WIARA DAWIDA

Król Dawid był znany jako człowiek, który całkowicie zaufał Bogu. Zadeklarował temat swojego życia, kiedy napisał:
" Pan jest mocą moją i tarczą moją. W nim zaufało serce moje i doznałem pomocy, rozweseliło się serce moje i pieśnią moją będę go sławił" (Psalm 28:7).
Dla Dawida to nie były tylko słowa. Pismo opisuje jedno wydarzenie po drugim w życiu Dawida, kiedy wykazywał się wielką wiarą w sytuacjach niemożliwych.
WIELKIE OSIĄGNIĘCIA
Dawid dokonywał wielkich rzeczy poprzez wiarę w Boga:
  • Zabił lwa i niedźwiedzia swoimi rękami
  • Zabił filistyńskiego olbrzyma Goliata.
  • Uciekł przed zasadzkami Saula, który chciał go zabić
  • Odnosił wielkie zwycięstwa nad swoimi wrogami.
Później, przez wiarę i pokutę, Dawid został na nowo powrócił na tron, kiedy jego syn Absalom chciał go zabić.
W tym wszystkim, Dawid chlubił się Panem:
"Jak wielka jest dobroć twoja, którą zachowałeś dla tych, którzy się ciebie boją, którą wobec ludzi okazałeś tym, którzy ufają tobie" (Psalm 31:20).
Nic dziwnego, że Pismo nazywa Dawida mężem według serca Bożego!
Wiemy również z Pisma, że ten błogosławiony człowiek został pokonany przez pokusę i spędził dni, tygodnie, miesiące w udręce bólu z powodu swoich upadków i przeżyc. Dawid również cierpiał poważne okresy depresji; właściwie pisze o swojej intensywnej samotności, o płaczu bez snu przez wiele nocy. W pewnych chwilach swojego życia był tak dręczony i doświadczany, że chciał umrzeć.
Ale poprzez te wszystkie lata nasilających się utrapień Dawid nigdy nie utracił wiary. Niewielu ludzi wspominanych w Biblii  było doświadczanych, wypróbowanych i sprawdzonych tak jak Dawid. Ale on z tego wszystkiego wyszedł z mocniejszą wiarą.