SKONCENTRUJ SWOJE MYŚLI NA JEZUSIE

Pismo mówi wyraźnie, że mamy słuchać każdego przesłania proroczego przekazywanego przez bogobojnych ludzi i opartego na Piśmie Świętym. Mamy zbierać wszelką wiedzę, jaką możemy na temat nadchodzących burz tak, abyśmy mogli przygotować nasze serca na to, co nas czeka.
Ale nie mamy pozwolić, żeby strach czy niepokój ogarniały nasze myśli, czy dotykały naszych serc. Ciemność rzeczywiście nadchodzi i sąd jest przed naszymi drzwiami. Ale jako dzieci Boże, nie możemy pozwolić, żeby ciemność zakryła to wielkie światło Jego obietnic miłości do Jego ludu.
NIE POZWÓL SZATANOWI SKRAŚĆ TWOJEJ NADZIEI
Musimy być dobrze poinformowani przez Boże Słowo i Jego proroków, ale nie mamy polegać na proroczej wiedzy do tego stopnia, żeby to kierowało naszym życiem. Diabeł by chciał, żeby tak było. On wie, że nie może spowodować, abyśmy zwątpili w Słowo Pana dotyczące sądu, więc będzie próbował skierować nas do innej skrajności i wpędzić nas w obsesję strachu na temat tego co nadchodzi.
Mówiąc prosto, szatan chce nas okraść z naszej nadziei, zajmując nasze myśli przepowiedniami. Ale my nie możemy rozpracować przyszłości poprzez zajmowanie się tym cały czas. W rzeczywistości możemy być przybici strachem i obsesją na temat przerażających wydarzeń.
SKONCENTRUJ SWOJE MYŚLI NA JEZUSIE
Apostoł Paweł zapewnia nas poprzez to polecenie:
"Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały" (Filipian 4:8, moje podkreślenie).
Innymi słowy: Słyszeliście te wszystkie ostrzeżenia. Teraz słuchajcie tego, co objawia Boże Słowo i co mówią Jego stróże. I, na koniec, skupcie swoje myśli na Jezusie i Jego dobroci."