemy wszelką siłę. Bez przeciwności kościół staje się leniwy i zaczyna myśleć tylko o sobie, szukając mocy bez celu – jest to recepta na duchowe zwiedzenie.


__________
Carter Conlon dołączył do zespołu pastorów zboru Times Square w 1994 roku, na zaproszenie pastora założyciela Dawida Wilkersona i został wyznaczony na stanowisko Pastora Seniora w 2001 roku. Mocny, współczujący lider, jest częstym mówcą na konferencjach dla pastorów i liderów prowadzonych po całym świecie przez World Challenge.