CHWAŁA OSTATNIEGO DOMU

Diabeł wie, co jest napisane w Bożym Słowie i jest zdeterminowany, by przeszkodzić w tym wielkim żniwie, które nadchodzi. Przypuścił wściekły atak na kościół, używając każdej zbroi, by zabrać ludowi Bożemu pokój.
Beznadzieja i strach unoszące się nad każdym narodem powoduje u ludzi poczucie bezsilności. W Ameryce mamy sądy, które stosują prawo popierające perwersje, wbrew woli ludzi. Wynikiem tego jest beznadzieja i stres, osłabienie ducha, a nawet fizyczne choroby.
POMNIEJSZANIE GRZECHU
W domu Bożym znaczenie grzechu zostało pomniejszone, a piekło odrzucone. Całe denominacje dzielą się w sprawie małżeństw homoseksualistów. W tym czasie ewangeliczni chrześcijanie, którzy powinni być nosicielami pochodni Słowa Bożego – zużywają swoją energię na ruchy, które nie są skupione na Chrystusie.
Izraelici w czasach Aggeusza byli zniechęceni przy budowie nowej świątyni. Ich praca wydawała im się tak mało ważna w porównaniu z poprzednią świątynią. Kiedy wspominali na dawną Boża chwałę, płakali w rozpaczy z powodu domu, który był przed nimi. Aggeusz zapytał ludzi, „Czy pozostał jeszcze wśród was ktoś, kto widział ten dom w jego dawnej chwale? A jakim się wam dziś przedstawia? Czy to, co tu jest, nie wygląda w waszych oczach jako nic?” (Agg 2:3).
NIE PORÓWNUJ
Kochani, to samo pytanie odnosi się do obecnych czasów. Może pamiętacie wielkie przebudzenia z przeszłości, gdzie Duch zstępował potężnie i całe tłumy były zbawione. Powiedzcie mi, czy widzicie życie kościoła dzisiaj jako nic, w porównaniu z tamtymi czasami?
Mówię wam, że słowo, które Bóg dal Aggeuszowi dla jego kościoła, jest również dla nas dzisiaj: „Mój duch jest stale wśród was … Przyszła chwała tego domu będzie większa niż dawna - mówi Pan Zastępów - i miejsce to obdarzę pokojem” (2:5,9).