OKO PANA JEST SKIEROWANE NA JEGO DZIECI

Wśród tego ogólnoświatowego „wstrząsania wszystkim” co jest największą troską Boga? Czy są to wydarzenia na na Bliskim Wschodzie? Nie! Biblia mówi, że Jego oczy są skierowane na Jego dzieci: „Oto oko Pana jest nad tymi, którzy się go boją, nad tymi, którzy spodziewają się łaski Jego” (Psalm 33:18).

Nasz Pan zna każdy ruch każdego żywego stworzenia na ziemi. Ale Jego wzrok jest skierowany głownie na Jego dzieci. On kieruje Swoje oczy na ból i potrzeby każdego członka Jego duchowego ciała. Prosto mówiąc, cokolwiek nas boli, to On się tym interesuje.

Żeby nam to udowodnić, Jezus powiedział, „ I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą; bójcie się raczej tego, który może i duszę i ciało zniszczyć w piekle” (Mat. 10:28). Nawet podczas wielkich wojen światowych główna uwaga Boga nie jest skierowana na tyranów. On jest skoncentrowany na każdych okolicznościach,w jakich żyją Jego dzieci.

Chrystus mówi w następnym wersecie: „ Czyż nie sprzedają za grosz dwu wróbli? A jednak ani jeden z nich nie spadnie na ziemię bez woli Ojca waszego” (Mat. 10:29). W czasach Chrystusa wróble były mięsem dla biednych i były sprzedawane dwa za grosz. Jednak Jezus powiedział, „Żadne z tych małych stworzeń nie spadnie na ziemię bez wiedzy waszego Ojca.”

Słowo „upadnie” jakie użył tu Jezus oznacza więcej niż śmierć ptaszka. Aramejskie znaczenie jest takie: „podskakuje na ziemi.” Inaczej mówiąc „upadnie” oznacza tutaj każdy malutki skok, jakiego dokonuje ptaszek.

Chrystus mówi nam, „oczy waszego ojca są skierowane na wróbelka nie tylko kiedy on umiera, ale kiedy podskakuje po ziemi. Kiedy wróbel uczy się latać, spada z gniazda i zaczyna podskakiwać po ziemi. Bóg widzi każdy wysiłek, jaki ten podejmuje i jest zainteresowany każdym szczegółem jego życia.”

Potem Jezus dodaje, „Nie bójcie się; jesteście więcej warci niż wiele wróbli” (Mat. 10:31). Mówi też: „Nawet wasze włosy na głowie wszystkie są policzone” (10:30). Mówiąc prosto, Ten, który stworzył i policzył wszystkie gwiazdy – który monitoruje każdy czyn Imperium Rzymskiego i który trzyma wszystkie galaktyki na ich orbitach – Jego oczy są skierowane na ciebie. I pyta: „Czy nie jesteście dla Niego więcej warci?”