MOJE DZIEDZICTWO by Gary Wilkerson

Jakub, jeden z synów Izaaka, walczył z Bogiem przez większość swojego życia. Nawet w łonie matki, ponieważ jego brat wychodził pierwszy, Jakub złapał Ezawa za piętę i chciał go wciągnąć z powrotem. Dlaczego? Ponieważ Jakub chciał być pierwszy – on walczył o swoje błogosławieństwo (patrz 1Mojż. 25:24-26).

Znacie historię, jak Jakub przekupił swojego brata zupą (1 Mojż. 25:29-34), a potem oszukał ich ojca, by uzyskać przysługujące Ezawowi błogosławieństwo (1 Mojż. 27:27-29). Jakub był człowiekiem, który wewnętrznie zawsze czuł się pusty i nie błogosławiony. Nie odczuwał Bożej przychylności i dlatego całe życie marnował czas i energię, próbując zdobyć coś, co już miał. Zawsze walczył, walczył, walczył z Bogiem… o co? Można prawie słyszeć jak powtarzał: „Błogosław mi Panie! Daj mi moje dziedzictwo.”

Walczenie z Bogiem czasami powoduje, że tracimy właśnie to błogosławieństwo, które On dla nas przygotował. Musimy odpocząć, dojść do miejsca zaufania i powiedzieć,, „Boże, nie obchodzi mnie, jak wygląda sytuacja koło mnie. Ja Tobie ufam.”

Czy pamiętacie tę walkę Jakuba z Bogiem? Anioł zstąpił i zaczęła się całonocna walka. Biblia mówi, że Jakub mocował się z Bogiem i przemógł (1 Mojż. 32:23-30).

Bóg powiedział do Jakuba, Pozwól mi odejść. Walka się skończyła. Walczyłeś o błogosławieństwo przez całe życie, a nie wiedziałeś, że Ja cię już błogosławiłem. Dałem ci Moje dziedzictwo, Moją miłość, Moją moc, dałem ci wszystko, czego potrzebujesz, według Mojego bogactwa w chwale, więc przestań o to walczyć. Po prostu przyjmij to wiarą i bądź Mi posłuszny. Rób to, co robił twój ojciec, co robił Abraham, a będziesz oglądał błogosławieństwo Boże w twoim życiu.” Wtedy wreszcie Jakub zaufał Bogu!

Bóg chce ubogacić twoje duchowe życie. On chce, by twoje zrozumienie było jasne, byś podejmował mądre decyzje, które prowadzą do błogosławieństwa w twoim życiu. Pamiętaj, Bóg chce ci błogosławić!