BÓG CIĘ NIE OMINĄŁ

Jednym z największych ciężarów, które mam jako pastor, jest, „O Boże, jak mam przynieść nadzieję i pociechę wierzącym, którzy przeżywają wielki ból i cierpienie? Daj mi przesłanie, które usunie ich zwątpienie i strach. Daj mi prawdę, która osuszy łzy ich smutku i włoży pieśń w usta tych, którzy nie mają nadziei.”

Poselstwo, które słyszę od Ducha Świętego dla ludu Bożego jest bardzo proste: „Idź do Mojego Słowa i stój na Moich obietnicach. Odrzuć uczucia zwątpienia.” Nadzieja rodzi się z Bożych obietnic.

Niedawno otrzymałem list, który zawiera piękną i żywą ilustrację: Pochodzi od matki, która pisze, „Moja szesnastoletnia córka ma fizyczną degenerację mięśni, wiązadeł i cierpi straszny ból przez dwadzieścia cztery godziny na dobę. Była baleriną i chciała iść do szkoły Juliard w Nowym Jorku. Ale jej marzenia rozpadły się, kiedy dotknęła ją ta choroba. Lekarz powiedział, że w skali 1 do 10 jej ból wynosi 14. Ilość środków przeciwbólowych, potrzebna by przynieść ulgę, zniszczyłaby jej nerki, więc nie może przyjmować leków.”

W obliczu tego wszystkiego, przy stałym drżeniu ciała i duszy, ta matka i jej córka świadczą, że położyły nadzieję w Bożym Słowie i On dał im niewymowny pokój.

Czy nieprzyjaciel próbował ci powiedzieć, że Bóg cię ominął. Czy kusił cię do konkluzji, że Pan nie jest z tobą? Czy prawie że porzuciłeś twoją wiarę? Złóż swoją nadzieję w Słowie Pana do ciebie: „Ja ciebie nigdy nie opuszczę, ani nie porzucę” (Hebr. 13:5).

„Pan stanie się schronieniem uciśnionemu, Schronieniem w czasie niedoli. Ufać będą tobie ci, którzy znają imię twoje, Bo nie opuszczasz, Panie, tych, którzy cię szukają” (Psalm 9:10-11).