PRZYGOTOWANIE NA CZASY OSTATECZNE

Jako chrześcijanie wierzymy w Boże Słowo o nadchodzących czasach i przyjmujemy natchnione przez Ducha ostrzeżenia świętych Bożych stróżów. Rzeczywiście widzimy rękę piszącą na ścianie.
Dzisiaj u wielu chrześcijan rodzi się pytanie: "Jak mamy się przygotować na nadchodzące wydarzenia?"
PRZETRWANIE PRZERAŻAJĄCYCH CZASÓW
Jest to chyba normalne, że chcemy wiedzieć jak możemy przetrwać nadchodzące przerażające czasy. Kiedy uderzy sztorm, niszcząc wszystkie korzenie odnowy, co zrobimy odnośnie naszej pracy, domu, żywności, ubrania?
Wierzący w czasach Piotra na pewno mieli też pytania. W swoim zwiastowaniu na temat czasów ostatecznych skupia się on nie  na zaspokojeniu naszych potrzeb, ale na ważności przygotowania naszych serc.
" Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście być wy w świętym postępowaniu i w pobożności?" (2 Piotra 3:11).
W obliczu wszystkiego co ma nadejść Piotr skupia się na sprawie charakteru!
Apostoł pyta nas właściwie, "Co jest w waszych sercach w tych ostatecznych dniach? Kim się stajecie, kiedy ten czas nadchodzi? Wiecie już, że Bóg zatroszczy się o wasze fizyczne potrzeby, ale czy przygotowujecie się duchowo?"
PODSTAWOWE INSTRUKCJE
Piotr powtarza słowa Jezusa (zobacz Mat. 6:31-32), kiedy mówi, "Przybliża się koniec wszystkiego: bądźcie więc trzeźwi i czujni w modlitwie" (1 Piotra 4:7).
Krótko mówiąc, daje nam podstawowe instrukcje dotyczące przygotowania na czasy końca:
  • Bądźcie trzeźwi
  • Pozostańcie spokojni, bez względu na to co się będzie działo
  • Nie ma potrzeby paniki
  • Przynieście to wszystko w modlitwie