INSTRUKCJE DOTYCZĄCE ŻYCIA KOŚCIOŁA by Jim Cymbala

Najbardziej zrozumiałe instrukcje dotyczące życia kościoła zostały spisane wtedy, kiedy Paweł mówił do młodego Tymoteusza jak ma postępować. „Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi” (1 Tym. 2:1)

Później w tym samym rozdziale (werset 8) Paweł mówi: „Chcę tedy, aby się mężczyźni modlili na każdym miejscu, wznosząc czyste ręce, bez gniewu i bez swarów.” To jest znak chrześcijańskiego kościoła.

Księga Objawienia mówi, że kiedy dwudziestu czterech starców upadło do stóp Jezusa, każdy z nich miał złotą czaszę – a czy wiesz co było w tych czaszach? Jakie kadzidło ma taki zapach dla Chrystusa? „Modlitwy świętych” (Objawienie 5:8).

Wyobraź sobie ... ty i ja klęczymy lub stoimy, albo siedzimy podczas modlitwy i prawdziwie otwieramy swoje serca przed Bogiem – i to co mówimy jest tak cenne dla Niego, że On to zachowuje jak skarb.

Czy znasz kościół w swojej okolicy, który mówi, że ponieważ dla Jezusa modlitwa jest tak centralna w definicji kościoła, iż w najważniejszy wieczór tygodnia będą się koncentrować na modlitwie ... na której będą obecni wszyscy liderzy?

Jeżeli chodzi o nasz zbór, to ja postanowiłem, że spotkanie modlitewne we wtorki jest tak ważne, że ja nigdy nie wyjadę poza miasto przez dwa wtorki pod rząd. Jeżeli to oznacza, że nie mogę przyjąć pewnych zaproszeń do usługi, to niech tak będzie. Dlaczego miałbym chcieć być wtedy gdziekolwiek indziej?

Biblia ma te wszystkie obietnice:

„Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam” (Mat. 7:7).

„Będziecie Mnie szukać, a znajdziecie, gdy będziecie Mnie szukać całym sercem” (Jeremiasza 29:13).

„Nie macie, bo nie prosicie Boga” (Jakuba 4:2).

Już czas, żeby powiedzieć, „Stop, będziemy się modlić, gdyż Bóg powiedział, że kiedy się modlimy, On odpowie.”


__________
Jim Cymbala rozpoczął służbę w Brooklyn Tabernacle z mniej niż dwudziestoma członkami, w małym, zaniedbanym budynku, w trudnej części miasta. Urodzony w Nowym Jorku, jest on od wielu lat przyjacielem zarówno Dawida i Garego Wilkersonów i często jest zapraszany do uslugi na konferencjach dla pastorów i liderów, które sponsoruje World Challenge.