TWOJA SŁUŻBA W WIECZNOŚCI

Chcę skierować specjalne słowo do wszystkich, którzy przechodzili przez wiele powodzi i rozpalonych pieców doświadczeń. Wierzę, że jest możliwe, że twój czas doświadczeń nie ma nic wspólnego z karaniem. Raczej, jest to coś wiecznego - coś co dotyczy twojego życia w nadchodzącym świecie.
W bitwie jaką prowadzisz teraz nie chodzi o ten świat, ani o ciało, ani o diabła. Ta walka jest przygotowaniem do twojej wiecznej służby w chwale. Jesteś przygotowywany do służby po drugiej stronie.
BOŻE PRZYGOTOWANIE
Pomyśl o tym: W dniu, kiedy zaufałeś Bogu i oddałeś Mu swoje życie , On wiedział, że przyjdzie na ciebie to obecne doświadczenie. On wtedy wiedział, że będziesz Go kochał we wszystkim, co na ciebie przyjdzie i będziesz zwycięzcą. 
Jestem przekonany, że wszystko, co przeżywasz w tej chwili wskazuje na Nowe Jeruzalem. Apostoł Jan pisze o tym czasie, który nadejdzie:
  • "Nie będzie więcej przekleństwa; ale będzie w nim tron Boga i Baranka; a Jego słudzy będą Mu służyć" (Objawienie Jana 22:3).
  • "Nie będzie tam nocy . . . i będą panować na wieki wieków" (22:5).
  • "[On] uczynił nas królami i kapłanami dla naszego Boga: i będziemy panować na ziemi"
To wszystko mówi o aktywności. Sugeruje, że Bóg przygotowuje nas teraz do tego, co chce nam powierzyć w nowym świecie. Mówiąc prosto, On ma dla nas plany przewyższające nasze pojęcie.
Paweł mówi o tym, kiedy mówi, że będziemy ustawicznie służyć Bogu, z pełną radością:
" I wraz z nim wzbudził, i wraz z nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie, aby okazaćw przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie" (Efezjan 2:6-7, moje podkreślenie).