ZNAKI CZASOW OSTATECZNYCH

W swoim pierwszym liście do zboru Piotr jasno mówi o czasach ostatecznych: „Lecz przybliżył się koniec wszystkiego. Bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście mogli się modlić. Nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów” (1 Pt 4:7-8).
Piotr wspomina czasy ostateczne również w swoim drugim liście, gdzie mówi do kościoła, „Rychło trzeba mi będzie rozstać się z życiem” (2 Pt 1:14). Innymi słowy mówi, „Bóg pokazał mi, że mój czas na ziemi jest krótki.”
OSTRZEGAJĄCE PRZESŁANIE PIOTRA    
Przesłanie Piotra było przeznaczone dla kościoła Nowego Testamentu, zarówno w tamtym czasie, jak i do każdego następnego pokolenia wierzących. Jest to przesłanie ostrzegające i Piotr prorokuje co następuje:
„Wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzać będą zgubne [niszczące] nauki” (2 Pt 2:1).
„Przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępować według swych własnych pożądliwości i mówić  i mówić: Gdzież jest przyobiecane przyjście jego? Odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak było od początku stworzenia” (2 Pt 3:3-4).
„Szczególnie ci, którzy oddają się niecnym pożądliwościom cielesnym, a zwierzchnością pogardzają. Zuchwali, zarozumiali, nie lękają się nawet bluźnić mocom niebieskim” (2 Pt 2:10).
PRZYSPIESZANIE TEGO DNIA
„A dzień Pański nadejdzie jak złodziej” (2 Pt 3:10).
„Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście być wy w świętym postępowaniu i w pobożności, jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się?” (2 Pt 3:11-12).