OKAZUJĄC BEZWARUNKOWĄ MIŁOŚĆ

Obecnie wielu wierzących jest w panicznym nastawieniu. Ludzie, którzy składali świadectwo przez cale swoje życie, że Bóg jest ich schronieniem, teraz trwożą się w strachu, kiedy zbiera się nad nami burza. Piotr ma im do powiedzenia coś bardzo prostego, "Poddajcie wszystkie swoje naturalne uczucia pod kontrolę wiary."
Następnie Piotr mówi nam, żebyśmy przynosili wszystko do Boga w modlitwie: "Czuwajcie w modlitwie" (1 Piotra 4:7). Tylko poprzez szukanie Pana będziemy w stanie kontrolować nasz niepokój dotyczący tych czasów. Według Piotra, czym bardziej ciemne wyglądają rzeczy wokół nas, my mamy chodzić w pokoju i odpocznieniu Ducha Świętego.
UNIKANIE PANIKI
Obecnie otaczający świat najbardziej chce znaleźć ciszę w tym chaosie. Według The Walll Street Journal, ważni przywódcy i inni mający stresującą pracę zwracają się do Jogi, mantry, Chińskich przepowiedni, medytacji. Ale jako chrześcijanie, nasz Bóg obiecuje zachować nas w doskonałym pokoju, jeżeli skupimy nasz umysł na Chrystusie, ponad tym wszystkim, co dzieje się na świecie.
Piotr mówi nam, że powinniśmy być zainteresowani jedną rzeczą ponad wszystko inne w tych czasach. Spójrzmy na ostateczne zachęcenie tego umierającego apostoła:
"Nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów" (1 Piotra 4:8).
OKAZUJCIE MIŁOSIERDZIE
Podsumowanie Piotra jest takie: "Jeżeli chcecie wiedzieć co to jest przetrwanie - jak Bóg prowadzi 
swój lud poprzez te czasy - to okazujcie bezwarunkową miłość dla swoich braci i sióstr. To jest dokładnie związane z przyszłością Kościoła Chrystusa."
Według Piotra, tutaj jest nasze najważniejsze zainteresowanie. W świetle wielkiego miłosierdzia, jakie Bóg nam okazał - w świetle Jego bezwarunkowego przebaczenia naszych grzechów przeszłości, Jego wielkiej cierpliwości w stosunku do nas - my mamy wyciągać rękę miłosierdzia do tych, którzy zgrzeszyli przeciwko nam. Mamy im przebaczyć tak, jakby nigdy nie popełnili tych grzechów.