DUCHOWA SKAŁA - Gary Wilkerson

"I rzekł Pan do Mojżesza: Przejdź się przed ludem i weź z sobą kilku ze starszych Izraela. Weź także do ręki laskę swoją, którą uderzyłeś Nil, i idź!  Oto Ja stanę przed tobą na skale, tam, na Horebie, a ty uderzysz w skałę i wytryśnie z niej woda, i lud będzie pił. Mojżesz uczynił tak na oczach starszych Izraela" (2 Mojż. 17:5-6).
Szczegóły tej sceny - i Boże współczucie dla ludzi - są odtwarzane przez ofiarę Jezusa. Chrystus jest skałą, która została uderzona za nasze przestępstwa, kiedy byliśmy zgubieni i błądzący. On też jest tą żywą wodą, która nas podtrzymuje. Paweł mówi nam:
"Nie chcę żebyście zapomnieli, drodzy bracia o naszych przodkach na pustyni dawno temu . . .  pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus" (1 Kor. 10:1,4).
TRZYMANIE SIĘ ZGORZKNIENIA
Scena na pustyni demonstruje co Jezus robi dla narzekających ludzi: bierze ich karę i oświadcza, "Ja stanę się potępionym za nich: Ja będę wyśmiewany: Ja wezmę na Swoje barki ich grzechy: Ja będę przybity do krzyża za nich - to wszystko po to, aby otrzymali obfite życie."
Niektórzy chrześcijanie omijają ten niesamowity dar z powodu trzymania się zgorzknienia. Paweł powiada, "Lecz większości z nich nie upodobał sobie Bóg; ciała ich bowiem zasłały pustynię. A to stało się dla nas wzorem, ostrzegającym nas" (1 Kor. 10:5-6).
BOŻA PIĘKNA ŁASKA
Nasze życie może zwiędnąć w zgorzknieniu, albo możemy zostać ożywieni przez piękna łaskę jaką Bóg nam oferuje - do nas należy wybór. Ale Jego obietnica pozostaje dostępna dla nas - i On nam daje nowe życie.