WOLNOŚĆ I OBFITE ŻYCIE

Bóg nie może odpowiedzieć na modlitwę tam gdzie nie ma wiary. A szatan nie ucieknie jeżeli jest strach i niewiara. Fakt jest taki, że my nie wzięliśmy danego przez Boga autorytetu nad diabłem i jego demonicznym imperium.
Boże Słowo mówi nam, że nieprzyjaciel nie sprawuje kontroli. My mamy moc nad nim!
"Dajcie opór diabłu, a ucieknie od was" (Jakuba 4:7).
Ale wielu pozwala szatanowi niszczyć ich wiarę bez żadnego sprzeciwu. Jeżeli to opisuje ciebie, to Malachiasz oferuje ci najwspanialsze słowo: Wyjdziecie skacząc jak cielęta uwolnione z zagrody" (Malachiasza 4:2).
Jakie ciekawe i niesamowite słowo dla ludu Bożego w tych ostatecznych dniach. Malachiasz przedstawia wierzących jako cielęta zamknięte z zagrodzie. Hebrajskie słowozagroda" oznacza "być związanym", chodzić ciągle wokoło."
HAŁAŚLIWE, ŻYWE CIELĘTA
Czy widziałeś kiedyś ruchliwe cielęta zamknięte z zagrodzie. One biegają dokoła, skaczą i robią mnóstwo hałasu. Czy widzisz ten obraz, jaki przedstawia Malachiasz? Szatanowi udało się zamknąć tłumy wierzących w małych zagrodach. On ich trzyma w oddzieleniu od zielonych pastwisk, z dala od Jego zimnych, orzeźwiających wód.,
Drogi święty, zachęcam cię: nie żyj ani jednego dnia zadowolony z tego, co jest. Twoje wyzwolenie musi przyjść przez wiarę i Pan daje Swojego Ducha Świętego tym, którzy proszą. Kiedy Bóg daje obietnicę, "Wyjdziecie skacząc jak cielęta uwolnione z zagrody, to ma na myśli więcej niż uwolnienie z zamknięcia. Kiedy On otwiera wrota naszej zagrody, to wyjdziemy z niej skacząc z radości. Nie będziemy już mieć ponurego obłoku  zwisającego nad nami, ale będziemy uwolnieni do chodzenia z nadzieją, wolnością i obfitym życiu.