MOC UFNEJ MOWY - Carter Conlon

W ostatniej księdze Starego Testamentu prorok Malachiasz mówił o czymś, co wydarzyło się i znowu się wydarzy wśród ludu Bożego w okresie duchowego upadku. "Wtedy ci, którzy boją się Pana mówili między sobą" (Malachiasza 3:16). Co oni mówili? Czy nie rozmawiali między sobą przed tym momentem w historii? Co się zmieniło w ich rozmowach?
Pismo mówi nam, że "Zmartwienie w sercu człowieka przygnębia go, lecz słowo dobre znowu go rozwesela"  (Przyp.Sal. 12:25). "; jakże dobre jest słowo we właściwym czasie" (Przyp. Sal. 15:23) i poucza nas, żeby nasza mowa zawsze była uprzejma i przyprawiona solą" (Kolosan 4:6).
W ufnej, spokojnej mowie jest niesamowita moc. Ty i ja musimy zachęcać siebie nawzajem teraz! Nie potrzebujemy ognia, czy trzęsienia ziemi czy wiatru. Te rzeczy są wspaniałe i gdyby Bóg tak postanowił, to niech tak będzie. Ale jest coś mocniejszego niż te wszystkie rzeczy razem wzięte, szczególnie w tym czasie. Jest to ten cichy, spokojny głos ufności w Bogu. Jest to ten głos, który mówi, "Wszystko jest dobrze. Bóg sprawuje kontrolę nad twoją sytuacją moja siostro, mój bracie. Bóg jest nadal na tronie. Jezus jest nadal zwycięzcą i my nadal jesteśmy więcej niż zwycięzcami.
Nie masz pojęcia ile mocy Bóg jest gotowy przelewać przez twoje życie, kiedy żyjesz w twoim czasie - w twoim sąsiedztwie, miejscu pracy, w twoim domu - po prostu przez wypowiadanie słów zaufania w dobroć i wierność Bożą. Otwórzmy nasze serca dla Pana i zacznijmy rozmawiać między sobą cichym, spokojnym głosem. Odkryjemy niesamowity przywilej bycia ambasadorem mocy Bożej w tym pokoleniu.

Carter Colon dołączył do zespołu pastorów  kościoła Times Square w 1994r. na zaproszenie pastora założyciela, Dawida Wilkersona i został wyznaczony na głównego pastora w 2001r.