CUD W MOJEJ RODZINIE - Nicky Cruz

Chciałbym, byście doświadczyli cudu, jaki wydarzył się w naszej rodzinie. Chciałbym byście mogli odczuć różnicę między tym, jak żyjemy teraz, a jak żyliśmy w czasach mojej młodości. Dzisiaj ja kocham serdecznie moich braci i siostry. Nic nie jest teraz ważniejsze dla mnie, niż móc usiąść, śmiać się, rozmawiać i płakać z moją rodziną.

MAŁY NICKY, WIELKI NICKY
Chwile, kiedy mogę pojechać do Puerto Rico są najprzyjemniejszymi chwilami. Kiedy przyjeżdżam do domu, nie jestem już Nicky Cruz, ewangelista i mówca. Dla moich starszych braci jestem „mały Nicky”, a dla młodszych „wielki Nicky” – po prostu ktoś z rodziny.
Jednak nie zawsze byliśmy tak szczęśliwi, beztroscy i kochający. W mojej rodzinie było w przeszłości wiele bólu , ale nikt z nas nie trzyma w sercu uczuć odrzucenia. Kiedy Jezus wszedł do naszego życia, przyniósł z Sobą eksplozję miłości, miłosierdzia i przebaczenia. Nikt nie chowa urazy. W naszych sercach mamy tylko miłość. Nie spędzamy czasu na użalaniu się; po prostu cieszymy się Jezusem, którego dzisiaj znamy – i przyszłością, którą On nam wszystkim przynosi.
WYMAZUJĄC BÓL
Jezus może uczynić dla ludzkiego serca to, czego nikt inny nie może. Kiedy On zamieszkuje w twoim sercu, nie tylko ci przebacza, ale zostawia ponadnaturalne ziarna przebaczenia, które nie tylko wymażą grzech, ale też ból, który ten grzech przyniósł. Te ziarna mogą nie tylko uzdrowić nasze serca, ale też uzdrowić nasze relacje. One mogą rozciągnąć się na każde zranienie z naszej przeszłości i odwrócić ich skutki.
Ja nie potrafię wystarczająco podziękować Jezusowi. Za to, co On uczyni dla naszej rodziny, za przebaczenie, miłosierdzie i łaskę, którą przyniósł, łącząc nas na nowo.
On może uczynić to samo dla każdego. Dla każdej rodziny, nawet twojej, jeżeli tego potrzebujesz!


Nicky Cruz, znany w wielu krajach ewangelista i płodny autor, nawrócil się do Jezusa Chrystusa z życia przemocy i przestępstw, po spotkaniu Dawida Wilkersona w Nowym Jorku w roku 1958. Historia jego dramatycznego nawrócenia została opowiedziana najpierw przez Dawida Wilkersona w książce Krzyż i Sztylet, a później w jego własnej książceNicky Cruz Opowiada, która stała się bestsellerem.