ON CHCE TYLKO TWOJEJ WIARY

Bóg nie chce twojego domu, samochodu, twojej rodziny, twoich oszczędności, twoich nieruchomości. On chce tylko twojej wiary – twojej mocnej wiary w Jego Słowo. I może to być ta jedna rzecz, której brakuje innym wyglądającym na bardziej duchowych. Może patrzysz na kogoś, jako bardziej duchowego niż ty, ale ta osoba może właśnie zmagać się mocno, żeby utrzymać pozór sprawiedliwości. Ale kiedy Bóg patrzy na ciebie, mówi tak: „Tam jest sprawiedliwy mężczyzna czy kobieta.” Dlaczego? Ponieważ pozwoliłeś, aby twoja bezradność stała się sprawiedliwa i zaufałeś Panu, że da ci sprawiedliwość.

Paweł mówi nam, że jesteśmy w Bożych oczach tak samo sprawiedliwi z tego samego powodu jak Abraham. „I dlatego poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. A nie napisano tego, że mu poczytano tylko ze względu na niego, ale ze względu na nas, którym ma to być poczytane i którzy wierzymy w tego, który wzbudził Jezusa, Pana naszego, z martwych” (Rzymian 4:22-24).

Może powiesz, „Ja w to wierzę! Mam wiarę w Boga, który wzbudził Jezusa.” Ale oto kilka pytań dla ciebie: czy wierzysz, że Pan może wzbudzić z martwych twoje rozpadające się małżeństwo? Czy wierzysz, że On może przywrócić do życia duchowo martwego członka rodziny? Czy wierzysz, że On może ciebie podnieść z dołu niszczącego nałogu? Czy wierzysz, że On może wymazać twoją przeklętą przeszłość i przywrócić ci wszystkie stracone lata?

Kiedy wszystko wydaje się beznadziejne – kiedy jesteś w niemożliwej sytuacji, bez środków do życia i nie widzisz żadnej nadziei – czy wierzysz, że twój Bóg będzie twoim Jahwe Jaira i zatroszczy się o twoje potrzeby? Czy wierzysz, że On się zobowiązał do dotrzymania Swoich obietnic dla ciebie i że gdyby nawet jedno z Jego Słów zawiodło, to niebo by się stopiło i wszechświat by się rozpadł?

„Gdyż jak deszcz i śnieg spada z nieba i już tam nie wraca, a raczej zrasza ziemię i czyni ją urodzajną, tak iż porasta roślinnością i daje siewcy ziarno, a jedzącym chleb, tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust: Nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem” (Izajasza 55:10-11).