SPECJALNY SKARB

W 4 Mojżeszowej 13 i 14 widzimy, że Izrael wysłał dwunastu wywiadowców, żeby sprawdzili Ziemię Obiecaną. Kiedy ci wywiadowcy powrócili po czterdziestu dniach, zasiali trzy kłamstwa w sercach ludu Bożego:
  1. „W tym kraju jest zbyt dużo ludzi – i są oni zbyt silni dla nas.” 
  2. „Miasta są obwarowane zbyt wysokimi murami. Ich twierdze są nie do zdobycia.” 
  3. „W tej ziemi są olbrzymowie i my nie możemy się z nimi mierzyć. Jesteśmy bezradni, skończeni!” 
Te kłamstwa pozbawiły Izraelitów odwagi i lud przeżywał rozpacz przez całą noc: „ Wtedy wzburzył się cały zbór i podniósł swój głos, i płakał lud tej nocy” (4 Mojż. 14:1). Możecie sobie wyobrazić tę scenę? Pomyślcie o tym jak to musiało brzmieć. Ponad dwa miliony ludzi płakało, zawodziło, narzekało, skupiając się całkiem na swojej słabości i niemożliwości. Te zawodzące dźwięki niewiary bombardowały niebo.

Umiłowani, przyjrzyjcie się dobrze tej scenie, a może zobaczycie w tym siebie. Czy kiedyś spędziłeś taką noc, płacząc i narzekając z powodu kłamstw demonicznych, które zostały zasiane w twoim duchu? Może wołałeś do Boga, „Już mam tego dosyć – już więcej nie zniosę. To doświadczenie jest zbyt trudne. Te warownie we mnie nigdy nie runą. Nigdy tego nie przeżyję. Przegrałem bitwę.”

Diabeł rzuca te same trzy kłamstwa na wszystkie dzieci Boże: „Twoje pokusy są zbyt liczne. Twoje pożądliwości są zbyt pożerające. Jesteś zbyt słaby, aby sprzeciwić się mocom, które walczą z tobą.”

Słowo, które Bóg powiedział do Izraela jest dla nas dzisiaj: „ będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich ludów, bo moja jest cała ziemia” ( 2 Mojż. 19:5).

„ Gdyż ty jesteś świętym ludem Pana, twego Boga, i ciebie wybrał Pan spośród wszystkich ludów, które są na ziemi, abyś był jego wyłącznym ludem” (5 Mojż. 14:2).