ODPOCZYWANIE W MIŁOŚCI OJCA

Przez lata wiernie ostrzegałem o nadchodzącym na cały świat holokauście ekonomicznym. Nawet teraz widzimy jak to się dzieje po całym świecie. Ostrzegałem, że chrześcijanie będą cierpieć, że będą ponosić wielkie straty i trudności i to już się dzieje. Mnóstwo drogocennych świętych po całym świecie przechodzi przez wielkie finansowe i mentalne stresy.
ZMIENIA SIĘ STYL ŻYCIA
Chociaż są to okropne rzeczy, to żadna z nich nie powinna skupiać na sobie naszej energii i służby. Raczej musimy nadal głosić miłość Boga Ojca i miłosierdzie naszego Zbawiciela.
Znam amerykański styl życia - w rzeczywistości ten styl życia ludzi w każdym bogatym narodzie - zmieni się na stałe. Wiem, że wszystko się chwieje i trzęsie. Ale kiedy rano wstaję, nie martwię się, "Co będziemy jeść? W co się będziemy ubierać? Co z naszym bezpieczeństwem dotyczącym ogrzewania, światła?" Jezus ostrzegał nas, żebyśmy tak nie robili.
DOSKONAŁY POKÓJ
Ja odpoczywam w miłości mojego Ojca. Wiem, że nie jestem Bogiem i tylko On nad tym wszystkim czuwa. Robię po prostu to, co zrobił prorok Izajasz: odpoczywał w zaufaniu swojemu Panu.
"Temu, którego umysł jest stały, zachowujesz pokój, pokój mówię; bo tobie zaufał" (Izajasza 26:3).
Prorok Izajasz ogłosił tę prawdę dla wierzących w każdym wieku - a Bóg nie może kłamać!