JESTEŚ BŁOGOSŁAWIONY by Gary Wilkerson

„Potem nastał głód w kraju, inny niż ów pierwszy głód” (1 Mojż. 26:1). Jeżeli jesteś rolnikiem i całe twoje utrzymanie jest uzależnione od zbiorów, to nie chcesz słyszeć, że w kraju jest głód. Nie chcesz też słyszeć „...inny niż pierwszy głód.”

To przeżywał Izaak. Jego ojciec przeżył głód i teraz on przeżywał drugi głód. Miał on prawdopodobnie wspomnienia tego jak trudny był ten pierwszy raz i w jego sercu był niepokój.

Biblia mówi coś interesującego: „ I poszedł Izaak do Abimelecha, króla filistyńskiego, do Geraru. Wtedy ukazał mu się Pan i rzekł: Nie chodź do Egiptu, ale mieszkaj w kraju, o którym ci powiem. Mieszkaj jako gość w tym kraju, a Ja będę z tobą i będę ci błogosławił, gdyż tobie i potomstwu twemu dam te wszystkie kraje i dochowam przysięgi, którą dałem Abrahamowi, ojcu twemu. Rozmnożę potomstwo twoje jak gwiazdy na niebie i dam potomstwu twemu wszystkie te kraje, a wszystkie narody ziemi będą błogosławione przez potomstwo twoje, dlatego że Abraham był posłuszny głosowi mojemu i strzegł tego, co mu poleciłem, przykazań moich, przepisów moich i praw moich” (1 Mojż. 26:1-5).

Kluczowym słowem w wersecie 5 jest słowo był posłuszny. Abraham był posłuszny Panu i tak samo Izaak. Właściwie Izaak tutaj był chwalebnie posłuszny Bogu. Chcę to powiedzieć tak wyraźnie jak tylko potrafię – kiedy jesteś posłuszny Bogu, to rezultatem jest Jego błogosławieństwo. Jesteście zbawieni z łaski, ale jesteście powołani przez Boga, aby być Jego posłusznym ludem.

Kiedy robisz krok wiary i mówisz, „Boże, to jest trudne. Nie jestem pewny czy potrafię to zrobić, ale będę posłuszny,” to otworzą się dla ciebie okna nieba.

Bez względu na to czego Bóg od ciebie oczekuje, bądź Mu posłuszny. Jeżeli ci powie, żebyś dał, bądź posłuszny. Jeżeli ci powie, żebyś poszedł, to bądź posłuszny. Nie żyj według tego co ty chcesz robić; żyj według tego czego chce Bóg, a znajdziesz błogosławieństwo dla siebie i wokół siebie.