CZY CHCESZ BYĆ GOTOWY?

Piotr był naprawdę pobożnym człowiekiem i przez niego Duch Święty pokazuje nam dokładnie co Bóg mówi o tym, jak mamy stawiać czoła tym dniom ostatecznym. Piotr mówi nam bardzo wyraźnie,"Oto jest wasze najważniejsze przygotowanie: Przygotujcie swoje serca. Jeżeli ta sprawa nie będzie załatwiona, to wszystkie inne przygotowania są daremne. Pozostańcie na kolanach. A ponad wszystko, praktykujcie niekończące się miłosierdzie i miłość do swoich braci i sióstr. Przebaczajcie i przykrywajcie ich grzechy."
PRZKRYWAJCIE GRZECHY INNYCH
Mamy polecenie, aby "zakrywać" te grzechy, które zostały popełnione przeciwko nam - to znaczy nie wydawać grzechów innych.
"Miłość zakryje mnóstwo grzechów" (1 Piotra 4:8).
Kto ciebie zranił? Kto rozgłaszał plotki o tobie? Według Jezusa, jeżeli nie przebaczysz i nie przykryjesz tego grzechu, jesteś jak człowiek, któremu darowano wielki dług, ale on później dusił człowieka, który był mu winien kilka dolarów.
" Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał, jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej" (4:10).
WYPEŁNIENI RADOŚCIĄ W CZASIE ZAMIESZANIA
Prawda jest taka, że przesłanie Piotra tutaj odnosi się całkowicie do przyszłości kościoła Jezusa Chrystusa. Bóg przygotowuje Swój Kościół na  ostatnie wylanie Ducha Świętego. Według proroków, Duch Święty przyjdzie w wielkiej fali na ziemię, napełniając lud Boży radością, kiedy świat będzie w niepokoju. Nie stanie się to jednak tam, gdzie ludzie trzymają urazy, a rany są nierozwiązane.
PYTANIE: Czy chcesz być gotowy na to co przyjdzie? Czy chcesz być w pełni przygotowany, kiedy wszystko będzie się chwiało?
ODPOWIEDŹ: To upewnij się, że nie masz w sercu nic takiego, co przeszkadza w przepływie Ducha Bożego.