PÓŹNY DESZCZ

Prorocy – od Jeremiasza i Ezechiela aż do mniejszych proroków – przepowiedzieli, że w czasach ostatecznych Duch Boży zstąpi ponownie na ludzi przygotowanych. To wydarzenie jest nazywane „późnym deszczem.”  Jest obietnica, że będzie on nawet większy, niż „wczesny deszcz,”, który był potężnym wylaniem Ducha w dniu Pięćdziesiątnicy.
To proroctwo o „późnym deszczu” mówi o dwóch corocznych deszczach w Izraelu. Ich pory były inne, niż nasze dzisiaj, z wczesnym (albo pierwszym) deszczem jesienią, który nawadniał zasiane pola. To obrazuje, co stało się w dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy ten „pierwszy deszcz” spadł w postaci wielkiego wylania Ducha Bożego. Ten deszcz nawodnił ziarno Słowa, które wyrosło i stało się kościołem po całym świecie, który widzimy dzisiaj.
NIE MA ZBIORU BEZ DESZCZU
„Późny deszcz” w Izraelu spadał na wiosnę i powodował dojrzewanie plonów przed żniwami. Zachariasz wspomina ten deszcz, jako wylanie Ducha Świętego w dniach ostatnich (patrz Zach. 10:1).
Mojżesz mówi prosto, że bez tego deszczu nie może być plonu. Pan powiedział przez niego do Izraela, „Jeżeli słuchać będziecie moich przykazań … to  ja będę spuszczał deszcz na waszą ziemię we właściwym czasie: jesienny i wiosenny, a ty będziesz zbierał swoje zboże, swój moszcz i swoją oliwę” (5 Mojż. 11:13-14).
KOŚCIELE, OBUDŹ SIĘ
Wreszcie Joel 2:21-27 przedstawia nam żywy obraz tego, jak to wygląda, kiedy przychodzi ten późny deszcz, „Obudź się kościele! Popatrz wokoło siebie. To, co widzisz, było prorokowane. Zaczyna padać deszcz i Pan przygotował chmury pełne wody. Duch przygotowuje wszystko na wielkie ostateczne żniwo.”